help
Samenstelling van blad, stengel en rhizomen in relatie tot optimaal oogst-tijdstip van Miscanthus x giganteus [Boek]
Kasper, G.J. \ Kolk, J.C. van der \ Putten, J.C. van der \ 2017
Een aantal inhoudsstoffen (o.a. suikers, lignine, pectine) van Miscanthus x giganteus is onderzocht in stengel, blad en rhizomen voor de oogstmomenten juli en januari met het oog op het optimale oogstmoment. Aanvullend literatuuronderzoek toont aan d ...
help
Biologische aardbeien telen zonder folie, lukt dat? \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Hendrickx, Y. \ 2016
In de biologische aardbeiteelt wordt zowel op als tussen de ruggen meestal gebruik gemaakt van folies uit kunststof. Zo wordt onkruidgroei tegengegaan en wordt de opwarming van de bodem onder de ruggen bevorderd. Op Proefcentrum Pamel werd onderzocht ...
help
Oogsttijdstip en kwaliteit bij plaagresistente biologische aardappel 2015 \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Dewaele, K. \ Delanote, L. \ Rapol, J. \ 2016
In de rassenproeven biologische aardappel van Inagro halen verschillende plaagresistente rassen een goede opbrengst, zelfs onder hoge plaagdruk. Een aantal van deze rassen worden nu geïntroduceerd in de praktijk. Carolus lijkt het standaardras te zul ...
help
Bottleneck robotisering zit bij financiering, niet bij technologie : aan de vooravond van de doorbraak \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2016
In de kas komen veel lastig te automatiseren handelingen voor, zoals oogsten, gewasinspectie en -verzorging. Kunstmatige intelligentie, visiontechnieken en communicatiesnelheid ontwikkelen zich echter zo snel, dat robotisering dichtbij is. Bij verwer ...
help
Hemp for textiles: plant size matters [Proefschrift]
Westerhuis, Willem \ 2016
Fibre hemp (Cannabis sativa L.) may be an alternative to cotton and synthetic fibres as a raw material for textile yarn production in the European Union. The agronomic options to manipulate plant development and crop growth with the aim to optimise h ...
help
Telen Vlaamse landbouwers binnenkort soja? \ Management&techniek [Artikel]
Pannecoucke, J. \ 2015
Een jaar geleden ging het IWT LA-project ‘Introductie van de sojateelt in Vlaanderen’ van start. Intussen is de soja van het eerste groeiseizoen gedorst en zijn de resultaten bekend.
help
Rooi het beste perceel bieten als laatste \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Hanse, B. \ Leijdekkers, M. \ 2015
De beste bietenpercelen kunnen het best als laatste gerooid worden. Maar hoe bepaal je welk perceel dat is? Belangrijk is te weten welke ziekten en plagen voorkomen op het perceel. Ook is het goed om na te gaan welke bieten nog het meest kunnen doorg ...
help
Trage start \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Brooijmans, P. \ 2015
De telers ontvangen binenkort de voorlopige indeling voor de nieuwe campagne. Het areaal komt dit jaar uit op 59.000 hectare. De tijdelijke zaaionderbreking van twee weken heeft gezorgd voor flinke groeiverschillen. De gemiddelde zaaidatum van 3 apri ...
help
'Geknakte maïs apart inkuilen' : CCM en MKS overwegen bij te rijpe maïs \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Burgers, R. \ 2015
Melkveehouders die hun maïs nog niet geoogst hebben, zouden moeten overwegen alleen de kolf als CCM of MKS te oogsten. Dat adviseert Remco Woertman van Terra Agribusiness. De maïsoogst is dit jaar namelijk laat gestart en dat kan betekenen dat de sni ...
help
Oogstmoment snijmais beïnvloedt methaanuitstoot : later oogsten mais verlaagt methaanuitstoot zonder negatieve bijeffecten \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Bannink, A. \ Hatew, B. \ Dijkstra, J. \ 2015
Wageningse diervoedingonderzoekers keken naar de gevolgen van het oogstmoment van mais op de methaanemissie. De conclusie is dat per procent drogestoftoename van snijmais in maisrijke rantsoenen de methaanvorming per kilogram meetmelk met 1,5 procent w ...
