help
Hoe lang blijft het goed gaan bij Rijkswaterstaat? : minister slaat alarm over weglekkende expertise : thema ICT \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oerlemans, H. \ 2014
Geen klokkenluider, nee, minister Schultz van Haegen zelf trekt aan de bel. “Bij Rijkswaterstaat is de kritische ondergrens bereikt wat betreft de kennis over waterveiligheid, kwalitatief én kwantitatief”, schrijft ze begin juni 2014 in een brief aan ...
help
Nederlands imago koesteren: GD-directeur Ynte Schukken: 'Nederland doet het qua diergezondheid goed, maar het kan - en moet - nog beter' \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Drie, I. van \ 2014
Het imago van de Nederlandse melkveesector is heel goed, bemerkte Ynte Schukken, tijdens een verblijf van vijftien jaar in de Verenigde Staten. Maar dat betekent niet dat er geen werk aan de winkel is, stelt Schukken, sinds augustus 2013 directeur ...
help
GD-directeur Ynte Schukken: "Zowel dier, veehouder als samenleving hebben belang bij uitstekende diergezondheid" \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Lange, B. de \ 2014
Ruim een jaar geleden kwam hij terug uit de Verenigde Staten om bij de GD aan de slag te gaan. Tijd voor een nadere kennismaking met een veelzijdig man, die hamert op het belang van een hoge diergezondheidsstatus van Nederland.
help
Voederwaardering steeds minder uniform : geen onafhankelijke opvolger vem-systeem door terugtredende overheid : special rantsoensamenstelling \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2013
Met het opheffen van de productschappen komt de vraag naar voren wat er gebeurt met het CVB, het Centraal Veevoederbureau. Er zijn initiatieven om het instituut op een private manier voort te zetten, maar of daarmee een onafhankelijke voederwaarderin ...
help
Pbo-discussie verre van afgerond \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Leth, P. van \ 2012
De ministers Kamp (Sociale Zaken) en Verhagen (ELI) denken met twee alternatieven tegemoet te komen aan de wens van de Tweede Kamer om publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (pbo's) af te schaffen. Het voorstel gaat VVD-Kamerlid Aptroot niet ver geno ...
help
'Secretaris spil tussen raad en praktijk' : Kees Jan Groenwoud \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2012
Sinds 1 augustus 2012 heeft de Raad voor plantenrassen in mr. Kees Jan Groenewoud een nieuwe secretaris. Hij volgt mr. Krieno Fikkert op, die per 1 november deze functie aan Groenewoud overdraagt. De Raad voor plantenrassen is bij de meeste onderneme ...
help
Veranderend getij : Rijkswaterstaat in crisis: 'log, te duur, te ondoorzichtig', de nieuwe man, een nieuwe koers, de 'generaal', de Heren Zeventien, de coup, de leegloop, het verzet : het verhaal van binnenuit [Boek]
Metze, M. \ Franssen, F. \ cop. 2010
Waterstaat kromp fors in, duizenden medewerkers veranderden van baan, honderden leidinggevenden kregen les in modern managementjargon, de ingenieurscultuur moest wijken voor een 'publieksgerichte’ stijl. In Veranderend getij beschrijft onderzoeksjour ...
help
A study on the added value of Facility Management [Studentenverslag]
Smit, I. \ 2008
help
Watersector, verzet de bakens \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rol, W. \ 2008
Overheidsbedrijven hebben zwakke punten, zoals minder prikkels voor efficiency en klantgerichtheid. Private bedrijven tonen echter ook gebreken, zo blijkt uit de kredietcrisis. We kunnen de Nederlandse watersector niet klakkeloos aan de markt toevert ...
help
Logistiek bottleneck voor bloemenafzet op Chinese thuismarkt \ BloembollenVisie [Artikel]
Ciggaar, W. \ 2008
Volgens YFA-directeur He Kui heeft de thuismarkt in China grote mogelijkheden te bieden, maar laat met name de logistiek zwaar te wensen over. Nederlandse hulp om dat op te lossen is dan ook van harte welkom. Hij is ervan overtuigd dat met efficiënt ...
help
Samen, honderd jaar Nederlandse Tuinbouwraad [Boek]
Krinkels, M. \ 2008
DeTuinbouwraad is met het honderdjarig bestaan een van de oudste, nu nog actieve tuinbouworganisaties in Nederland. Het doel van de raad is om in binnen- en buitenland het imago van de Nederlandse tuinbouw te bevorderen en de afzet van tuinbouwproduc ...
help
Rapportage naar aanleiding van onderzoek naar de houtmarktactiviteiten van Staatsbosbeheer : rapport van feitelijke bevindingen, d.d. 30 maart 2007 [Boek]
Nijs, A.G. de \ Harteveld, C.A. \ 2007
Rapport over een onderzoek naar mogelijke concurrentievervalsing bij de houtmarktactiviteiten van Staatsbosbeheer. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van concurrentievervalsing of van een economische machtspositie. Er is geen publiek ...
help
Jaarverslag 2006 / Arcadis \ Jaarverslag... / Arcadis [Artikel]
2007
help
De toekomst van de PBO : advies uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [Boek]
Sociaal-Economische Raad \ 2006
help
PBO en ZBO: slechts één letter verschil? : preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Kortmann, C.A.J.M. \ 2005
Na een definiëring van OBB's (openbare lichamen voor beroep en bedrijf), wordt bekeken of ZBO's (zelfstandige bestuursorganen) hieraan voldoen. Daarna komt het bestaan van OBB's in andere Europese landen ter sprake
help
Zelfstandige bestuursorganen in de landbouwsector : preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Beukering, P.H.M. van \ 2005
Bespreking van het begrip ZBO, het verschil met een agentschap. Vervolgens passeren een aantal instanties de revue, of er sprake is van een ZBO, namelijk: Staatsbosbeheer, CTB, Raad voor het Kwekersrecht, Commissie samenstelling Rassenlijst, OVB, Bur ...
help
De Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) in de tijd geplaatst : een analytische beschouwing t.b.v. de jaarvergadering van de Vereniging Agrarisch Recht op 20 mei 2005 \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Kleijwegt, E.R. \ 2005
Na een uitgebreide uitleg van het stelsel van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie met zijn product- en bedrijfsschappen, worden recente historische politieke ontwikkelingen m.b.t. PBO's genoemd. Tenslotte komen ook nieuwe ontwikkelingen aan de ...
help
Verslag jaarvergadering Vereniging voor Agrarisch Recht \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Jonas, S.J. \ 2005
Verslag van de hoofdlijnen van een discussie omtrent de ZBO en PBO in de agrarische sector
help
Overheid, samenleving en markt \ Openbaar bestuur [Artikel]
Vermeer, C. \ Montfort, C.J. van \ 2005
In het geheel "overheid, samenleving en markt" bevinden zich talrijke organisaties die het publiek belang dienen. Ze variëren van hiërarchisch aan de minister ondergeschikte agentschappen (zoals DLG) tot meer of minder verstatelijkte organisaties uit ...
help
Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten [Boek]
Have, F. ten \ Nauta, B. \ Bindels, E. \ 2004
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.