help
Rooi het beste perceel bieten als laatste \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Hanse, B. \ Leijdekkers, M. \ 2015
De beste bietenpercelen kunnen het best als laatste gerooid worden. Maar hoe bepaal je welk perceel dat is? Belangrijk is te weten welke ziekten en plagen voorkomen op het perceel. Ook is het goed om na te gaan welke bieten nog het meest kunnen doorg ...
help
De zelfaanvoer wordt geschiedenis \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Schönwetter, T. \ 2015
Dit is een campagne met een bijzonder historisch momentje. Het is de laatste keer dat telers zelf hun bieten naar de fabriek in Dinteloord kunnen brengen. Na deze campagne is het gedaan met de zelfaanvoer.
help
Polymorphism in the Rphq2 region of barley (Hordeum vulgare L.) [Studentenverslag]
Vries, H.T. de \ 2015
Leaf rust in barley (Hordeum vulgare) is caused by the pathogen Puccinia hordei. Due to reduced photosynthetic capacity of the plant and metabolic competition between the plant and the pathogen susceptible barley cultivars can have yield reduction up ...
help
De verandering van de GXG door grondwateronttrekkingen in vrij afwaterende gebieden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Akker, C. van den \ 2014
Voor de bepaling van landbouwschade als gevolg van grondwateronttrekkingen is informatie over de verandering van de GHG en GLG (GXG) noodzakelijk. In vrij afwaterende gebieden met een dun freatisch pakket boven een weerstand biedende laag en een daar ...
help
Effect bemesting op ziekteontwikkeling in stamslabonen industrieteelt [Boek]
Evenhuis, A. \ Verstegen, H. \ Wilms, J.A.M. \ Topper, C.G. \ 2014
In de teelt van stamslabonen voor de industrie worden vaak problemen ondervonden met ziektes zoals Sclerotinia en Botrytis. Deze ziektes worden geassocieerd met (over)bemesting. De gebruiksnorm voor stikstofgift was in 2012 en 2013, 110 kg N/ha respe ...
help
Pilot SWAP berekening droogteschade : vergelijking droogteschadeberekening volgens SWAP met de TCGB-tabel voor de waterwinning Vierlingsbeek [Boek]
Massop, H.T.L. \ Kroes, J.G. \ Vroon, H.R.J. \ Mulder, H.M. \ 2014
Sinds de jaren tachtig gebruikt de Advies Commissie Schade Grondwater (ACSG) zogenaamde TCGB tabellen om opbrengstdepressies als gevolg van drinkwaterwinning te berekenen. In deze studie wordt de mogelijkheid verkend van een modernisering van de meth ...
help
Laat muizen het bietenzaad niet opvreten \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Raaijmakers, E. \ 2014
Muizen vreten tot wel 600 bietenzaden in één nacht. Aangezien er tot 200 muizen op een hectare kunnen zitten, kan in één nacht een hele hectare weggevreten zijn. In de meeste gevallen is het gelukkig niet zo extreem, maar toch kan er veel schade onts ...
help
Cruciale schakel : kiepwagens op een rij \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Hoenderken, J. \ 2014
Oogstmachines met grote capaciteit moeten niet stilstaan. En daarom worden de kiepwagens steeds groter. Het aanbod van de cruciale schakel tussen oogstmachine en de schuur is groot en zeer divers. Een overzicht van kiepersmet een draagvermogen van 17 ...
help
Aaltjes lusten aspergeplanten rauw : PPO: planten vermeerderen aaltjes niet \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Hoek, H. \ 2013
Aaltjes kunnen bij de opkweek van aspergeplanten opbrengstverliezen veroorzaken. PPO-AGV stelde vast dat het geldelijk verlies bij het wortellesieaaltje en het gele bietencysteaaltje tot 12 procent kan oplopen en van het witte bietencysteaaltje zelfs ...
help
Klaar voor 2017 en later? [Presentatie]
Tijink, F. \ 2013
Hogere suikeropbrengst is de sleutel voor rendementsverbetering in de suikerbietenteelt; bepalend is, hoe en wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd! Oogsverliezen door ziekten en plagen is te voorkomen.
