help
Plasmawater, een veelbelovend ontsmettings- en gewasbeschermingsmiddel [Poster]
Quaedvlieg, W. \ Hofland-Zijlstra, J. \ Lemmers, M. \ Ruijven, J. van \ Kolk, J.-P. van der \ Slootweg, C. \ Stijger, I. \ [2016]
Voor dit onderzoek is gekeken of plasmawater onder laboratorium- en semi-praktijk condities verschillende soorten micro-organismen (bacteriën, schimmels en virussen) kan afdoden op het gewas. Tevens is gelet op de veiligheid voor het gewas (fyto-tox) ...
help
Bestrijding Alternaria spp. in Zantedeschia [Boek]
Kreuk, F. \ 2013
Alternaria-soorten veroorzaken in toenemende mate schade in de teelt van Zantedeschia. Na infectie veroorzaken deze schimmels op het blad aanvankelijk grijsbruine later bruinzwarte vlekken. De vlekken kunnen groter worden en uiteindelijk kan het hele ...
help
Erwinia in Zantedeschia: volgen van partijen en toetsen op tolerantie \ BloembollenVisie [Artikel]
Leeuwen, P. van \ Martin, W. \ Dees, R. \ Trompert, J. \ Doorn, J. van \ 2012
De bloembollen- en de aardappelsector trekken gezamenlijk op binnen het koepel project Deltaplan Erwinia om het Erwiniaprobleem aan te pakken. Voor Zantedeschia is alleen de Erwiniabacteriesoort Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Pcc) een ...
help
Nu effectief thuis toetsen op Dickeya! [Poster]
Doorn, J. van \ Vreeburg, P. \ Korsuize, A. \ Dees, R. \ [2012]
Poster met onderzoeksinformatie over de ontwikkeling van een thuistoets voor dickeya.
help
Agressief snot in hyacint \ BloembollenVisie [Artikel]
Vreeburg, P. \ Doorn, J. van \ 2011
De schade door agressief snot was in de afgelopen 10 jaar zeer groot. Naast verlies aan bollen en extra werk door uitzoeken heeft het imago van de hyacint een flinke deuk opgelopen en staat de afzet onder druk. Afgelopen jaren is vanuit onderzoek en ...
help
Vervolgonderzoek slijmstelen bij Zantedeschia : onderzoek naar een gevoelige toets en wijze van overdracht van bacteriën die slijmstelen veroorzaken [Boek]
Leeuwen, P. van \ Martin, W. \ Doorn, J. van \ 2011
Een van de grootste problemen bij de export van de snijbloem Zantedeschia is, dat de stelen soms gaan verslijmen. Dit wordt veroorzaakt door bacteriën. Dit verkort niet alleen het vaasleven van de Zantedeschia stelen, maar tast ook de sierwaarde van ...
help
Toetsen op agressief snot in bloembollen [Poster]
Doorn, J. van \ Martin, W. \ Vreeburg, P. \ Korsuize, A. \ Dees, R. \ 2011
Presentatie over toetsen op agressief snot in bloembollen. Het doel is het snel en gevoelig kunnen toetsen van bolmateriaal, vooral op Dickeya (kwaliteitsverbetering) en het vinden van isolaat_specifieke DNA merkers voor verspreidingsonderzoek (waar ...
help
Erwinia : rot voor de bollenteler : themanummer fytobacteriologie \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Doorn, J. van \ Vreeburg, P. \ Leeuwen, P. van \ Dees, R. \ Martin, W. \ 2009
De afgelopen acht jaar ondervonden bloembolgewassen zoals hyacint, Muscari, dahlia en iris in toenemende mate problemen met zachtrot : agressief snot zoals de gedupeerde telers deze bacterieziekte noemden. Agressief rot heeft geleid tot grote teeltku ...
help
Ontwikkeling van toetsen op Erwinia [Poster]
Dees, R. \ Martin, W. \ Vreeburg, P. \ Leeuwen, P. van \ Doorn, J. van \ [2009]
Powerpoint presentatie over agressief rot en witsnot dat een groot probleem is in o.a. hyacint, Muscari, iris, Dahlia en Zantedeschia. Om in partijen bollen op Erwinia te testen zijn laboratoriumtoetsen (ELISA, PCR) nodig. Om op het bedrijf zelf part ...
help
Overleving van Erwinia in water : waakzaamheid geboden \ BloembollenVisie [Artikel]
Doorn, J. van \ Houtenbos, R. \ Wolf, J. van der \ 2008
PPO en Plant Research International hebben al eerder de rotbacterie Erwinia onderzocht, omdat Erwinia een vochtminnende bacterie is, is besmetting via water, ook vanuit de lucht een reëel gevaar. Omdat water op veel manieren op bollenbedrijven toegep ...
