help
Maximising the yield of biomass from residues of agricultural crops and biomass from forestry : final report [Boek]
Iqbal, Yasir \ Lewandowski, Iris \ Weinreich, Axel \ Wippel, Bernd \ Pforte, Barbara \ Hadai, Olha \ Tryboi, Oleksandra \ Spöttle, Matthias \ Peters, Daan \ 2016
There is a huge potential for yield increase of agricultural crop residues and biomass from forestry in the European Union, Ukraine, Russia and Belarus. A stepwise approach was used to identify the realistic potential in these regions, starting with ...
help
Yielding a fruitful harvest : advanced methods and analysis of regional potentials for sustainable biomass value chains interlinked with environmental and land use impacts of agricultural intensification [Proefschrift]
Gondelach, Sarah Janna \ Faaij, A. P. C. \ Wicke, B. \ 2016
This thesis examined the regional potentials, the environmental impacts and economic performance of different pathways for agricultural intensification, biomass production and biomass use. To this end, the following research questions were formulated ...
help
Bemesting is sleutelfactor voor goede oogst \ Management&techniek [Artikel]
Boonen, M. \ 2016
Bemesting is een van de sleutelfactoren voor een succesvolle aardbeienteelt. Naast een kwantitatief en kwalitatief goede productie, zijn ook het in stand houden van de bodemvruchtbaarheid en rekening houden met factoren die impact hebben op het milie ...
help
Opbrengst wintertarwe blijft stijgen \ Management&techniek [Artikel]
2015
Het Landbouwcentrum Granen (LCG) legde dit jaar op 9 plaatsen rassenproeven voor wintertarwe aan. Hoewel een moment noodrijpheid werd gevreesd wegens de droogte, kon de regen bijna overal voor een zeer behoorlijke opbrengst zorgen. De gemiddelde opbr ...
help
In 2013 loonde irrigatie in aardappelen \ Management&techniek [Artikel]
Janssens, P. \ Coussement, T. \ 2014
Op een proefveld in Bree, dat door de Bodemkundige Dienst van België (BDB) werd opgevolgd in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), bleek dat het beregenen van aardappelen in 2013 tot meeropbrengsten leidde. Beredeneerde irrigatie leidt ...
help
Famelab [Video]
Jaeger, L. de \ 2014
Lenny de Jaeger, deelnemer aan het Internationaal Famelab 2014, legt het belang van de teelt en veredeling van microalgen uit.
help
Kruislings telen op 90 cm : hogere opbrengst in alle maten \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Horst, A. van der \ 2013
In het buitenland is het kruislings poten allang niet meer bijzonder. Maar in Nederland houden de meeste pootgoedtelers vast aan de traditionele teelt van een enkele rij in ruggen op 75 cm van elkaar. Marcel Nijenhuis is een uitzondering. Hij past de ...
help
Het verborgen potentieel van de palmoliesector \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Brinkman, A. \ Opijnen, M. van \ Meekers, P. \ 2013
De snel toenemende vraag naar palmolie leidt tot ongewenste neveneffecten: vernietiging van oerwouden en sociale misstanden zijn daarvan bekende voorbeelden. Minder bekend is dat een flink deel van de palmolieproductie in handen is van kleine boeren. ...
help
Nog steeds mogelijkheden voor hogere suikeropbrengst \ Suikerbieten gewasbeschermingsupdate [Artikel]
2013
In 2007 riep IRS-directeur Frans Tijink veelvuldig: ‘3x15‘, oftewel de doelstelling om in 2015 in Nederland gemiddeld 15 ton suiker per hectare te oogsten met variabele kosten van 15 euro per ton bieten. Hoe is de stand van zaken?
help
Seventh framework programme FP7-KBBE-2009-3-1-02 Jatropha curcas – breeding strategy – towards a sustainable crop for biomaterials and bio-fuels – SICA (India and/or African ACP and/or Latin America) [Boek]
2013
JATROPT aimed to improve jatropha production systems through developing advanced genetics tools for breeding and for development of jatropha agro-systems.
help
'Veredeling nog niet aan plafond' : nieuwe rassen leveren nog steeds hogere opbrengsten \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Dodde, H. \ 2013
Veredelaars zijn nog steeds in staat om landbouwgewassen productiever te maken, blijkt uit onderzoek van Wageningen UR. 'Genetisch is het opbrengstplafond nog niet bereikt', concludeert onderzoeker Bert Rijk.
