help
De motor van een vitaal innovatie-ecosysteem : strategisch kader 2018-2021 [Boek]
Schuttelaar & Partners, \ 2017
Het toegepast onderzoek in Nederland vindt voor een Belangrijk deel plaats bij de zes toegepast onderzoek organisaties (TO2) die ons land rijk is. De TO2-organisaties Deltares, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Maritime Research Institute Net ...
help
Naar een nationaal energietransitiecentrum : verkenning van mogelijkheden voor krachtenbundeling [Boek]
[2016]
In de maanden juli en augustus 2016 is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en onder leiding van de Stuurgroep Toekomst ECN Duurzaam een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor krachtenbundeling van het energieonderzoek in Ne ...
help
Toekomstscenario's 'ECN Duurzaam' : eindrapportage [Boek]
2016
In deze rapportage staan de uitkomsten van onderhavig onderzoek naar mogelijke toekomsten voor ECN (met name de duurzame energie onderzoeksactiviteiten) weergegeven. In 2012 is de Stichting ECN in financiele moeilijkheden geraakt. Inmiddels is duidel ...
help
Innovatienetwerk komt uit de steigers : hotspots voor nieuwe bedrijvigheid slaan brug tussen vinding en markt \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Engelenburg, H. \ 2015
De aanstaande opening van innovatielaboratoria in Leiden, Utrecht, Groningen en Enschede en de voorziene komst van starterscentra in Oss en Arnhem, vormen het voorlopige sluitstuk van een netwerk van Coci’s, Ilabs, CoE’s en CIV’s. Deze fijnmazige, la ...
help
Class : design a research plan 'the research cycle' [Video]
2015
In this clip is explained how to use CLASS to design a research plan the strategy is to build your research plan step-by-step from simple ideas to more complex ones, a four-step research cycle has been developed which will lead you through the proces ...
help
Toward design principles for joint knowledge production projects: lessons from the deepest polder of The Netherlands \ Regional environmental change [Wetenschappelijk artikel]
Hegger, D. \ Zeijl-Rozema, A.M. van \ Dieperink, C. \ 2014
In various countries, actors try to reconcile climate science and policy through joint knowledge production (JNP). While many conceptual analyses of JNP exist, empirical studies that actually try to assess JNP processes are rare. This paper aims to f ...
help
International workshop on the organization of research progammes on climate change : comparative monitoring of knowledge for climate closing conference [Presentatie]
Boon, W. \ 2014
Comparative monitoring of knowledge for climate closing conference, 23 September 2014, Rotterdam
help
'Samenwerking kennisbedrijven geeft waardevolle kruisbestuiving' : Horti Science Parc van start \ Onder glas [Artikel]
Abbenhuijs, R. \ 2014
Aan de Bleiswijkse Violierenweg zijn sinds enige jaren de kennisinstituten Wageningen UR Glastuinbouw en GreenQ gevestigd. Door de strategische samenwerking van laatstgenoemde met DLV Plant kwam er een derde speler van importantie bij. Voeg daar de n ...
help
The role of knowledge users in public–private research programs: an evaluation challenge \ Research evaluation [Wetenschappelijk artikel]
Hessels, L.K. \ Wardenaar, T. \ Boon, W.P.C. \ Ploeg, M. \ 2014
Many contemporary science systems are witnessing the rise of public–private research programs that aim to build capacity for research and innovation in strategic areas. These programs create a significant policy challenge: how to select—based on ex a ...
help
Varieties of research coordination : a comparative analysis of two strategic research consortia. \ Science and public policy [Wetenschappelijk artikel]
Wardenaar, T. \ Jong, S.P. de \ Hessels, L.K. \ 2014
Strategic research consortia as policy instruments for research coordination have been on the rise for more than a decade. Despite their rising popularity as coordination structures, there has been little comparative analysis of the actual coordinati ...
