help
Logboek van een vissenleven \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Hoog, A. van 't \ 2016
De chemische samenstelling van gehoorsteentjes (waaronder de otolieten) kan een en ander vertellen over waar een vis heeft geleefd voordat deze werd gevangen. Die analyse leert onderzoekers steeds meer over vissengedrag, al blijkt de interpretatie va ...
help
Bruinvis volgt spiering naar Westerschelde \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Ramaker, R. \ 2015
In de Westerschelde zwemmen voor het eerst in decennia weer bruinvissen. De dieren jagen op de eveneens teruggekeerde trekvis spiering. Het is een succesverhaal van het Nederlands milieubeleid, zegt Mardik Leopold, onderzoeker van Imares Wageningen U ...
help
Data evaluation of data limited stocks: Horse mackerel, Seabass, Greater Silver Smelt, Turbot and Brill [Boek]
Hammen, T. van der \ Poos, J.J. \ Overzee, H.M.J. van \ Heessen, H.J.L. \ Rijnsdorp, A.D. \ 2014
Several commercially important fish stocks are classified by ICES (International Council for the Exploration of the Sea) as “data limited” stocks, which are stocks for which the data are insufficient to perform a full analytical assessment and foreca ...
help
Zoute spiering lijkt niet te paaien in IJsselmeer : onderzoek IMARES en Universiteit van Brussel \ Visserijnieuws [Artikel]
2013
Zoute spiering uit de Waddenzee paait nog nauwelijks in het IJsselmeer. Dat kan mede een verklaring zijn voor de achteruitgang van de IJsselmeerspiering. Dat blijkt uit onderzoek van IMARES Wageningen en de Universiteit van Brussel dat in juli 2013 w ...
help
Wetenschappelijk advies kennis voor herijking en harmonisatie spieringprotocol [Boek]
Deerenberg, C. \ Groenendijk, F.C. \ Quirijns, F.J. \ Rozemeijer, M.J.C. \ 2013
Spieringvisserij vindt in Nederland plaats in het IJsselmeer en in het Markermeer. De regels voor de vangst van spiering zijn beschreven in een spieringprotocol. Het huidige spieringprotocol is opgesteld in het kader van de Visserijwet. Het Bevoegde ...
help
Spieringquotum gevraagd : Nederlandse Vissersbond zet alles op alles \ Visserijnieuws [Artikel]
2012
IMARES is door de Nederlandse Vissersbond (NVB) gevraagd om op basis van het wetenschappelijke spieringprotocol een advies te geven hoeveel spiering er gevist kan worden zonder dat er een tekort voor vogels zou kunnen ontstaan. Met de provincie Fries ...
help
Vismigratie bij Kornwerderzand : resultaten en hypotheses na drie jaar veldwaarnemingen 2007-2009 - Dl. 1: Spiering [Boek]
Drost, H. \ Witte, B. de \ 2010
Van 2007 tot en met 2009 heeft RWS onderzoek laten uitvoeren naar de vismigratie door de sluizen van Kornwerderzand. In deze notitie komt de intrek en uittrek bij Kornwerderzand door spiering aan de orde bij normaal en verlengd spuien.
help
Annual report ant smelt 2010: a changing role for smelt Osmerus eperlanus in the Lake IJsselmeer and Lake Markermeer foodweb? : climate- and nutrient-induced changes in ecosystem functioning [Boek]
Graaf, M. de \ Keller, M. \ 2010
The smelt project is part of a larger research project that aims at generating, exploring and testing different possible explanations for the observed Autonomous Negative Trends (ANT) in water fowl in Lake Markermeer and Lake IJsselmeer. The smelt po ...
help
Kennisvraag protocol voor spieringvisserij 2009 [Boek]
Deerenberg, C. \ Dekker, W. \ 2009
Sinds begin jaren tachtig vindt op het IJsselmeer en Markermeer in het vroege voorjaar commerciële visserij plaats op spiering die zich langs de oevers concentreert om te paaien. Deze visserij wordt gereguleerd door specifieke openstelling van de fui ...
