help
Occurence and trend analysis of organochlorine in animal feed : organic pesticides and non dioxin-like PCBs [Boek]
Adamse, P. \ Peters, R. \ Egmond, H.J. van \ Jong, J. de \ 2014
In this report historical data are used to give insight into the trends in levels of organochlorine compounds in compound feeds and feeding materials for animals in the Netherlands. The main focus is on pesticides, but non-dioxin-like PCBs have been ...
help
Monitoring kabeljauw- en heeklever: resultaten 2003-2009 [Boek]
Velzeboer, M. \ Hoek- van Nieuwenhuizen, M.J.J \ Kotterman, M.K. \ Lee, L.A.P. van der \ 2010
In 2003 is ten behoeve van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) programma 378, “Bewaking van de kwaliteit en veiligheid van land-, tuinbouw- en visserijproducten” (momenteel programma 438, gecoördineerd door het RIKILT Instit ...
help
UV en Aquanox beste kandidaten voor doding botrytis op gerbera \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Kamminga, H. \ Westra, E. \ Os, E. van \ Marcelis, L. \ 2008
In de gerberateelt is praktisch niet te voorkomen dat botrytissporen op de bloemen vallen. Ook tijdens de bewaring en transport is het moeilijk om aanstasting tegen te gaan. Een manier om botrytissporen tussen teelt en verhandeling effectief te doden ...
help
Nieuwe inzichten in de natuurlijke afbraak van chloorkoolwaterstoffen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Volkering, F. \ Breukelen, B.M. van \ Gemoets, J. \ 2007
Naast reductieve dechlorering kunnen ook andere processen een rol spelen bij de natuurlijke afbraak van chloorkoolwaterstoffen (CKW). Chemische reductie en anaërobe biologische oxidatie zijn wetenschappelijk bewezen processen die in de huidige onderz ...
help
Biologische monitoring zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in rode aal, 2006 [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Kotterman, M.J.J. \ 2007
In het jaar 2006 zijn op 14 locaties in watersystemen van de Nederlandse rijkswateren monsters rode aal verzameld. In de filets zijn analyses uitgevoerd van kwik, PCB’s en een aantal andere prioritaire organochloorverbindingen . Voor de betreffende l ...
help
Biologische monitoring zoete rijkswateren: microverontreinigingen in rode aal - 2005 [Boek]
Kotterman, M.J.J. \ 2006
In het jaar 2005 zijn op 14 locaties in watersystemen van de Nederlandse rijkswateren monsters rode aal verzameld. Analyses zijn uitgevoerd voor kwik, PCB’s en een aantal andere prioritaire organochloorverbindingen. Beschreven wordt wat opvalt in ver ...
help
Soja stimuleert biologische afbraak chloorverbindingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Brand, M.L.J. van den \ Pels, F.J. \ 2006
Bij een verontreinigd terrein in Haarlem zijn de bodemcondities voor de natuurlijke afbraak van chloorcomponenten verbeterd na het injecteren van soja
help
Gestimuleerde biorestauratie in de praktijk : sanering van een verontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen door middel van (gestimuleerde) anaërobe biologische afbraak in de bronzone \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Dijkhuis, J.E. \ Veen, K.F. van der \ Bekkering-Scheuter, A.J. \ 2002
Sanering van de locatie van een voormalige chemische wasserij in Appingedam, die ernstig verontreinigd is met gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl). Een optimalisatieprogramma (veldkarakterisatie en afbraaktesten) toonde aan dat de van nature aanwezig ...
