help
Para-tbc, een sluimerende langetermijnziekte \ Management&techniek [Artikel]
Damiaans, B. \ 2016
Paratuberculose is een langetermijnziekte die voornamelijk voorkomt bij melkvee en moeilijk te bestrijden is vanwege de lange incubatietijd. De ziekte kan een enorme economische schade aanrichten. Je kan ze enkel inperken door het aanscherpen van de ...
help
Onuitputtelijke bron van informatie over dierziekten : paratuberculose meest onderzochte dierziekte via melkstaal \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Vandenberghe, H. \ 2016
Heel wat dierziekten die via bloedstalen geanalyseerd worden, zijn via melkstalen op te sporen. Het leeuwendeel van de diagnostische onderzoeken op melkstalen in Vlaanderen vindt plaats voor de ziekte en het programma paratuberculose.
help
Aandacht voor weerstand : vaker infectieziekten op grotere bedrijven door meer kans op overdracht \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2016
Hoe groter bedrijven worden, hoe meer aandacht er moet zijn voor de aanpak van infectieziekten. Dat stelde GD-directeur Ynte Schukken op een symposium van additievenleverancier Speerstra. Het was dé brug naar toevoegmiddelen aan rantsoenen die de weers ...
help
Handhaaf uw gezondheidsstatus! \ Melkveebedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse melkveehouderij [Artikel]
Ginneken, R. van \ 2015
Het economische belang van een gezonde veestapel is bij elke veehouder bekend, maar het initiatief om bedrijven ziektevrij te maken komt vaker van anderen af dan van de sector zelf. Vlaanderen heeft in dit dossier een voortrekkersrol, terwijl Nederla ...
help
Para-tbc in nieuw licht : een besmette omgeving lijkt een belangrijkere infectiebron dan colostrum \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Debergh, A. \ 2015
Een twee jaar durend onderzoek aan de Universiteit Utrecht werpt een ander licht op paratuberculose. Het risico op besmetting is er, zo blijkt, niet alleen tijdens en kort na de geboorte van het kalf. Vooral de continue blootstelling aan de bacterie sp ...
help
Op de bovenste tree voor paratbc \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Lievaart-Peterson, K. \ 2015
Het vrijwillige Paratuberculose Programma Schaap Geit start met onderzoek in melk of bloed van alle dieren ouder dan twee jaar. In analogie met het rundveeprogramma wordt een drietal statussen onderkend: A, B en C. De achterliggende gedachte van het ...
help
Op de hoogste tree voor paratbc! \ GD schaap geit [Artikel]
Lievaart-Peterson, K. \ Luttikholt, S. \ 2015
Paratuberculose bij schapen en geiten is geen gemakkelijk te bestrijden ziekte. Dat bleek wel tijdens een driejarig project bij twintig geitenbedrijven in Nederland. Maar in dat project is ook gebleken dat aanpakken en beheersen van de ziekte wel mog ...
help
Accurater testen op para-tbc : hoeveelheid melk van geïnfecteerde melkkoeien beïnvloedt resultaat van testen op para-tbc in de melk \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Debergh, A. \ 2015
Vanuit de zuivelindustrie is de aandacht voor para-tbc verscherpt. Onderzoek toont nu dat de besmetting rond de geboorte wordt overschat. Veertig procent van de dragers kan ook al voor de leeftijd van twee jaar worden opgespoord.
help
Paratbc status C voor iedereen bereikbaar \ GD schaap geit [Artikel]
Lievaart-Peterson, K. \ 2015
Paratbc status C voor iedereen bereikbaar: dat is de insteek van een drempelverlaging van het Paratuberculose Programma Schaap Geit (PPSG). Door jaarlijks deel te nemen aan een steekproef (bloed en/of melk), kan iedereen status C behalen of onderhoud ...
help
Paratuberculose : koe met blijvende waterige diarree \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
de Schryver, A. \ 2015
Aan de hand van voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk schrijven drie dierenartsen over diergezondheid in devleesveehouderij. Om en om beschrijven Anthony de Schryver, Piet De Meuter en René Bemers maandelijks vastgestelde ziektebeelden, uitgevoerde behan ...
