help
Groene daken in Tilburg : operationele handvatten voor ontwikkeling van gemeentelijk beleid [Boek]
Hendriks, Kees \ Snep, Robbert \ Vries, Barry de \ Brolsma, Reinder \ 2016
In opdracht van Rijkswaterstaat is voor de gemeente Tilburg nagegaan welke meerwaarde groene daken kunnen leveren aan het gemeentelijk beleid. De omgevingsvisie 2040 van Tilburg is doorgenomen op relevante ambities waaraan groene daken kunnen worden ...
help
Een boom, een heester of toch een struik? : hoe gaat een gemeente op een nette manier om met een overlastboom? \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Goudzwaard, K. \ 2015
Beng… Wat voor boompje is dit? En hoe kom ik hier? Die nacht lig ik wakker. Om te bedenken wat voor soort boom of heester het was die nog maar net verhinderde dat ik de sloot inrolde. En wat een belachelijke muts de chirurg ophad. ‘Zo, u ziet er echt ...
help
Bevingsburgemeesters \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Kuiken, D. \ 2014
Ze staan er middenin. Als burgemeester moeten Albert Rodenboog van Loppersum en Marijke van Beek van Eemsmond omgaan met de frustratie en het verdriet van de Groningers over de aardbevingen èn met een overheid die vooral lijkt te letten op de centen.
help
Aanbevelingen gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid : versie 2014 [Boek]
Gerwen, M. van \ Verhagen, A. \ [2014]
Handleiding van de Dierenbescherming voor gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid.
help
Lessen uit de praktijkkring Duurzaam Voedselbeleid in gemeenten [Brochure]
[ca. 2014]
Dit boekje is bedoeld voor gemeenteambtenaren die werk willen maken van beleid rond duurzaam voedsel. We reiken een aanpak aan om stap voor stap een visie en doelen helder te krijgen, draagvlak te vinden en op een vruchtbare manier samen te werken me ...
help
'Van eigen eiland in een weiland naar partners in de wet maatschappelijke ondersteuning' : een empirisch onderzoek naar interactieve frames van zorgboeren uit de Vechtdal regio in de transitie naar de wet maatschappelijke ondersteuning [Studentenverslag]
Bosch, M. van den \ 2014
De ontwikkeling van de relatief nieuwe en opkomende zorglandbouwsector in Nederland is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in de zorgsector. Het beleid binnen de zorgsector kenmerkt zich door een trend van decentralisering. Dit betekent dat de la ...
help
Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht [Boek]
Aalvanger, A. \ 2013
Dit onderzoek gaat over het gezamenlijk ondernemen van activiteiten en initiatieven door de inwoners van Nieuw-Dordrecht en de rol die een dorpscoöperatie hierin kan spelen. Plaatselijk Belang Nieuw- Dordrecht is de belangenvertegenwoordiger van de i ...
help
Cultureel erfgoed op waarde geschat : economische waardering, verevening en erfgoedbeleid [Boek]
Dommelen, S. van \ Pen, C.-J. \ [2013]
Cultureel Erfgoed op Waarde Geschat toont opvallende onderzoeksresultaten en draagt met praktijkbeschrijvingen bij aan het debat over de toekomst van het gemeentelijk erfgoedbeleid en gebiedsontwikkelingen met cultureel erfgoed. Dat is waardevolle ke ...
help
Waalwijk krijgt grip op de ondergrond : praktijkvoorbeeld van een snelle afwegingsmethode \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Schuur, G. \ Koenraadt, R. \ Raats, E. \ 2013
De ondergrond is vrijwel dagelijks in het nieuws. In veel gemeenten heeft de ondergrond politieke belangstelling. Daarnaast wil het Rijk, in het kader van de structuurvisie voor de ondergrond (STRONG), graag van gemeenten horen wat zij van belang vin ...
help
Duurzaam Regionaal Voedsel bij gemeenten : resultaatmeting naar beleidsontwikkeling voor duurzaam regionaal voedsel bij gemeenten [Boek]
Agricola, H.J. \ Fontein, R.J. \ Stuiver, M. \ 2013
In opdracht van het ministerie van EZ is een enquête uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten om inzicht te krijgen in hoeveel gemeenten anno 2012 betrokken zijn bij regionale voedselinitiatieven en hoeveel gemeenten een actief voedselbeleid hebben ont ...
