help
Lessen uit de landbouw - Emeritus Prof. dr. ir. Rudy Rabbinge [Video]
Rabbinge, R. \ 2015
Golf staat voor de opdracht om tot een vergaande reductie van chemische gewasbestrijdingsmiddelen te komen. Dat is geen nieuw probleem, meent Emeritus Professor Rudy Rabbinge van Wageningen UR, die wereldwijd als een autoriteit op het gebied van onde ...
help
IRS: pas op met niet ploegen van maisstoppel \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
2013
Telers, die bieten na mais zaaien, moeten in hun streven de brandstofkosten te drukken de ploeg niet te snel aan de kant doen. Sommige onkruidbestrijdingsmiddelen, die in de maisteelt worden gebruikt, blijken hardnekkig en kunnen de groei van de biet ...
help
Bruine rat resistent tegen rattengif : alternatieven zijn dringend gewenst \ Zoogdier [Artikel]
Schoelitsz, B. \ Meerburg, B \ 2013
Overlast door ratten wordt sinds jaar en dag tegengegaan met rodenticiden (beter bekend als rattengif). Ze zijn toegelaten voor de bestrijding van deze knaagdieren. Maar wat als bruine ratten niet meer doodgaan van deze middelen en hiervoor dus resis ...
help
Exploratory trial to determine the efficacy of the PYthon and the Python Magnum slow-release insecticide ear tags for the control of midges (Culicoides spp.), attacking sheep and cattle and flies attacking cattle \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Goosen, H. \ Vries, P.J.T. de \ Fletcher, M.G. \ 2012
Onderzocht is de werking van de combinatie Zeta-cypermethrin en Piperonyl butoxide op Culicoides spp. bij schapen door middel van PYthon en op Cuicoides spp., Haematobia irritans (hornvlieg), Stomoxys calcitrans (stalvlieg) en Musca domestica (huisvl ...
help
Letten op voedselveiligheid en het milieu is lastig \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Jansen, L. \ 2011
Minder, èn minder schadelijke gewasbeschermingsmiddelen gebruiken om je product te beschermen tegen ziekten en plagen. Voor de voedselveiligheid en milieubelasting wordt van de telers in Nederland veel gevraagd. Hoewel er op dit gebied al veel is ber ...
help
2.2.3 Alternatieve rotbestrijding tijdens bewaring van hardfruit \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Schaik, A. van \ Schoorl, F. \ 2008
help
Zuurgraad en hardheid hebben effect op spuitresultaat [Boek]
Vonk, L. \ Pijnenburg, H. \ 2007
De samenstelling van het voor een bespuiting gebruikte water kan de werking van sommige gewasbeschermingsmiddelen verminderen, en het middel zelfs volledig onwerkzaam maken. Het zijn met name de zuurgraad (pH) en hardheid die bepalend zijn voor de ge ...
help
Vocht in de lucht speelt grote rol bij de opname gewasbeschermingsmiddelen \ BloembollenVisie [Artikel]
Bouma, E. \ 2007
Voor de opname van gewasbeschermingsmiddelen door de plant zijn verschillende factoren van belang. De relatieve luchtvochtigheid is daarvan de belangrijkste. Deze heeft niet alleen invloed op de opname van het middel zelf, maar ook op de ontwikkeling ...
help
Effectiviteit van middelen tegen echte meeldauw in zomerbloemen [Boek]
Wubben, J. \ Slootweg, C. \ Cederhout, H. \ Dalen, L. van \ 2006
help
Schurftbestrijding vereist een strakke aanpak \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Mourik, J. van \ 2005
Schurftaantasting en bestrijding bij appel. Dit artikel geeft vooral informatie rond de bestrijding van schurft in percelen met een zeer hoge infectiedruk. Gegevens in bijgaande tabel: Schurftbestrijdingsmiddelen, hun eigenschappen en gebruik
help
Bestrijdingsmiddelenwijzer [Boek]
Beaart, K. \ [ca. 2005]
help
Temperatuur bepaalt deels effect bespuiting \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Bouma, E. \ 2004
Effect van weersomstandigheden op de werking van verschillende soorten gewasbeschermingsmiddelen (olieachtige en waterachtige formuleringen)
help
Thiram remt groei zwartvruchtrot \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Heijne, B. \ Jong, P.F. de \ 2004
Gegevens in bijgaande figuren: 1) Het percentage gekiemde sporen van Stemphylium vesicarium bij verschillende concentraties thiram (1.600 mg/liter komt overeen met 2 kg/ha); 2) De groei van schimmeldraden (mycelium) van Stemphylium vesicarium bij ver ...
help
Dauw verbetert werking bestrijdingsmiddelen \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Wander, J. \ Huiting, H. \ Kalkdijk, R. \ Esselink, J. \ 2004
Uit onderzoek van PPO blijkt dat gewasbeschermingsmiddelen 'doorwerken' als opgedroogde planten opnieuw nat worden gemaakt. Dit staat haaks op de spuitadviezen, die er van uitgaan dat de opname van de vloeistof door de plant stopt zodra die is opgedr ...
help
Rüben: Leitunkräuter bestimmen die Mischung \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
Bartels, M. \ 2003
Overzicht van de in suikerbieten voorkomende onkruiden en een optimale samenstelling van bestrijdingsmiddelen daarvoor
help
Bestrijding van rupsen en luizen in spruitkool \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Reycke, L. De \ Martens, K. \ Rooster, L. De \ 2003
Onderzoek naar de werking van een aantal insecticiden op de rupsen- en luizenpopulatie in spruitkool
help
Perenbladvlo centraal thema in gewasbescherming peer : gewasbescherming - deel 1 \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Aalbers, P. \ 2003
Onderzoek naar de nevenwerking van gewasbeschermingsmiddelen (insecticiden, fungiciden) op de nuttige vijanden van perenbladvlo. Gegevens in bijgaande tabel: Effect van middelen op de roofwants Anthocoris nemoralis
help
Hef nadelig effect hard water op glyfosaat op \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Ruiter, H. de \ Lotz, B. \ 2003
De werking van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat (o.a. Roundup) wordt negatief beïnvloed door hard water, doordat calciumionen en glyfosaatmoleculen een complex vormen dat de opname door de plant hindert. Adviezen voor de toepassing van glyfosa ...
help
Ook zonder Ridomil een breed fytoftora-pakket [thema Gewasbescherming] \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Knuivers, M. \ 2003
In 2003 hebben acht gewasbeschermingsmiddelen een toelating voor fytoftora-bestrijding. Een overzicht met vermelding van de naam van het middel, het soort middel (contactfungiciden, contact + laminair, contact + systemisch) werkzame stof(fen), doseri ...
help
Nieuw middel in uien uitkomst voor telers : verbod op Ramrod in zaaiuien geen probleem meer dankzij nieuwkomer Aramo [thema Gewasbescherming] \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Hoek, H. \ 2003
De toegelaten onkruidbestrijdingsmiddelen in zaaiuien (middel, werkzame stof, toepassing), en de gevoeligheid van een groot aantal grassen en breedbladige onkruidsoorten voor diverse herbiciden in uien, voor opkomst en na opkomst in LDS (Lage Doserin ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.