help
Negen gouden regels voor kenniscoproductie [Factsheet]
Wardenaar, T. \ 2013
Hoe kun je kenniscoproductie zo aanpakken dat ze bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Negen lessen uit het rapport Kenniscoproductie voor de grote maatschappelijke vraagstukken van het Rathenau Instituut.
help
Kenniscoproductie voor de grote maatschappelijke vraagstukken : discussiemiddag [Presentatie]
Boon, W. \ 2013
Presentatie voor de discussiemiddag over kenniscoproductie.
help
Verslag bijeenkomst ‘Kenniscoproductie voor de grote maatschappelijke vraagstukken’ - Den Haag, 30 mei 2013 [Boek]
2013
Vergrijzing, toenemende zorgkosten, dichtslibbende wegen, opdrogende olievoorraden… We staan voor een heel scala aan grote maatschappelijke uitdagingen. De aanpak daarvan vraagt om samenwerking tussen alle belanghebbenden. Een belangrijke eerste stap ...
help
Eindrapportage project “Ontwikkeling Vorstschadeverzekering in de Fruitteeltsector” (PT projectnummer 12437) [Boek]
[ca. 2013]
Bij de realisatie van een vorstschade verzekering moeten vel e stappen doorlopen word en. De eindrapportage vindt plaats aan de hand van de beschrijving van de stappen die doorlopen zijn . De verschillende stappen zijn deels parallel en deels volgtij ...
help
Comparative monitoring of Knowledge for Climate project SSA01 – mid-term report [Boek]
Besselaar, P. van den \ Boon, W. \ Horlings, E. \ Jong, S. de \ Vierssen, W. van \ Wardenaar, T. \ 2013
This report is the contribution of project SSA01 Comparative Monitoring of Knowledge for Climate to the mid-term review of the Knowledge for Climate programme. We first provide a brief outline of the project. For each main com-ponent of the project w ...
help
Kenniscoproductie voor de grote maatschappelijke vraagstukken [Boek]
Boon, W. \ Horlings, E. \ 2013
In het verleden vond het onderzoek voor grote maatschappelijke vraagstukken plaats in instituten voor toegepast onderzoek of in academische onderzoeksprogramma’s. De afgelopen tien à vijftien jaar is echter een nieuwe vorm van onderzoek opgekomen: ke ...
help
Kenniscoproductie inzetten voor "Grand challenges" \ Het Bericht [Artikel]
2013
Grote maatschappelijke uitdagingen vragen om samenwerking tussen alle belanghebbenden. In onderzoek voor deze uitdagingen wordt daarom gepleit voor kenniscoproductie. Een vorm van kennisontwikkeling waarbij onderzoekers, overheden, en maatschappelijk ...
help
Kenniscoproductie voor de grote maatschappelijke vraagstukken [Presentatie]
Horlings, E. \ 2013
30 miljard euro vrijgemaakt in Horizon 2020 voor de aanpak van zes grote maatschappelijke uitdagingen, waaronder klimaatmaatregelen.
help
Voorjaarsrapportage 2013 : TKI BBE [Boek]
2013
Kort verslag van het eerste jaar van de TKI Biobased Economy. 2012 is het startjaar. In 2013 moet de structuur beter worden. Omdat de meeste projecten zich nog in de opstartfase bevinden, zijn er nog geen resultaten te melden.
help
Iepenwachten opnieuw in actie nu essentaksterfte massaal de noordelijke provincies teistert : nieuwe rol voor Iepenwachten leidt tot naamsverandering naar Bomenwacht Groningen en Bomenwacht Friesland \ Boom in business [Artikel]
Raats, S. \ 2013
De Iepenwacht kwam begin jaren negentig in beeld, toen de iepziekte overal in Nederland toesloeg. Nadat ze de iepziekte met succes hebben teruggedrongen tot een halve procent, wil het coördinatieorgaan zich ook nuttig maken bij het beheersen van de e ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.