help
Stedelijke hittestress [Presentatie]
Spijker, J. \ 2018
College over stedelijke hittestress; Wat is het; hoe relateert het tot de klimaatverandering; welke maatregelen zijn er tegen mogelijk; wat zijn stedelijke-hittekaarten en hoe zijn deze te gebruiken.
help
Bring Paris home : impact assessment of the Dutch Climate Summit 2016 [Boek]
Linthorst, G. \ Eggink, E. \ 2016
195 countries agreed in the 2015 Paris Agreement to limit global warming to well below 2 oC. In the Netherlands, a lot of actions are already being taken to combat climate change. On October 26th , the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environ ...
help
Hoe verder na de klimaattop? \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Roelfsema, M. \ Soest, H. van \ Pulles, T. \ Biesta, D. \ 2016
De uitkomst van de Conference Of Parties (COP21) in Parijs is een juridisch bindend akkoord waarin de ernst van het klimaatprobleem wordt erkend, maar waarin niet-bindende afspraken over kwantitatieve nationale emissiereducties vastgelegd zijn. Ook z ...
help
Nederland warmt op! : zijn we voldoende voorbereid? [Boek]
2015
Nederland warmt op! is het onderwerp van dit cahier. Op zich is dat opwarmen niet nieuw, want dat gebeurde de afgelopen eeuw ook. Verschil is nu dat de temperatuurstijging veel sneller gaat: voor de komende eeuw is voor Nederland een temperatuurstijg ...
help
Climate change and the EU [Factsheet]
2015
Greenhouse gases (GHG) emitted by human activities are warming the Earth and causing changes in the global climate. These changes are having increasingly severe human, economic and environmental impacts and will continue to do so over the coming deca ...
help
Duurzaamheid: wat mag het kosten? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ 2015
Hoe de wereld omgaat met het klimaat, wordt deze maand duidelijk op de VN-klimaattop in Parijs. Intussen loopt de Nederlandse watersector voorop met duurzaamheid. Vitens heeft een super-duurzame productielocatie. KWR en Wetsus hebben nieuwe, duurzame ...
help
Stad nog niet klaar voor klimaatextremen \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Mees, H. \ 2015
Uit recent onderzoek blijkt dat het nu vooral gemeenten zijn die specifieke taken op zich nemen om steden beter te bewapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Maar door de toenemende klimaatextremen zullen ook burgers en bedrijven hun steentj ...
help
Dossier voedsel en klimaat [Dossier]
2015
Hoe groot is de rol van voedsel in de opwarming van de aarde? Draait het alleen om CO2? Welke maatregelen treffen overheid en industrie voor een beter klimaat? Wat kun je als consument zelf doen? Dit dossier zet de informatie op een rij.
help
Modeling global change impacts on breeding habitat quality of four meadow bird species [Poster]
2014
Poster presented at the joint British Ecological Society and Durell Institute of Conservation and Ecology Symposium ‘Considering the future of conservation’, University of Kent, Canterbury, UK, 25-27 June 2014.
help
Groenblauwe netwerken voor duurzame en dynamische steden=Urban green-blue grids for sustainable and dynamic cities [Boek]
Pötz, H. \ Bleuzé, P. \ Sjauw En Wa, A. \ Baar, T. van \ 2012
Door de klimaatverandering, de toenemende verstedelijking en het opraken van fossiele brandstoffen zullen de steden een min of meer geleidelijke transformatie moeten ondergaan van voornamelijk grondstoffen en levensmiddelen (in de letterlijke beteken ...
help
Bomen, wereldwijd een noodzaak : de ISA-conferentie 2012 in Portland, Oregon \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Voeten, J. \ 2012
Het noordwesten van de Verenigde Staten staat bekend om zijn milde klimaat, waarin bomen tot enorme groottes uitgroeien. De stad Portland, in de staat Oregon, is daarmee bij uitstek dé locatie om de jaarlijkse ISA-conferentie te houden met een intern ...
help
'Beheersing klimaatverandering vereist flexibiliteit' : Willem Ligtvoet \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildenbeest, G. \ 2012
De temperatuur stijgt, de jaarlijkse hoeveelheid neerslag neemt toe en drogere perioden worden steeds frequenter afgewisseld met forse buien: de klimaatverandering is onmiskenbaar. Ook in het zwartste scenario van de zeespiegelstijging van meer dan 8 ...
help
Denitrification in ditches, streams and shallow lakes [Proefschrift]
Veraart, A.J. \ 2012
Het Nederlandse oppervlaktewater wordt sterk belast met stikstof. Dit is afkomstig uit de landbouw, maar ook van industrie, verkeer en huishoudens. Door het teveel aan stikstof verslechtert de waterkwaliteit. In ondiepe meren leidt dit bijvoorbeeld t ...
help
Groenblauwe netwerken maken de stad klaar voor de toekomst [thema: stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Talsma, M. \ Weeren, B.J. van \ 2012
De laatste jaren wordt volop nagedacht over de vraag hoe we onze steden aantrekkelijk, leefbaar en duurzaam kunnen maken en houden. Vooral met het oog op klimaatverandering (toenemende kans op wateroverlast en hittestress), maar ook vanwege biodivers ...
help
Rol van 'groen en water' bij klimaatherstel : energiestroom door verdamping komt in de buurt van de zonne-energie \ Dak & gevel groen : vakblad voor intensieve en extensieve daktuinen en gevelbegroening [Artikel]
Heck, G.F. van \ 2011
Wordt er gesproken over ‘groene daken’, dan krijgt men de indruk dat de toepassing hiervan uitsluitend voordelen heeft. Groene daken zouden extra isoleren, goed zijn voor het milieu door CO2-reductie, binding van fijnstof en het terugdringen van het ...
help
Waar gaan de klimaatmodellen de mist in? : analyse van een fysicus \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Andel, N. van \ 2011
Het IPCC haalt auteurs aan die de volgende theorie aanhangen: 'De CO2-concentratie in de atmosfeer is de laatste tijd gestegen van 280 tot 390 ppm. Die stijging is nog niet eerder vertoond, en we weten bijna zeker dat de 0,7 graden Celsius globale te ...
help
Historische doorbraken van wetenschappelijk inzicht : aan de andere kant van het spectrum \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Rörsch, A. \ 2011
De auteur herkent een overeenkomstig patroon in de weerstand, die de moleculaire benadering in de biologie 60 jaar geleden ondervond, en de huidige ervaring dat het de laatste 30 jaar moeilijk is gebleken om een bepaalde kring van onderzoekers ervan ...
help
Hoezo klimaatverandering : feiten, fabels en open vragen [Boek]
Vellinga, P. \ Koopman, L. \ cop. 2011
Moeten we ons wel zo druk maken over de opwarming van de aarde zolang het IJsselmeer nog dichtvriest en er wetenschappers zijn die voorspellen dat het kouder wordt? Zijn de klimaatwetenschappers niet een beetje aan het overdrijven? Net als destijds d ...
help
Winterhardheid van boomkwekerijgewassen [Presentatie]
Hoffman, M. \ 2011
Powerpointpresentatie over de winterhardheid van boomkwekerijgewassen , welke soorten geschikt zijn voor welke gebieden en wat de invloed is van de klimaatverandering.
help
De grote krachten op aarde \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Kers, M. \ 2010
Naast zonnevlekken beïnvloeden ook watermassa's het klimaat op aarde, zo stellen verschillende onderzoekers. CO² zou slechts een minieme invloed hebben. Hoe zit dat? Een achtergrondverhaal over de grote krachten op aarde
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.