help
Financiële gevolgen regeerakkoord en Meerjarig Financieel Kader van de EU voor de land- en tuinbouw : een vergelijking met andere mkb-sectoren [Boek]
Venema, G. \ Veen, H. van der \ Jongeneel, R. \ Jager, J. \ Silvis, H. \ Verhoeven, W. \ Kwaak, T. \ 2013
Naar aanleiding van het debat over de regeringsverklaring (14 november 2012) heeft het kabinet aangegeven om de effecten van het Regeerakkoord voor de primaire land- en tuinbouw door te laten rekenen. Hierop heeft het ministerie van EZ aan een samenw ...
help
Inkomsten Staatsbosbeheer [Factsheet]
2012
Overzicht inkomsten van Staatsbosbeheer.
help
Nederland langs de Europese meetlat [Boek]
Centraal Bureau voor de Statistiek \ [2010]
help
Handjeklap voor DGF-bijdrage \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
Overheid en sector zijn in gesprek over de derde convenantsperiode voor het Diergezondheidsfonds (DGF). Het wordt lastig onderhandelen over de bijdrage aan AI-bestrijding met een overheid die de hand op de knip heeft
help
Hoogleraar monetaire economie Casper G. de Vries : 'De malaise in Engeland is niet zomaar morgen over' \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Middelburg, A-F. \ 2008
Het pond staat zwak ten opzichte van de euro. Engeland wordt om diverse redenen harder getroffen door kredietcrisis dan de eurolanden. Volgens hoogleraar Casper G. de Vries kan de malaise in Engelend nog wel een tijd gaan duren
help
De stille revolutie van het ILG : een literatuurstudie over verwachtingen, zorgen en discussies vanuit rijk en provincies [Boek]
Kuindersma, W. \ Selnes, T.A. \ [2008]
Deze literatuurstudie brengt de verwachtingen, zorgen en discussiepunten in beeld rond de implementatie van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) in 2007. Hierbij is aandacht besteed aan verticale sturing (tussen overheidslagen), horizontale ...
help
Dertig jaar publieke onderzoeksfinanciering in Nederland 1975-2005 : historische trends, actuele discussies [Boek]
Versleijen, A. \ cop. 2007
Het belangrijkste doel van het project was om een historische reconstructie te maken van de omvang en de aard van publieke projectfinanciering vanaf 1972. De studie is ook onderdeel van een internationale vergelijking in het kader van PRIME Network o ...
help
Ageing and the sustainability of Dutch public finances [Boek]
Ewijk, C. van \ Donders, J. \ 2006
De vergrijzing van de Nederlandse bevolking brengt de houdbaarheid van de openbare financiën in gevaar. De verdubbeling van de verhouding tussen het aantal gepensioneerden en het aantal werkenden verstoort de balans tussen uitgaven en belastingopbren ...
help
Financiële kader EU melkt landbouw uit \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
Brouwers, T. \ 2006
De Europese staats- en regeringsleiders bereikten op 17 december 2005 een akkoord over de Financiële Kaders van de EU voor 2007-2013. Het Europees Parlement moet er nog mee akkoord gaan. Wat houdt dit in voor het EU-landbouwbeleid?
help
420 miljoen euro voor urgente watermaatregelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
In de Miljoenennota staat voor de komende jaren 420 miljoen euro begroot voor urgente maatregelen in het kader van waterbeheer. Om de zwakke plekken langs de kust te versterken, is 742 miljoen euro vrijgemaakt. Het kabinet maakt ook geld vrij (al dan ...
help
Vergrijzing en houdbaarheid: verdeling van inkomens en risico's over generaties \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Geest, L. van \ 2006
De vergrijzing van de bevolking is een structureel fenomeen. Bij ongewijzigd beleid heeft de vergrijzing grote gevolgen voor de verdeling van inkomens én risico's over generaties. Nu ingrijpen heeft belangrijke voordelen
help
Successierechten dekken groot deel kosten vergrijzing \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Denderen, M. van \ 2006
Door de vergrijzing komen de overheidsfinanciën volgens het Centraal Planbureau vanaf 2040 in zwaar weer terecht. Het CPB houdt er echter geen rekening mee dat de sterk stijgende belastinginkomsten uit successierechten al een groot deel van de kosten ...
help
Publieke productie en persoonlijk profijt : de productie van publieke diensten en profijt van de overheid, 1990-2003 [Boek]
Kuhry, B. \ Pommer, E. \ Jonker, J.-J. \ 2006
help
Keuzes in kaart 2008-2011 : economische effecten van acht verkiezingsprogramma's [Boek]
Centraal Planbureau \ 2006
help
Unequal welfare states : distributive consequences of population ageing in six European countries [Boek]
Soede, A.J. \ 2004
help
Veerman staat voor krachttoer \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Liere, J. van \ 2004
De hoofdpunten uit de landbouwbegroting 2005. Aandacht voor de algemene beleidslijnen, de voorbereidingen op de ingrijpende veranderingen in 2006 (nieuw mestbeleid en nieuw systeem voor inkomenssteun), maatregelen ter vermindering van de administrati ...
help
Handboek financieel management in crisissituaties [Boek] - Versie 1.1
Ministerie LNV \ 2003
In maart 2002 verscheen het LNV Handboek Crisisbesluitvorming dat invulling geeft aan de besluitvorming, het management, de communicatie en de organisatie van activiteiten die LNV verricht in het kader van een crisisbestrijding. Het LNV Handboek Cris ...
help
Vergrijzing als uitdaging : kansen en bedreigingen van een vergrijzende Europese bevolking [Boek]
Ewijk, C. van \ Coops, A. \ 2003
help
EU-trendrapport ... / [Algemene Rekenkamer]\Tweede Kamer der Staten Generaal [Jaarverslag, serie]
Algemene Rekenkamer \ 2003-
help
Adequate and sustainable pensions : joint report by the Commission and the Council [Boek]
European Commission \ Council of Europe \ 2003
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.