help
Conditie, herkomst en dieet spiering Kornwerd 2007/2008 [Boek]
Leeuw, J.J. de \ Wiegerinck, J.A.M. \ 2008
De sterke achteruitgang van spiering in 2008 in het IJsselmeer en Markermeer is voor een belangrijk deel nog onverklaard. Een verslechterde voedselsituatie en beperkte migratiemogelijkheden bij de Afsluitdijk zijn mogelijke oorzaken. In een studie na ...
help
Het komkommervisje : onopvallende spil in het IJsselmeer dreigt te verdwijnen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Hoog, A. van 't \ Leeuw, J. de \ 2008
Het spieringbestand daalt al twee decennia gestaag. De spiering is geen gewaardeerde consumptievis, maar als schakel tussen plankton en predatoren wel een belangrijk onderdeel in het voedselweb. Mogelijke oorzaken die een rol spelen in de teruggang v ...
help
Zomersterfte spiering in het IJsselmeer en Markermeer [Boek]
Leeuw, J.J. de \ 2007
In het kader van onderzoek naar de achteruitgang van spiering in het IJsselmeer is het fenomeen zomersterfte onderzocht. Dit is een massale vorm van sterfte waarbij het vaak gaat om grote aantallen, die gelijktijdig dood gaan
help
Aanbevelingen richtlijnen duurzame visserij op spiering in IJsselmeer/Markermeer [Boek]
Leeuw, J.J. de \ 2007
De belangrijkste overwegingen bij een duurzame spieringvisserij zijn: bescherming van de paaistand; reservering van spiering als voedsel voor vogels en roofvis; (baars, snoekbaars), waarbij rekening gehouden moet worden met recente ontwikkelingen in ...
help
Helpt Baars Perca fluviatilus Zwarte Stern Chlidonias niger? \ Limosa [Artikel]
Tulp, I. \ Leeuw, J.J. de \ 2002
In het kader van een pilot-project van LNV wordt geprobeerd te kwantificeren hoeveel van het spieringbestand in het IJsselmeer beschikbaar is voor visetende vogels. Uit visbemonsteringen in het Markermeer blijkt dat er een verband is tussen het voork ...
help
Interacties tussen visetende vogels en visserij: broodnijd een kwestie van dichtheidsafhankelijkheid \ Limosa [Artikel]
Leeuw, J.J. de \ 2001
Nuancering van het veel verbreide idee van concurrentie tussen visetende vogels enerzijds en sport- en beroepsvisserij anderzijds. Een reconstructie van het seizoensverloop van productie, consumptie en biomassa van Spiering (Osmerus eperlanus) in het ...
help
Houting terug in Nederland \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
1998
De historie van de houting (Coregonus oxyrinchus) in Nederland, een al 60 jaar uitgestorven soort in het Rijngebied. Recente vangsten hebben te maken met herintroductieprojecten in Denemarken en Nederland
help
Der FELS auf Exkursion - Teichwirtschaft in Norditalien \ Fischer und Teichwirt : Fachblatt fuer die Binnenfischerei [Artikel]
Reiter, R. \ 1998
help
Global challenges exist in aquaculture \ Feedstuffs : the weekly newspaper for agribusiness [Artikel]
Tacon, A.G.J. \ 1998
De productieomvang (regionaal en per land) van de natuurlijke water ecosystemen en van de teelt van vissoorten. Laatstgenoemde maakt een snelle groei door. De belangrijkste gekweekte vissoorten zijn onder meer karper, zalm(achtigen), baarzen en meerv ...
help
Die Wasserqualitaet verbessert den Ertrag \ Fischer und Teichwirt : Fachblatt fuer die Binnenfischerei [Artikel]
Willuweit, T. \ Schuster, I. \ Gries, T. \ 1998
Ervaringen uit de teelt van karpers en forellen omtrent negatieve omstandigheden die de visopbrengst doen verminderen
help
Wie schwer ist die Speiseforelle? \ Fischer und Teichwirt : Fachblatt fuer die Binnenfischerei [Artikel]
Schmid, J. \ 1998
Gerekend vanaf 1930 blijkt er steeds meer een tendens te bestaan naar zwaardere forellen voor het menu
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.