help
Opbrengstverhoging snij-amaryllis (Hippeastrum) : teelt voor kerstbloei in 3-jarig gewas van 2010 t/m 2012 [Boek]
Kromwijk, A. \ Gelder, A. de \ Driever, S. \ Overkleeft, J. \ Grootscholten, M. \ Baar, P.H. van \ cop. 2013
Om de rentabiliteit van snij-amaryllis ( Hippeastrum ) te verbeteren is onderzoek uitgevoerd naar productieverhoging voor de kerstbloei. In een kas van 600 m2 is een teeltstrategie toegepast gericht op optimalisatie van de fotosynthese met vernevelin ...
help
Diverse grassland mixtures for higher yields and more stable sward quality \ The role of grasslands in a green future : threats and perspectives in less favoured areas [Hoofdstuk uit boek]
Wit, J. de \ Eekeren, N. van \ Wagenaar, J.P. \ Smeding, F.W. \ 2013
To investigate whether other grassland species and diverse grassland mixtures could be more productive and nutrient efficient, a grassland on a shallow sandy soil in the south of the Netherlands was sown in April 2009 with seven non-leguminous grassl ...
help
Magnesium is een onderschat element \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2013
Zolang de bodemanalyses geen tekorten laten zien, zal het wel goed zitten. Zo werd en wordt vaak gedacht over magnesium. Maar ongemerkt kan het gewas toch gebrek lijden, blijkt onder andere uit ervaringen van telers in het Praktijknetwerk Bouwen aan ...
help
Vervroeging beginontwikkeling cichorei: onderzoeksverslag 2009, 2010 en 2011 : onderzoek naar het effect van vroeg zaaien, geprimed zaad, hoger plantaantal, nauwere rijafstand en water toedienen bij het zaaien op de beginontwikkeling van cichorei [Boek]
Brink, L. van den \ Wilting, P. \ 2012
In de jaren 2009, 2010 en 2011 is onderzocht hoe de beginontwikkeling van cichorei versneld kan worden. Hierbij is gekeken naar vroeger zaaien, gebruik maken van geprimed zaad, verhoging van het plantaantal, toepassen van een nauwere rijafstand en he ...
help
Productieverhoging amaryllis niet simpel \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Neefjes, H. \ 2012
Ongunstige groeiomstandigheden kunnen twee seizoenen effect hebben op de productie van amaryllis. Met die conclusie is het tweede, enigszins teleurstellende oogstjaar afgesloten van een driejarige onderzoek. De verwachtingen voor de komende oogst zij ...
help
Zoektocht naar het ideale zetmeelgewas : focus in zetmeelteelt op verhogen opbrengst en kwaliteit \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Wiepkema, F. \ 2012
Kostenbesparing was jarenlang het credo in de zetmeelaardappelteelt. Vanaf 2012 verschuift de focus echter naar verhoging van de opbrengst en kwaliteit. Met het project 20-15-10 werken Avebe, PPO-proefboerderij 't Kompas en telers samen aan een hoger ...
help
Aardappeldemodag 2012: duurzaam naar topopbrengst \ Aardappelwereld [Artikel]
Delleman, J. \ 2012
Op 22 augustus 2012 zal de Aardappeldemodag te Westmaas weer plaatsvinden. In deze tiende editie staat het thema 'Duurzaam naar topopbrengst' centraal.
help
Tonnage moet omhoog : sojateelt is goed mogelijk, maar nog onvoldoende rendabel \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Mons, G. \ 2012
Volgens Agrifirm kun je soja telen in Nederland. Om de teelt aantrekkelijk te maken, moet de opbrengst van 2 tot 3 ton per hectare wel naar 4,5 à 5 ton. Dat is genetisch haalbaar, stelt onderzoeksmanager Aaldrik Venhuizen. Die rassen moeten echter no ...
help
Toepassing van 'hybridebelichting' bij roos resulteert in lichte meeropbrengst \ Verbondsnieuws : vakblad voor de Belgische sierteelt en groenvoorziening [Artikel]
Blindeman, L. \ 2011
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.