help
Beheersing van Erwinia in bolgewassen : agressief snot en witsnot in hyacint, Zantedeschia, Dahlia en andere bloembolgewassen [Boek]
Doorn, J. van \ Vreeburg, P. \ Leeuwen, P. van \ 2008
De afgelopen acht jaar is in toenemende mate bacterierot (zachtrot, agressief rot) opgetreden in bloembolgewassen zoals hyacint, Muscari, Dahlia en iris. Ook in Freesia en Amaryllis zijn problemen; vooral de pootaardappelsector heeft grote schade doo ...
help
Ziek en zeer in bloementeelt Zantedeschia \ BloembollenVisie [Artikel]
Kok, P. \ 2008
Van een aantal ziekten in de bloemen- en potplantenteelt van Zantedeschia is de oorzaak bekend. De laatste tijd treden ook verschijnselen op waarvan onbekend is wat de ziekteverwekker is. In dit artikel komen achtergronden van bekende en onbekende zi ...
help
Erwinia nog lang niet onder controle \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2007
Bacterieziek in aardappelen is moeilijk grijpbaar, het duikt onverwacht op. Onderzoek bevestigt het nut van maatregelen die de praktijk al toepast. Hier de resultaten uit lopend onderzoek
help
Soft rot diseases in allium : Erwinia carotovora subsp. carotovora, Erwinia chrysanthemi and other soft rot bacterial pathogens [Poster]
Wolf, J.M. van der \ Duriat, A.S. \ [2006]
Soft rot diseases in allium are commonly caused by Erwinia carotovora subsp. carotovora or Erwinia chrysanthemi, but incidentally also by species belonging to the genera Pantoea, Bacillus, Pseudomonas (P. gladioli), Clostridium, Enterobacter (E. cloa ...
help
Eerste jaar Erwinia-project legt topje van de ijsberg bloot \ Aardappelwereld [Artikel]
Velvis, H. \ 2006
Over de herkomst van de Erwinia bacterie heerst nog altijd veel onduidelijkheid. Daarom is een onderzoek naar deze bacterie gestart. In vier jaar tijd worden diverse aardappelrassen onderzocht in de verschillende stadia van teelt en opslag. Op deze m ...
help
Zantedeschia: a cut flower for diversification \ FlowerTECH : production and marketing of ornamentals worldwide [Artikel]
Nyalala, S. \ 2006
Traditionele rozentelers overwegen steeds vaker tot diversificatie over te gaan, om hun risico's te spreiden. In Kenia lijkt Zantedeschia aethiopica (calla, witte aronskelk) een favoriet tweede gewas te zijn. Informatie over vermeerderingmateriaal (b ...
help
Erwinia-bacterie leren beheersen : omstandigheden bepalen verloop van besmetting \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2006
Bacterieziek is een toenemend probleem in de pootaardappelteelt. Onderzoek moet uit wijzen hoe de altijd aanwezige bacterie zijn schadelijke werk precies verricht en hoe deze bacterie te beheersen is. Hiertoe wordt een uitgebreid onderzoek verricht, ...
help
Genetische identificatie en detectie van Erwinia carotovora subsp. carotovora (Ecc) [Poster]
Speksnijder, A. \ Wolf, J. van der \ Doorn, J. van \ [2005]
Met genetische fingerprint-technieken wordt gezocht naar moleculaire merkers. Op basis van deze merkers kunnen specifieke moleculaire toetsen ontwikkeld worden voor keuringsdiensten en onderzoeksinstellingen. De ontwikkeling van een detectiestrategie ...
help
2004: minder Erwinia in hyacint, maar aandacht blijft nodig \ BloembollenVisie [Artikel]
Vreeburg, P. \ Korsuize, A. \ Doorn, J. van \ Leeuwen, P. van \ 2005
PPO Bloembollen houdt de vinger aan de pols bij de teelt van hyacint. Een overzicht van de onderzoeks- en praktijkervaringen bij hyacint in 2004
help
Laat de hyacint met rust \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Lee, H. van der \ 2004
Door middel van een enquête onder telers en handelaren inventariseerde PPO Bloembollen de problemen met witsnot in hyacinth. Er is een toename te zien van snelle, agressieve witsnotvarianten veroorzaakt door diverse Erwinia-bacteriën (E. carotovora a ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.