help
Studenten maken bioplastic minder waterdoorlatend \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
2017
De derde Topaedor Chemie Studentencompetitie Is gewonnen door het team Perfect Package van de Wageningen Universiteit. Het team, bestaande uit bachelorstudenten Layta Broers, Sjoerd van Dongen en Veerle de Goederen, ontwikkelde een nieuwe genentie bi ...
help
Stormwater characteristics and new testing methods for certain sustainable urban drainage systems in The Netherlands [Proefschrift]
Boogaard, F.C. \ 2015
In dit promotieonderzoek worden de eigenschappen van deeltjes in regenwater beschouwd en manieren om regenwater te zuiveren met bezinking, filtratie en adsorptie. Regenwatervoorzieningen zijn onderworpen aan full scale testen, zoals bij wadi's en doo ...
help
Waterspuwers: bruljant of briljant idee? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2015
In Beneden-Leeuwen (gemeente West Maas en Waal) is het onmogelijk om regenwater te infiltreren vanwege de kleiige bodemopbouw. Om het belang van afkoppelen en de juiste afvoer van regenwater te benadrukken, is voor een slimme en leuke oplossing gekoz ...
help
Voor- en nadelen van waterdoorlatende bestratingen \ Tuinaannemer [Artikel]
Vancayzeele, J. \ 2013
Waterdoorlatende bestratingen kunnen toegepast worden zowel voor het infiltreren als voor het bufferen van regenwater. Bij een goed ontwerp en aanleg is geen extra bufferingscapaciteit voor het aangelegde oppervlak te voorzien.
help
Kwaliteit bij de grondbewerking in het najaar betaalt zich terug! \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Hanse, B. \ 2013
Een van de belangrijke factoren voor een succesvolle suikerbietenteelt is een vlotte start in het voorjaar. De kans hierop vergroot u door de grondbewerkingen in het najaar en de winter met aandacht en nauwkeurigheid uit te voeren. De percelen van de ...
help
Opzoekingscentrum voor de wegenbouw (OCW) : Codex hoofdstuk 4 \ Tuinaannemer [Artikel]
2012
Ongetwijfeld heb je als tuinaannemer al gehoord van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw of kortweg OCW. In principe moet een tuinaannemer die o.a. wegenis- en/of rioleringswerken uitvoert die vallen onder het toezicht van het OCW, een wettelijk v ...
help
Naar een database van bodemhydraulische karakteristieken voor Nederland [Boek]
Verzandvoort, S. \ Vroon, H. \ Wesseling, J. \ Bakker, G. \ Oostindie, K. \ Stoffelsen, G. \ Heidema, N. \ Heuvelink, G. \ 2012
Bodemhydraulische karakteristieken zijn relaties van vochtgehalte (θ) en doorlatendheid (K) met de capillaire drukhoogte (h) in de onverzadigde zone van de bodem. Deze karakteristieken worden gebruikt voor modelsimulaties van het transport van water ...
help
Stadran: adequate karakterisering van korrelige materialen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lubking, P. \ 2009
Bij het ontwerp van grondconstructies zijn draagkracht en waterdoorlatendheid essentieel. De Stadran-code representeert beide parameters en karakteriseert daardoor grofkorrelige materialen effectief, zonder dat dure en tijdrovende beproevingsmethoden ...
help
An aeration energy model for an immersed membrane bioreactor \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Verrecht, B. \ Judd, S. \ Guglielmi, G. \ Brepols, C. \ Mulder, J.W. \ 2008
A simple model for evaluating energy demand arising from aeration of an MBR is presented based on a combination of empirical data for the membrane aeration and biokinetic modelling for the biological aeration. The model assumes that aeration of the m ...
help
Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen : RWZI Susteren te Susteren : geïnspecteerde voorziening: aeratietank no. 3 (beperkt deel) [Boek]
ABV Haukes Inspectiesdiensten \ 2008
I.o.v. STOWA is door ABV Haukes Inspectiediensten B.V. een inspectie uitgevoerd van Aeratietank no. 3 van RWZI Susteren te Susteren. De doelstelling van de inspectie was: * te bepalen of de aeratietank als vloeistofdicht aan te merken is en * te bepa ...