help
Organochloorbestrijdingsmiddelen en lood en cadmium in wild \ De ware(n)-chemicus : Nederlands tijdschrift voor algemeen levensmiddelenonderzoek [Artikel]Organochloorbestrijdingsmiddelen en lood en cadmium in wild
Jonker, K.M. \ Ottink, S.J.M. \ Bos, H.P.G.M. \ Broeke, I. ten \ 2002
De consumptie van levensmiddelen die hoge gehalten aan zware metalen of organochloobestrijdingsmiddelen bevatten, kunnen een gevaar voor de gezondheid zijn
help
Determination and theoretical aspects of the equilibrium between dissolved organic matter and hydrophobic organic micropollutants in water (Kdoc) \ Reviews of environmental contamination and toxicology [Artikel]
Krop, H.B. \ Noort, P.C.M. van \ Govers, H.A.J. \ 2001
help
Bodemonderzoekers en het SUS-model - het verhaal van de tovenaarsleerling in een modern jasje \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Alders, E. \ 2000
Veel bodemkundig bodemonderzoek is kwalitatief onder de maat wat betreft het gebruik van het computerprogramma SUS (Sanerings Urgentie Systematiek) voor het bepalen van de urgentie van een bodemsanering. Blootstellingsrisico's (MTR) en verspreidingsr ...
help
Gebruik van moleculair genetische technieken voor de monitoring van anaerobe dechlorerende bacterien in verontreinigde grond : op weg naar een snelle en betrouwbare methodiek voor de detectie van biologische dechloreringsactiviteit in de bodem \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Gottschal, J.C. \ Krooneman, J. \ 2000
Uitleg over twee veelbelovende moleculaire technieken voor het detecteren van microbiele populaties die een rol spelen bij de afbraak van vluchtige organische gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) in de bodem. Monitoring van biologische in-situ bodems ...
help
Afbakening van grondwaterverontreinigingen met gechloreerde solventen via bodemluchtmetingen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Lookman, R. \ Vanden Boer, E. \ 2000
Met enkele eenvoudige bodemluchtmetingen kan de horizontale verspreiding van een grondwaterverontreiniging met vluchtige gechloreerde organische solventen (VOCl) bepaald worden. Ook is de methode nuttig voor risicoanalyse m.b.t giftige afbraakproduct ...
help
Vinylchloride: meten = weten? : een nieuwe meetstrategie voor vluchtige stoffen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Waitz, M.F.W. \ Koolenbrander, J.G.M. \ Noordhuis, M. \ 1999
Een betere kennis omtrent de afbraak van de chloorhoudende oplosmiddelen TRI en PER in het grondwater en de concentratiegradient in het grondwater van de vluchtige afbraakproducten 1,2-chlooretheen (CIS) en vinylchloride (VC) toont aan dat de gangbar ...
help
In-situ elektroreclamatie, saneren onder spanning : in-situbodemsanering van VoCI met behulp van elektriciteit \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bode, J. de \ Kooij, A. van der \ 1999
Evaluatie van een proefsanering in Nieuwpoort (Zuid-Holland) waarbij chloorkoolwaterstoffen (per, tri, en de afbraakproducten dichlooretheen en vinylchloride) aan de bodem onttrokken werden door bodemopwarming in combinatie met een grondwateronttrekk ...
help
PCB patroon analyse als non-destructieve biomarker voor de totale effectieve blootstelling aan organochloorverbindingen [Boek]
Brink, N.W. van den \ Bosveld, A.T.C. \ 1998
help
Intrinsic biodegradation of chlorinated solvents : from thermodynamics to field [Boek]
Rijnaarts, H.H.M. \ Best, J.H. de \ Liere, H.C. van \ 1998
help
Probing for the invisible : the development of a monitoring system for global background levels of organochlorine pollutants in Antarctica [Proefschrift]
Brink, N.W. van den \ 1997
help
Kostenwirksamkeitsbetrachtungen bei der Sanierung CKW-emmittierender Altlasten : Ansaetze fuer nutzungsorientiertes Grundwassermanagement auf regionaler Ebene \ Mitteilungen / Institut fuer Wasserwirtschaft, Hydrologie und landwirtschaftlichen Wasserbau der Universitaet Hannover [Artikel]
Mull, J. \ 1996
help
Vluchtige organische chloorverbindingen in de bodem : saneringspraktijk en onderzoeksbehoefte [Boek]
Schipper, L. \ Canter Cremers, I. \ Kroes, R.F. \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.