help
Pensioen voor bedrijfsoverdragers: 'Er is een 'zak met geld' nodig' \ BloembollenVisie [Artikel]
Braakman, L. \ 2014
Er zijn niet veel adviseurs die alles van een oudedagsvoorziening afweten. Dat komt omdat de zaken rondom pensioen zeer complex zijn en doordat elke bedrijfsovername anders is. Henk van den Brink van Flynth heeft dit onderwerp eigen gemaakt en probee ...
help
Kan ik pensioen opbouwen in mijn BV? \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Izeren, E. van \ 2011
Mijn bedrijf zit in een BV. Is het zinvol voor mij om eigen pensioenrechten op te bouwen in mijn BV?
help
De inkomensverdeling van toekomstige ouderen in Nederland \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Knoef, M.G. \ Alessie, R.J.M. \ Kalwij, A.S. \ 2010
De toekomstige ouderen kunnen een verlaging van de pensioenhoogte goed opvangen. Vooral vrouwen zullen door toegenomen arbeidsparticipatie over hogere inkomens beschikken dan de huidige ouderen
help
Een waardevaste AOW is generatiebewust \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Butter, F.A.G. den \ 2010
De plannen om de AOW-leeftijd te verhogen tot 67 jaar bevoordelen de babyboomgeneratie. Een waardevaste AOW zou de babyboomgeneratie minder ontzien dan een welvaartvaste AOW
help
Inkomenseffecten van kabinetsbeleid op 65-plussers \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Rele, H. ter \ 2010
Om een representatief beeld te krijgen van de verdelingseffecten van de AOW-maatregelen is een levensloopbenadering nodig. De verhoging van de AOW-leeftijd treft namelijk vooral de lage inkomens en wel op 65- en 66-jarige leeftijd. Andere kabinetsmaa ...
help
Tijd om oudedagvoorziening eens goed door te rekenen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Buitenhuis, R. \ 2010
Boeren hebben meestal hun eigen 'pensioenfonds', namelijk hun eigen bedrijf. Maar hoe zeker is die oudedagvoorziening? Steeds minder, zo blijkt.
help
Naar een bredere kijk op pensioen \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Rijn, M. van \ Koelewijn, W. \ Kortleve, N. \ 2010
Gepensioneerden krijgen te maken met een soberder pensioenvoorziening terwijl de kosten van de zorg en wonen stijgen. Om op deze uitdagingen een antwoord te vinden is een flexibeler benadering van het begrip pensioen nodig.
help
Wat verandert er in de waardeoverdracht van pensioenen? : geldzaken \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Hunink, L. \ 2010
Wat is er veranderd in de waardeoverdracht van pensioenen? Geldzaken legt uit.
help
De AOW en pensioenen van de toekomst \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Bovenberg, L. \ 2009
De SER is het niet eens geworden over een unaniem advies over de AOW en de pensioenen. Het is nu aan het kabinet om met een concrete invulling te komen van het besluit om de AOW-leeftijd en de spilleeftijd voor het aanvullende pensioen te verhogen
help
Pensioenaanspraken in beeld : deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Eenkhoorn, E. \ Hakkenes-Tuinman, A. \ Grift, M. van de \ 2009
Vrouwen bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen. Mannen van 35 tot 40 jaar hebben meer dan het dubbele opgebouwd aan pensioen dan vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie. Dit loopt op tot een verschil van bijna zes keer zo veel pensioen ...
help
Pensioenaanspraken in beeld : Deel 2: aanspraken naar herkomst, sociaaleconomische categorie en type huishouden \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Eenkhoorn, E. \ Hakkenes-Tuinman, A. \ Grift, M. van de \ 2009
In dit artikel worden de meest recente cijfers over de pensioenopbouw in Nederland gepresenteerd. Pensioenaanspraken zijn gerelateerd aan het inkomen en de loopbaan van een persoon. Verschillende demografische groepen hebben verschillende pensioenaan ...
help
Streefpensioen van 70 procent niet voor iedereen haalbaar \ CBS webmagazine [Artikel]
Grift, M. van der \ Vuik, J. \ 2008
Het Nederlandse pensioenstelsel is erop gericht dat werknemers een ouderdomspensioen kunnen bereiken van 70 procent van hun huidige loon. Maar dit is niet voor iedereen haalbaar. Vooral voor oudere werknemers ligt het te bereiken pensioen duidelijk l ...
help
Wat kost het overnemen van een bedrijf nu écht ? \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
Wenneke, M. \ 2008
Bedrijfsovername is duur. Het maakt het voor jonge boeren en tuinders lastig om een levensvatbaar bedrijf over te nemen. Ook de financiële positie van de ouders na de overname speelt een belangrijke rol. En wat kost het overnemen van een bedrijf nu é ...
help
Welk risico loop ik met 65-plussers in dienst? \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Herwerden, M. van \ 2008
Een boomkweker heeft een bedrijfsleider in dienst waar hij dik tevreden over is, binnenkort wordt hij 65 jaar en hij wil graag dat hij voor zijn bedrijf blijft werken. Hij vraagt zich af of dat wel kan en zijn daaraan risico's verbonden. Margot van H ...
help
Vrouwen lopen achterstand in pensioenopbouw nog niet in \ CBS webmagazine [Artikel]
Rooij, W. de \ Hellenthal, A. \ 2007
De arbeidsgerelateerde pensioenopbouw (bovenop de AOW) van vrouwen was eind 2005 beduidend lager dan van mannen. Vooral oudere vrouwen hebben minder pensioen uit arbeid opgebouwd
help
Pensioenleeftijd niet vaak 65 \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Bruggink, J.W. \ 2007
In de periode 2001-2003 stopten jaarlijks ongeveer 60.000 mensen met werken om met pensioen te gaan. In bijna zeven van de tien gevallen waren dit mannen. De meest voorkomende leeftijd waarop mensen met pensioen gaan, was 60 jaar. Dit gold zowel voor ...
help
Special: nalaten of opeten : kapitaal besteden \ Consumentengids : maandblad van de Nederlandse Consumentenbond [Artikel]
2007
Hoe kan eigen kapitaal het best opgemaakt worden? Of gaat dat kapitaal naar de kinderen?
help
De Zweedse oplossing van het vergrijzingsprobleem \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Hollanders, D. \ Kolk, L. \ 2007
De verdelingsproblematiek rondom pensioenhervormingen in Zweden is mede opgelost door een staatscommissie de herverdeling tussen generaties vast te laten stellen. Door deze problematiek geen onderwerp te laten zijn tijdens de verkiezingen kan de Zwee ...
help
Special: geld overhouden \ Consumentengids : maandblad van de Nederlandse Consumentenbond [Artikel]
2007
Hoe kunnen de financiën worden afgestemd op droomwensen? Om te beginnen is er het belang van advies van een onafhankelijk adviseur, en de kunst van het vooruitzien
help
Een op de elf AOW-uitkeringen naar het buitenland \ CBS webmagazine [Artikel]
Bajnath, D. \ Hartman, H. \ 2007
Eind januari 2007 ontvingen 2,6 miljoen mensen een AOW-uitkering. Een op de elf AOW-uitkeringen gaat naar mensen die in het buitenland wonen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.