help
Grip op gaatjes : PerfoTec geeft folie de ideale doorlaatbaarheid [Thema: Vers & Veilig] \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Tindemans, M. \ 2008
help
Aanpak putverstopping door chemische neerslagen kan en moet effectiever [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berg, G. van den \ Cirkel, D.G. \ Drijver, B. \ 2007
Voor kostenefficiënte levering van betrouwbaar drinkwater zijn goed functionerende onttrekkingsystemen noodzakelijk. Chemische neerslagen in pompputten, horizontale drains, onderwaterpompen, leidingen en de zuivering kunnen resulteren in hoge onderho ...
help
Kwaliteitsdocumentatie voor de verkrijging van Status A voor de gegevens van de Staringreeks zoals opgenomen in het gegevensbestand Priapus [Boek] - Versie 1
Stolte, J. \ Wesseling, J.G. \ Verzandvoort-van Dijck, S. \ 2007
De Staringreeks is een presentatie van gemeten bodemhydraulische karakteristieken. De reeks bevat gemiddelde waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken voor 36 onderscheiden boven¬gronden (18) en ondergronden (18). Deze karakteristieken vormen ...
help
Naar een effectievere diagnose, therapie en preventie van chemische put- en drainverstopping [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stuyfzand, P.J. \ 2007
Pompputten, leidingen en zuiveringen die verstoppen, zijn duur en brengen de leveringszekerheid in gevaar. Terwijl de wetenschappelijke aandacht en aanpak de afgelopen jaren in Nederland uitging naar mechanische putverstopping (op de boorgatwand), bl ...
help
Nutritional strategy affects gut wall integrity in weaned piglets [Proefschrift]
Verdonk, J.M.A.J. \ 2006
help
Onderzoek naar putverstopping afgerond \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Willemsen, G. \ Kooiman, J.W. \ 2006
Verstopping van pompputten is al vele decennia hét grote probelem van grondwateronttrekkers. Het jarenlange onderzoek naar de (mechanische) verstopping van pompputten heeft nu echter tot een doorbraak geleid. De belangrijkste verstoppingsmechanismen ...
help
Onderbouwing kwaliteitsborging HYDROSTAB : aanvullend veld-, laboratorium- en modelonderzoek [Boek]
Boels, D. \ Bril, J. \ 2006
Hydrostab bestaat uit reststoffen en waterglas voor de afdichting van stortplaatsen. Vrije CaO uit bijgemengde vliegassen reageren met puzzolane stoffen tot CSH-gel. Hydrostab gaat minstens 100 jaar mee als initieel minstens 20 g CSH per kg ds ontsta ...
help
Betonsterkte \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Rossum, A. van \ 2005
Samenstelling van beton, de reactie van water met cement en de sterkteontwikkeling van beton in de verschillende fasen (dormante fase, jonge fase, eindfase)
help
Coupled transport in clayey materials with emphasis on induced electrokinetic phenomena = Gekoppeld transport in kleihoudende materialen met nadruk op geïnduceerde elektrokinetische verschijnselen = Gekoppelter Transport in tonigen Materialien unter besonderer Berücksichigung induzierter elektrokinetischer Phänomene [Proefschrift]
Heister, K. \ 2005
Kennis van transport van water door kleilagen is belangrijk voor het beheer van grondwater want daarin kunnen stoffen, waaronder afvalstoffen, opgelost zijn. Klei heeft een zodanige structuur dat het zich gedraagt als een scheidingsmembraan. Water me ...
help
Durability of Hydrostab : a field investigation and prognosis [Boek]
Boels, D. \ Bril, J. \ Hummelink, E. \ Boersma, O. \ 2005
Eight years after installation on a test site, the enclosing properties of Hydrostab are undiminished and satisfy the requirements of the Dutch Decree on Soil Protection for Disposal to Landfill (“Stortbesluit” 1993). Also no change was found in the ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.