help
ELW al vijftig jaar toonaangevend op het gebied van leidingen in waterstaatswerken \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2016
Het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW (voorheen de Studiegroep Pijpleidingen) bestaat 50 jaar. Albert de Beijer is al 25 jaar lid van het netwerk en sinds 2007 secretaris. Nisa Nurmohamed hanteert sinds maart 2014 de voorzittershame ...
help
Toestandsbepaling betonnen riolen : samenvatting proefschrift Nikola Stanić [Boek]
Stanić, Nikola \ Clemens, François \ Langeveld, Jeroen \ 2016
Deze Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift Assessment methods for structural and hydraulic properties of concrete pipes van Nikola Stani´c beschrijft de toepasbaarheid van enkele technieken voor de toestandsbepaling van betonnen riolen. ...
help
Assessment methods for structural and hydraulic properties of concrete sewer pipe [Boek]
Stanić, Nikola \ Clemens, F.H.L.R. \ 2016
Dit onderzoek richt zich op (i) het identificeren van de vereiste informatie over de constructieve en hydraulische karakteristieken van rioolbuizen, (ii) het kwantificeren van de onzekerheden van deze informatie en (iii) de verbetering van de kwalite ...
help
Inspectietechnieken voor drinkwaterleidingen \ H2O online [Artikel]
Beuken, R. \ Bergmans, B. \ Mesman, G. \ 2015
In het Bedrijfstakonderzoek (BTO) dat KWR Watercycle Research Institute uitvoert voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven, is een workshop georganiseerd over de mogelijkheden van inspectie van drinkwaterleidingen. Tijdens deze workshop, waaraan drinkw ...
help
Vreten langs een flexibele voerbuis \ Veehouderij Techniek [Artikel]
2015
Wie geen zelfsluitend voerhek nodig heeft, kiest voor een voerbuis. Moeten koeien ver met hun kop reiken om bij het voer te komen, dan kunnen ze hun nekwervels beschadigen. Daarom importeert BUC Holland een flexibele kunststof voerbuis uit Canada. De ...
help
Riothermie voor het eerst toegepast in Heerenveen : speciaal project zet standaard voor de rest van Nederland : dossier: Riolering en afvalwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Arnhem, H. van \ 2014
Voor de afvoer van het proceswater van twee nieuw te bouwen zuivelfabrieken moest gemeente Heerenveen een nieuw riooltracé van ruim 1400 m. aanleggen. Voor het eerst in Nederland wordt riothermie toegepast waarbij warmte rechtstreeks vanuit de riools ...
help
Algenteeltsystemen voor de tuinbouw II : op weg naar opschaling [Boek]
Hemming, S. \ Voogt, W. \ Sapounas, A. \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. Glastuinbouw \ Productschap Tuinbouw \ [2014]
De productie van hoogwaardige stoffen zoals kleurstoffen of voedingssupplementen uit algen biedt perspectief voor Nederlandse tuinbouwondernemers. Tuinbouwondernemers hebben veel ervaring om de teeltcondities van hun huidige gewassen door klimaatrege ...
help
Meten van het bodemprofiel van riolen met een rijdende camera \ WT-afvalwater [Artikel]
Dirksen, J. \ Pothof, I. \ Langeveld, J. \ Clemens, F. \ 2013
Dit artikel beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de nauwkeurigheid van het meten van het bodemprofiel met een rijdende camera. Meten van het bodemprofiel is zinvol na constructie van een riool of als je verwacht dat de verticale positie va ...
help
Problematiek doorboringen riolen groter dan gedacht \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2013
Doorboringen van riolen door kabels en leidingen zijn een groot probleem. Op circa 16.000 plaatsen in Nederland zijn telecom-, gas-, elektriciteits- en drinkwaterleidingen dwars door een riool geboord. De kans op gasexplosies, kortsluiting en drinkwa ...
help
Grondbuisventilatie in de glastuinbouw [Boek]
Raaphorst, M. \ cop. 2012
Grondbuisventilatie is een techniek waarbij kaslucht (binnenlucht) of buitenlucht door een ondergrondse buis of gangenstelsel wordt geleid om daar warmte aan af te geven of op te nemen. Hiermee kan de thermische opslagcapaciteit van de bodem worden b ...
