help
De motor van een vitaal innovatie-ecosysteem : strategisch kader 2018-2021 [Boek]
Schuttelaar & Partners, \ 2017
Het toegepast onderzoek in Nederland vindt voor een Belangrijk deel plaats bij de zes toegepast onderzoek organisaties (TO2) die ons land rijk is. De TO2-organisaties Deltares, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Maritime Research Institute Net ...
help
Naar een nationaal energietransitiecentrum : verkenning van mogelijkheden voor krachtenbundeling [Boek]
[2016]
In de maanden juli en augustus 2016 is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en onder leiding van de Stuurgroep Toekomst ECN Duurzaam een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor krachtenbundeling van het energieonderzoek in Ne ...
help
Toekomstscenario's 'ECN Duurzaam' : eindrapportage [Boek]
2016
In deze rapportage staan de uitkomsten van onderhavig onderzoek naar mogelijke toekomsten voor ECN (met name de duurzame energie onderzoeksactiviteiten) weergegeven. In 2012 is de Stichting ECN in financiele moeilijkheden geraakt. Inmiddels is duidel ...
help
Learning and corporate social responsibility : a study on the role of the learning organization, individual competencies, goal orientation and the learning climate in the CSR adaptation process [Proefschrift]
Osagie, Eghe Rice \ 2016
help
“Betrokken bij onze kinderboerderij” \ Vakblad kinderboerderijen [Artikel]
Laan, B. van der \ 2015
Balancerend op zijn achterhoeven probeert een grote, gecastreerde Nubische bok bij de onderste takken van de fruitboom te komen. Hij kan er net bij, maar helaas voor hem: hij is nog te vroeg, er groeit maar weinig in februari. Geiten zijn eigenlijk o ...
help
Goois Natuurreservaat transitieplan [Boek]
2015
De stichting Goois Natuurreservaat (GNR) is als organisatie gestart met een transitie. Allerlei omgevingsontwikkelingen zoals de veranderende rol van de provincie, het voornemen van terugtreding uit de stichting van de participant Amsterdam, verander ...
help
Innovatienetwerk komt uit de steigers : hotspots voor nieuwe bedrijvigheid slaan brug tussen vinding en markt \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Engelenburg, H. \ 2015
De aanstaande opening van innovatielaboratoria in Leiden, Utrecht, Groningen en Enschede en de voorziene komst van starterscentra in Oss en Arnhem, vormen het voorlopige sluitstuk van een netwerk van Coci’s, Ilabs, CoE’s en CIV’s. Deze fijnmazige, la ...
help
Kom in de Kas altijd een succes in levendige regio Heemskerk : wisseling voorzitter open dag in Kennemerland \ Onder glas [Artikel]
Velden, P. van \ 2015
Na 35 jaar bestuurswerk neemt Gerard Aardenburg afscheid als voorzitter van Kom in de Kas in de regio Heemskerk. Zijn opvolger Robbert de Wit draait alweer tien jaar mee in de werkgroep. Beiden maken zich sterk voor de belangen van de tuinbouw in Ken ...
help
Stichting Friese Iepenwacht: 'Wij zijn niet op zoek naar werk' : voorzitter Tom van Mourik en projectleider Gauke Dam: 'De strijd tegen iepenziekte is nooit te winnen' \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2015
Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) is nu ongeveer tien jaar actief en is een succes gebleken. Het percentage aantastingen door iepenziekte is gedaald van meer dan 10 procent in 2005 naar minder dan 1 procent. Zaak is nu om niet aan het eigen succes t ...
help
Interview : nieuwe collectieven zijn Sinterklaas en tegelijkertijd Zwarte Piet : themanummer Agrarisch natuurbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2015
Vanaf 2016 zullen collectieven een centrale rol gaan spelen in het agrarisch natuurbeheer. Maar wat is een collectief en wat gaat zo’n groep agrariërs dan eigenlijk doen? Drie mensen over hun idee van een collectief. Vanuit de werkvelden: Stichting C ...