help
Optimalisatie van de zaadoogsttechniek van Italiaans raaigras : hoe praktijkzaadverliezen bij de oogst reduceren? : oogst 2013 [Boek]
Rijkaert, G. \ Vanden Nest, T. \ Van Waes, C. \ 2013
In de praktijk gebeurt de bepaling van het optimaal zwadmaaitijdstip bij graszaad veelal op basis van een geheel pakket van subjectieve kenmerken van het zaadgewas. Ervaren graszaad-teeltbegeleiders kunnen hiermee goed overweg. Bij het zwadmaaien die ...
help
Precies koppen : héle biet, géén groen \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Tijink, F. \ Huijbregts, T. \ 2012
Moet ik anders gaan koppen nu de koptarrabepaling is afgeschaft? Nee, het kopwerk komt heel precies. Het motto verandert van ‘wel kop, géén groen’ in ‘héle biet, géén groen’. De uitdaging voor telers, loonwerkers en rooierfabrikanten is om dit op te ...
help
Nieuwe hulpmiddelen tegen rooiverliezen : IRS lanceert kop/puntmaatje en app \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Tijink, F. \ Hanse, B. \ 2012
Onder het motto ‘Héle biet, géén groen’ binden Suiker Unie en IRS de strijd aan met oogstverliezen bij suikerbieten. Daarvoor zijn enkele handige hulpmiddelen ontwikkeld: een kop/puntmaatje voor het beoordelen van rooikwaliteit en een app om met de s ...
help
Alle bieten helemaal oogsten : héle biet, géén groen \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Hanse, B. \ Tijink, F. \ 2012
We hebben allemaal een hekel aan verliezen. Toch gaat bij de oogst gemiddeld drie ton bieten per hectare verloren. De verliezen door te diep koppen en het verlies aan hele bieten zijn ongeveer even groot. Puntbreuk is de grootste verliespost bij het ...
help
Instructie film App oogstverliezen en puntmaatje [Video]
2012
In deze film voor suikerbieten wordt uitgelegd hoe de App oogstverliezen en het puntmaatje van IRS werkt.
help
Schadedrempel en vermeerdering van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) bij partieel resistente rassen [Boek]
Raaijmakers, E. \ Swaaij, N. van \ 2012
Doel van dit onderzoek is een advies ontwikkelen vanaf welke besmetting een teler partieel resistente rassen zinvol en rendabel kan inzetten. Daarnaast wordt het gebruikt om een advies te geven over de beheersing van witte bietencysteaaltjes. Uit het ...
help
Verkennend onderzoek naar de freatische grondwaterstand in het waterwingebied Mander (fase 1) [Boek]
Vroon, H.R.J. \ Stoffelsen, G.H. \ 2012
In opdracht van de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) te Utrecht heeft Alterra in de maanden september 2010 t/m januari 2012 een verkennend bodemkundig/hydrologisch onderzoek uitgevoerd langs twee raaien in het waterwingebied Mander (fase ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het waterwingebied 'Mander' (Fase 2) [Boek]
Vroon, H.R.J. \ Stoffelsen, G.H. \ Brouwer, F. \ 2012
In opdracht van de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) te Utrecht heeft Alterra in het grondwaterwingebied Mander een bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd. Door grondwaterwinning is namelijk een verlaging van de grondwaterstand opg ...
help
Aardappel lijdt meest van nat seizoen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Berg, G. van den \ 2012
De afgelopen 60 jaar leidde natheid zevenmaal tor een misoogst. Zeeuws aardappeltelers ondervinden de meeste nadelen van regenoverlast.
help
De 'Dust Bowl' van 2012 : droogte in VS treft akkers en vee \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Kemenade, L. van \ 2012
De droogte ontziet niets en niemand. Vooral maïs en soja zijn zwaar getroffen, blijkt uit een reportage uit de Verenigde Staten.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.