help
Op het snijvlak van wetenschap en praktijk : GD-dierenarts Hilmar van Weering neemt afscheid \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Pasman, Y. \ 2015
De 25 jaar als GD’er haalt hij net niet, maar in 24,5 jaar heeft Hilmar van Weering ook meer dan genoeg bereikt. In de sector is zijn naam onlosmakelijk verbonden met het landelijke Paratbc Programma. Nu hij vertrekt blikt Hilmar terug op zijn tijd b ...
help
"Samen werken aan een goed imago van de sector" : in gesprek met Jan en Jeannette van de Ven \ GD schaap geit [Artikel]
Roode, H. de \ 2014
Toen Jeannette van de Ven zo'n 30 jaar geleden aan het werk ging in de verpleging, had ze niet kunnen denken dat ze jaren later, samen met haar man Jan, aan het roer zou staan van een groot melkgeitenbedrijf. Laat staan dat ze zich op landelijk nivea ...
help
Melkveehouderij in Nieuw-Zeeland \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Fabri, B. \ 2014
Nieuw-Zeeland is één van de belangrijkste melkproducenten in de wereld. Hoe wordt in dit land omgegaan met dierziekten als mastitis en paratuberculose?
help
Eén van de vier besmet : positief aankooponderzoek op para-tbc \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Laureyns, J. \ 2014
Een melkveehouder, die zijn holsteinbedrijf verder wilde uitbreiden, kocht in dat kader een viertal vaarzen aan. De dieren waren alle 4 afkomstig van één en hetzelfde fokbedrijf. Van de 4 dieren werd door de dierenarts een bloedmonster genomen.
help
Op de hoogste trede voor paratbc \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Lievaart-Peterson, K. \ 2014
Paratuberculose bij geiten is geen gemakkelijk te bestrijden ziekte. Dat bleek wel uit het driejarige project bij twintig geitenbedrijven in Nederland. Maar in dat project is ook gebleken dat aanpakken en beheersen van de ziekte wél mogelijk is. Het ...
help
Paratuberculose in de melkgeitenhouderij : literatuurscan [Boek]
2014
Deze literatuurscan heeft tot doel het verzamelen en analyseren van voor de sector relevante informatie om daarmee kennisleemtes aan te duiden en innovaties op pakken en uit te werken die kunnen leiden tot mogelijke strategieën in de beheersing van p ...
help
Paratuberculose in de melkgeitenhouderij : van literatuurscan naar innovatief onderzoek [Poster]
Lievaart-Peterso, K. \ Antonis, A. \ Vellema, P. \ Luttikholt, S. \ Willemsen, P. \ Schuiling, E. \ Koets, A. \ Bokma, M. \ 2014
De besmettelijke ziekte paratuberculose komt vooral voor bij herkauwers. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) schat dat ongeveer 80 procent van de Nederlandse commerciële melkgeitenbedrijven met de infectie te maken heeft. De ziekte kan op bedrijven ...
help
'Paratbc los je niet in drie jaar op' : Project 'Paratuberculose in de melkgeitenhouderij' \ GD schaap geit [Artikel]
Brus, M. \ 2013
Martin en Rinie Tuinte uit Eibergen hebben 1.300 melkgeiten. Door de raampjes in de stal is het mogelijk een blik te werpen op de dieren. Tuinte is zeer actief bezig met de gezondheid van zijn geiten en dat is één van de redenen waarom de geitenhoude ...
help
Lancering Paratbc Wijzer : mogelijke strategiëen in de aanpak van paratuberculose in de melkgeitenhouderij \ GD schaap geit [Artikel]
Lievaart-Peterson, K. \ 2013
Op 12 september 2013 werd tijdens de Nationale Melkgeitenhouderijdag de Paratbc Wijzer gelanceerd: een handig hulpmiddel van de melkgeitenhouder voor de melkgeitenhouder in de strijd tegen paratbc.
help
Project Paratuberculose in ander jasje \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Lievaart-Peterson, K. \ 2013
In de Geitenhouderij van juni 2011 kondigde Paul Witlox van het Productschap Zuivel (PZ) de start van het project ‘Paratuberculose in de melkgeitenhouderij’ aan. In de Geitenhouderij van augustus 2011 berichtte de auteur over de eerste stappen van di ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.