help
Class : design a research plan 'the research cycle' [Video]
2015
In this clip is explained how to use CLASS to design a research plan the strategy is to build your research plan step-by-step from simple ideas to more complex ones, a four-step research cycle has been developed which will lead you through the proces ...
help
Topsector chemie wordt slagvaardig : effectiever meer innovatie genereren \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Roller, E. te \ 2014
Op 17 november presenteert het Topteam Chemie de nieuwe organisatie van de Topsector Chemie, compleet met namen en functies. Deze organisatie zal de samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen en overheid bij onderzoek en innovatie efficiënter, ef ...
help
Understanding trust : longitudinal studies on trust dynamics in governance interactions [Proefschrift]
Vries, J.R. de \ 2014
Vertrouwen speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. De meeste afspraken die we direct of indirect maken worden niet vastgelegd en zijn gebaseerd op vertrouwen. Maar ook in het nieuws wordt vertrouwen vaak genoemd, met name gerelateerd aan p ...
help
Toward design principles for joint knowledge production projects: lessons from the deepest polder of The Netherlands \ Regional environmental change [Wetenschappelijk artikel]
Hegger, D. \ Zeijl-Rozema, A.M. van \ Dieperink, C. \ 2014
In various countries, actors try to reconcile climate science and policy through joint knowledge production (JNP). While many conceptual analyses of JNP exist, empirical studies that actually try to assess JNP processes are rare. This paper aims to f ...
help
Eigen verkiezingen eerst \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kuil, A. \ 2014
Op 18 maart 2015 worden voor het eerst tegelijkertijd verkiezingen gehouden voor zowel Provinciale Staten als het waterschapsbestuur. In de aanloop daar naar toe blijken de meeste waterschappen en provincies elkaar maar moeilijk te kunnen vinden. Ges ...
help
International workshop on the organization of research progammes on climate change : comparative monitoring of knowledge for climate closing conference [Presentatie]
Boon, W. \ 2014
Comparative monitoring of knowledge for climate closing conference, 23 September 2014, Rotterdam
help
‘We bestrijken nu het hele chemieveld’ : nieuwe organisatiestructuur Topsector Chemie is een feit \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Roller, E. te \ 2014
De Topsector Chemie werkt sinds begin oktober 2014 met een nieuwe organisatiestructuur, waardoor bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen slagvaardiger kunnen samenwerken bij onderzoek en innovatie. Gerard van Harten, voorzitter en boegbeeld v ...
help
Beheerplan Natuurcoöperatie Krimpenerwaard 2014-2018 [Boek]
Terlouw, R.J.S \ 2014
In 2013 is binnen de Krimpenerwaard gestart met een pilot om een nieuwe organisatievorm voor het beheer van natuur- en landschap binnen de EHS te toetsen. Gedachte is om het beheer conform het gewijzigde beleid meer vanuit het gebied door gebiedspart ...
help
'Samenwerking kennisbedrijven geeft waardevolle kruisbestuiving' : Horti Science Parc van start \ Onder glas [Artikel]
Abbenhuijs, R. \ 2014
Aan de Bleiswijkse Violierenweg zijn sinds enige jaren de kennisinstituten Wageningen UR Glastuinbouw en GreenQ gevestigd. Door de strategische samenwerking van laatstgenoemde met DLV Plant kwam er een derde speler van importantie bij. Voeg daar de n ...
help
The role of knowledge users in public–private research programs: an evaluation challenge \ Research evaluation [Wetenschappelijk artikel]
Hessels, L.K. \ Wardenaar, T. \ Boon, W.P.C. \ Ploeg, M. \ 2014
Many contemporary science systems are witnessing the rise of public–private research programs that aim to build capacity for research and innovation in strategic areas. These programs create a significant policy challenge: how to select—based on ex a ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.