help
Winnaar van ‘mooiste bewaarui’ mikt op kwaliteit \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2015
Voor het eerst komt de winnaar van de verkiezing Mooiste bewaarui niet uit Flevoland maar uit Groningen. Frans Gerbens uit Baflo strijkt dit jaar met de eer, samen met student Peter Burgler. Een mooie aanleiding om eens te kijken hoe ze in het Noorde ...
help
Volgend jaar meer areaal \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Sikken, G. \ 2015
De bietencampagne start op 22 september. De campagne zal korter zijn dan in voorgaande jaren door het geringere areaal. Zonder doorgeschoven bieten en met een iets hogere toewijzing kan het areaal in 2016 groeien naar 75.000 hectare.
help
‘Winterteelt is toch weer heel anders dan een oogst in maart’ : aardbeienteler zoekt naar perfecte oogstspreiding \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2015
Het areaal glasaardbeien is de afgelopen jaren flink uitgebreid. Dat vraagt zowel van teler als afzetorganisatie bezinning op de strategie. De in het Belgische aardbeiengebied Hoogstraten gevestigde teler Robbin Kenis zoekt zijn weg in bedrijfsvergro ...
help
Lagere fosfaatuitscheiding op melkveebedrijven door zwaardere maaisneden = Decreasing phosphorus excretion on dairy farms by cutting at a later stage [Boek]
Middelkoop, J.C. van \ Holshof, G. \ Plomp, M. \ 2014
Door zwaardere sneden dan gebruikelijk te maaien is het mogelijk om de fosfaatuitscheiding op melkveebedrijven te verlagen. Het melkvee zal bij zwaardere sneden minder van het oudere gras met de lagere kwaliteit opnemen en meer krachtvoer nodig hebbe ...
help
Invloed van het rooitijdstip op opbrengst en kwaliteit van rassen [Boek]
Swaaij, N. van \ [2014]
In dit rapport worden de resultaten besproken van drie jaar onderzoek naar de invloed van het rooitijdstip op de opbrengst van zes suikerbietenrassen. De resultaten laten zien dat de relatieve financiële opbrengst van de rassen aanzienlijk sterker is ...
help
Vroege oogst en goede opbrengst \ Management&techniek [Artikel]
2014
In 2014 werden door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen in het Vlaams Gewest 4 rassenproeven op zesrijige wintergerst aangelegd. Wellicht zal ons van dit jaar het beste bijblijven dat de gerstoogst al startte in juni.
help
Gründlich koolzaad telen : Oldambtster koolzaadtelers sparren met de oosterburen \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2014
Nederland telt 3.000 hectare koolzaad, Duitsland 1,4 miljoen hectare. Dat verschil maakt meteen duidelijk waarom koolzaadtelers uit het Oldambt graag eens hun teeltkennis wilden toetsen aan die van de oosterburen. In een tweejarig praktijknetwerk ded ...
help
Belgische aardbeien (bijna) het jaar rond verkrijgbaar \ Management&techniek [Artikel]
Melis, P. \ Van Delm, T. \ Stoffels, K. \ 2014
Belgische aardbeien zijn hoofdzakelijk van het ras Elsanta. De junidragers kennen een korte productieperiode, maar toch slagen Belgische telers erin om de lekkernij van maart tot januari vers aan te bieden. Dankzij frigobewaring van plantgoed en dive ...
help
Mais in 2014 'veelbelovend' : bepaling drogestofgehalte in snijmais kwestie van veel doen en goed kijken \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Feenstra, J. \ 2014
De mais in Nederland staat er nu in september 2014 uitzonderlijk goed bij. Hier en daar zijn de eerste percelen al geoogst. De verwachting is dat het echte oogstgeweld binnenkort losbarst. De kunst voor maistelers is nu om aan de hand van het drogest ...
help
‘Oogstmoment bepaalt kwaliteit maïskuil’ : hoge kwaliteit en opbrengst maïs leiden niet per se tot veel melk : Topmais \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Gerbrandry, A. \ 2014
De kwaliteit en opbrengst van snijmaïs breken dit jaar alle records. Volgens recente gegevens van Terra Agribusiness in Ootmarsum (OV) bevatten de eerste 400 kuilen gemiddeld 990 VEM en bijna 390 gram zetmeel. Daarmee is het VEM-gehalte hoger dan ooi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.