help
Gladheidsbestrijding voor fietsers en voetgangers : beleid, organisatie en uitvoering [Boek]
Groot, R. de \ Pouwels, M. \ 2013
Het begaanbaar houden van trottoirs en fietspaden is de afgelopen winters met veel sneeuwval niet zonder problemen geweest. En dat terwijl de fiets een steeds grotere rol speelt in de mobiliteit in ons land.
help
Noaberschap nieuwe stijl in Berkelland : geen subsidies, wel een gebiedsbudget - en veel eigen energie \ Streek : netwerkblad voor het platteland [Artikel]
Hoek, K. van den \ 2013
Toen gemeentes in 2009 flink moesten bezuinigen maakte Berkelland een radicale keuze: de gemeente bouwde alle sociale en culturele subsidies – van welzijn tot sport en cultuur – volledig af. In plaats van een berg regels met daaraan gekoppelde financ ...
help
Tussentijdse evaluatie Lokale Klimaatagenda 2011-2012 [Boek]
2013
Ons nationale klimaatbeleid wordt voor een groot deel lokaal uitgevoerd. Zowel lokale overheden als het Rijk zien steeds meer de urgentie om kansrijke en succesvolle initiatieven op het gebied van het klimaat te versnellen en te verspreiden. Goede sa ...
help
Bedrijfsleven – lokale overheid \ Multifunctionele landbouw in Nederland : meer dan boeren alleen [Hoofdstuk uit boek]
2012
Interview met een eigenaar van een zorgboerderij en een wethouder.
help
Wethouder Van der Zon, gemeente Teylingen: 'clubs moeten zelf hun broek ophouden' : sportnota voert verzelfstandiging van verenigingen door \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Raats, S. \ 2012
De gemeente Teylingen heeft dit jaar voor het eerst in haar geschiedenis een sportaccomodatienota opgesteld. De verandering is goed te zien: de gemeente verwacht dat de verenigingen zelfstandig hun activiteit beoefenen. Wethouder Sport Leo van der Zo ...
help
Doe het lekker zelf! : overheden niet langer bereid om voor alles op te draven \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Raats, S. \ Slender, H. \ 2012
De trend is het afgelopen decennium onmiskenbaar dat gemeenten de ambitie nastreven om regiegemeenten te worden en facilitaire taken steeds meer af te schuiven op verenigingen. Veelal wordt deze verandering gedreven door het feit dat gemeenten minder ...
help
Sturen op geluk : geluksbevordering door nationale overheden, gemeenten en publieke instellingen [Boek]
Campen, C. van \ 2012
De economische crisis loopt gelijk op met de idee dat het in ons in sociaal opzicht steeds slechter afgaat. Hufterigheid en verruwing grijpen om zich heen en we hebben weinig vertrouwen in de toekomst. Is dat eigenlijk geen ideale voedingsbodem voor ...
help
Integration of policies towards public space in Dantumadiel and Zuidhorn : final report [Studentenverslag]
Solcerova, A. \ 2012
Dit onderzoek heeft als doel het huidige niveau van integratie van het beleid te beoordelen met betrekking tot de openbare ruimtes tussen de gemeentelijke afdelingen van zowel Dantumadiel als Zuidhorn. De studie zal hopelijk inzicht verschaffen over ...
help
Hoe onderscheid je een eenzame zeurpiet van een echte zegsman? \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Coninx, I. \ 2012
Een verwaarloosde buurtspeeltuin, een park dat dreigt te worden volgebouwd of een weg die steeds gevaarlijker wordt. Burgers trekken over allerlei zaken gezamenlijk bij gemeenten aan de bel. Hoeveel ruimte ze hebben voor eigen initiatief en eigen opl ...
help
Climate policy in Dutch municipalities : organisation, policy, implementation and performance [Studentenverslag]
Exter, R. den \ 2012
Despite the growing body of research on (the importance of) climate governance at the local level, no extensive analysis exists of climate mitigation and adaptation policy, its organisation and performance in local authorities in the Netherlands. Thi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.