help
Toekomst IJsselmeervisserij en toezending derde tussentijdse rapportage in het kader van het EU-aalherstelplan [Brief]
Schouten, C. \ 2018
Voorjaar van 2018 hebben alle partijen van het Bestuurlijk Overleg IJsselmeer aangegeven dat het in 2017 gezamenlijk vastgestelde ‘plan B’ voor de visserij op schubvis geen toekomst meer heeft. Het ‘plan B’ van de Producentenorganisatie IJsselmeer be ...
help
Effecten van visvriendelijke maatregelen op de glasaalindex bij Den Oever [Boek]
Slijkerman, D.M.E. \ Foekema, E.M. \ Vries, P. de \ 2017
In 2016 zijn nabij het spuisluis en schutsluiscomplex bij Den Oever visvriendelijke migratiemaatregelen geïmplementeerd. De maatregelen hebben als doel de glasaal en andere vis sneller en makkelijker te laten migreren tussen het zoute en het zoete wa ...
help
Report on the eel stock and fishery in the Netherlands 2015/2016 [Boek]
Graaf, Martin de \ Bos, Oscar G. \ 2017
help
Glass eel monitoring in the Netherlands [Boek]
Griffioen, A.B. \ Vries, P. de \ Twijnstra, R.H. \ Graaf, M. de \ 2017
In general there are three subjects described in this report: 1. Overview and brief evaluation of glass eel monitoring projects along the Dutch coast 2. Exploration of a national glass eel index based on multiple datasets along the Dutch Coast 3. Ana ...
help
Het effect van een verhoogde ammoniak concentratie in het water op fysiologie, groei en voeropname van Europese paling (Anguilla anguilla) [Boek]
Abbink, Wout \ Blom, Ewout \ Pelgrim, Thamar \ Vries, Pepijn de \ Vis, Hans van de \ Schram, Edward \ 2016
help
Was de aal maar aaibaar : paling op de nieuwe viswijzer donkerrood gekleurd \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Wilt, H. de \ 2016
Ondanks de maatregelen die tot nu toe zijn genomen gaat het met de aal nog steeds bergafwaarts. Volgens Magreet van Vilsteren van de Good Fish Foundation kan een broodje paling niet meer.
help
Dioxines, dioxineachtige- en niet dioxineachtige PCB’s in rode aal uit Nederlandse binnenwateren 2015 [Boek]
Kotterman, M.J.J. \ Dam, G. ten \ Hoogenboom, L.A.P. \ Leeuwen, S.P.J. van \ 2016
In 2015 zijn in het kader van het monitoringsprogramma “Monitoring contaminanten ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij” 15 zoetwaterlocaties en één zoutwater locatie in Nederland bemonsterd. Elf locaties liggen binnen het voor aalvisserij gesl ...
help
Puberende paling wil niet volwassen worden \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Palstra, A. \ 2016
In gevangenschap planten palingen zich nog niet voort. Wageningen UR kan al wel opgekweekte paling in de puberteit brengen.
help
Aanpassing programma monitoring aal ter ondersteuning beleidskader open/gesloten gebieden [Boek]
Kotterman, M.J.J. \ 2016
Dit rapport beschrijft een aanpassing van het bestaande aalmonitoringsprogramma dat ingezet kan worden voor het te ontwikkelen beleidskader. De aanpassingen zijn op basis van bestaande data. Dit nieuwe protocol is voor het eerst toegepast op het aal ...
help
Netwerken voor aalherstel \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Prins, T. \ Emmerik, W. van \ 2016
Dat het niet goed gaat met de Europese aal is bekend. Overheden en ngo’s werken in commissies en werkgroepen hard aan het herstel van deze unieke vissoort. Waar we nu staan, wat er gebeurt en vooral wat er nog moet gebeuren stond centraal in een them ...
help
Literatuurstudie watertemperatuur en glasaaluitzetting [Boek]
Schram, Edward \ Graaf, Martin de \ 2016
De doelen van deze studie zijn: - Het verkrijgen van inzicht in de richtlijnen voor de watertemperatuur in de protocollen voor het uitzetten van glasaal in andere Europese landen; - Nagaan of er sinds 2009 nieuwe onderzoeksresultaten zijn gepubliceer ...