help
Voorzichtig manoeuvreren in landschap van buizen [aanleg & onderhoud] \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Vrolijk, M. \ 2012
Olie, gas en stoom zijn de stoffen die door de bovengrondse buizen in het Drentse Schoonebeek stromen. Zomaar het terrein betreden, is er dan ook niet bij. Om het groen te mogen onderhouden, moeten de medewerkers van Groentotaal A. de Boer een reeks ...
help
Toepassing hellinghoekmeting niet rechtlijnig \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Brink, P. \ 2012
Het uitvoeren van de hellinghoekmeting is een relatief goedkope meetmethode, die door vrijwel alle inspectiebedrijven uitgevoerd kan worden. De hellinghoekmeting wordt door gemeentelijke rioleringsbeheerders vaak als controlemiddel toegepast voor reg ...
help
Alternatieven voor spuien in bestaande leidingnetten : effect van afsluitermanipulatie op hervervuilingssnelheid [Boek]
Blokker, E.J.M. \ 2011
De methode van afsluitermanipulatie is nu ook in de praktijk getest. De resultaten staan beschreven in dit rapport. Zeven waterbedrijven hebben interesse getoond om deel te nemen aan de test. De bedrijven hebben een onderzoeksgebied en referentiegebi ...
help
Opsporen en classificeren van foutaansluitingen met DTS \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Schilperoort, R.P.S. \ Haan, C.J. de \ Langeveld, J.G. \ 2011
Het opsporen en verhelpen van foutaansluitingen wordt door rioolbeheerders steeds meer gezien als een doelmatige maatregel voor het verbeteren van het functioneren van gescheiden rioolstelsels. De introductie van DTS (distributed temperature sensing, ...
help
Co-current air-water flow in downward sloping pipes [Boek]
Pothof, I. \ cop. 2011
Water-luchtstroming is een ongewenst verschijnsel in persleidingen voor water- en afvalwatertransport. Lucht in regenwateropslagtunnels kan ingesloten raken en het systeemgedrag negatief beïnvloeden. Luchtbellen in riolen of in het leidingwerk van wa ...
help
Foutieve aansluitingen op regenwaterstelsels: serieus probleem \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Hoes, O. \ Nelen, F. \ 2010
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw worden bij de aanleg van nieuwe stedelijke gebieden vaak gescheiden rioolstelsels toegepast. Het voordeel van een gescheiden stelsel ten opzichte van een gemengd stelsel is dat geen riooloverstortingen meer ...
help
Strenge vorst geen spelbreker bij boring riool \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Klarenbeek, R.A.W. \ Halteren, G.J.A.M. van \ 2010
Begin maart 2010 is in Doetinchem een gesloten-frontboring met een lengte van 304 m afgerond. Begin januari waren de voorbereidingen voor de start van de boring gereed en zag het ernaar uit dat de vorst zou verdwijnen. De boring werd gestart, maar de ...
help
Opsporen foutaansluitingen door camera-inspectie achterhaald? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Kraker, M. de \ 2010
Een bekende methode voor de opsporing van foute afvalwateraansluitingen op het hemelwaterriool is de camera-inspectie. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest ten aanzien van het opsporen van foutaansluitingen op gescheiden rioolstelse ...
help
Tweede Coentunnel mag de eerste niet teveel verplaatsen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Wit, J.E. de \ 2010
Trillingen kunnen het zandpakket onder de huidige Coentunnel verdichten, zodat de tunnel verzakt. De te baggeren sleuf naast de tunnel kan voor horizontale verplaatsing zorgen. Het zijn de 2 toprisico's bij de bouw van de Tweede Coentunnel in Amsterd ...
help
Onderzoeksmethoden foutaansluitingen riolering : fouten veroorzaken stankoverlast of verontreiniging \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2010
Uit onderzoek blijkt dat in Nederland 5-10 procent van de aansluitingen op een gescheiden rioolstelsel fout is. Dergelijke foutaansluitingen belemmeren op een goede werking en kunnen tot problemen leiden met de afvoer van gebouwen, stankoverlast, ver ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.