help
Project ‘Paling over de dijk 2015’ Samen werken aan aalherstel : PODD 2015 eindrapport Provincie Fryslân [Boek]
Meer, M. van der \ 2016
Sinds 2011 wordt in Friesland elke herfst schieraal over de dijk gezet. In 2015 is dat ook gebeurd voor het vijfde opeenvolgende jaar. Naast de aan de Waddenzee grenzende locaties Roptazijl en Ezumazijl, die ook in alle voorgaande jaren gebruikt werd ...
help
Dioxines, dioxineachtige- en niet dioxineachtige PCB’s in rode aal uit Nederlandse binnenwateren : resultaten van 2016 [Boek]
Leeuwen, S.P.J. van \ Hoogenboom, L.A.P. \ Kotterman, M.J.J. \ 2016
In 2016 zijn in het kader van het monitoringsprogramma “Monitoring contaminanten ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij” 14 zoetwaterlocaties en één zoutwater locatie bemonsterd. Hiervan liggen twaalf locaties binnen het voor aalvisserij geslot ...
help
Eerder schieraal redden : paling over de dijk \ Visserijnieuws [Artikel]
2015
Dupan en binnenvissers zijn eerder begonnen met de voorbereidingen om ook dit jaar zoveel mogelijk schieraal in de gesloten maanden over de dijk te zetten. De waterkrachtcentrales zijn grote hinderpalen voor schieraal.
help
Aanbod van aal op de Maas : monitoring van het aanbod (glas)aal vanaf de Maas bij gemalen Groenendaal, Gewande en Gansoijen [Boek]
Bergsma, J.H. \ 2015
Het waterschap Aa en Maas heeft in haar beheergebied de intrekmogelijkheden voor aal verbeterd met de aanleg van aalgoten op twee locaties, bij gemalen Gewande en Gansoijen. Onbekend is wat momenteel het aanbod is van intrekkende aal vanaf de Maas. H ...
help
Beter dan de natuur zelf : geschiedenis van de glasaaluitzet in Europa \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Dekker, W. \ Beaulotion, L. \ 2015
Sinds 2010 worden in ons land weer miljoenen glasalen uitgezet. Waar komt de praktijk om glasaal uit te zetten vandaan, wat wilde men ermee bereiken en hoeveel heeft die uitzet eigenlijk aan het bestand en de visserij bijgedragen? Een historische ter ...
help
Obese kweekvissen krijgen zwemtraining \ De Volkskrant [Artikel]
Voorde, M. ter \ 2015
Vis moet zwemmen, is het adagiumvan visfysioloog Arjan Palstra, maar kweekvissen doen dat te weinig. Dus dwingt hij ze in zijn lab in Yerseke. Ze knappen ervan op en –belangrijk voor de kwekers – ze groeien harder.
help
Aanpassing rekenmodel "percentage aal onder de som-TEQ norm" [Boek]
Kotterman, M. \ Vries, P. de \ 2015
Naast het bestaande rekenmodel voor de schatting van het deel van de aalvangst met gehalten som-TEQ onder de voedselveiligheidsnorm (“percentage aal onder de norm”) is nu een rekenmodel gemaakt zodat ook voor de som van niet-dioxine achtige PCBs (som ...
help
Intrek van glasaal zeer laag \ Visserijnieuws [Artikel]
2015
De glasaalintrek was in 2015 zeer laag. ''Niet best", zegt Martin de Graaf van IMARES. Het leek de afgelopen jaren weer de goede kant op te gaan.
help
Report on the eel stock and fishery in the Netherlands 2013 [Boek]
Graaf, M. de \ Deerenberg, C. \ 2015
This report covers among others time-series data, fishing capacity, fishing effort, catches and landings concerning eels in the Netherlands. During the development of the current models for the evaluation of the eel management plan in the Netherlands ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.