help
Online bloemen en planten kopen wordt het nieuwe gewoon \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Clercq, I. De \ 2020
Corona heeft niet alleen de manier veranderd waarop we over gezondheid nadenken, maar ook over hoe we bloemen en planten aankopen. Meer consumenten kochten de voorbije periode voor het eerst online bloemen en planten. Ze zullen dat in de toekomst wel ...
help
Van boomwortel tot duizendknoop : Lastige wortels of besmette grond? King RootBarrier weet raad \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Klei, K. \ 2020
Hoewel de positieve effecten van groen de nadelen ver overstijgen, zijn er wel degelijk momenten waarop het de nodige kopzorgen oplevert, met name in de stedelijke omgeving. Dat varieert van onkruidsoorten en invasieve exoten die groeien waar ze niet ...
help
Duizendknoop doet het met bruidsluier \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2020
De Japanse Duizendknoop plant zich vegetatief voort. Maar het kan ook via bestuiving, blijkt uit onderzoek van WUR en Probos. En dat is slecht nieuws.
help
Leidraad beheer reuzenberenklauw [Boek]
Lageschaar, L. \ Kemenade, L. van \ 2020
help
Zaden bij Japanse duizendknoop! Kunnen ze kiemen en zich vestigen? \ Nature Today [Artikel]
Leferink, J. \ Valkenburg, J. van \ Penninkhof, J. \ Dijk, C. van \ 2020
Er worden in Nederland steeds vaker zaden aangetroffen bij Japanse duizendknoop. Japanse duizendknoop kan kruisen met andere plantensoorten. Uit onderzoek blijkt dat sommige kruisingen zaden opleveren die kunnen kiemen en zich vestigen. Dit heeft inv ...
help
Van boomwortel tot duizendknoop : Lastige wortels of besmette grond? King RootBarrier weet raad \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Klei, K. \ 2020
Hoewel de positieve effecten van groen de nadelen ver overstijgen, zijn er wel degelijk momenten waarop het de nodige kopzorgen oplevert, met name in de stedelijke omgeving. Dat varieert van onkruidsoorten en invasieve exoten die groeien waar ze niet ...
help
Waterberging op vruchtbare kleigrond, melkveehouder Maurice van Erp \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
2020
Het bedrijf van melkveehouder Maurice van Erp staat op kleigrond, dus het organisch gehalte is goed. Toch moet hij hard werken om de waterberging op orde te houden.
help
Greenery: more than beauty and health : the positive effects of greenery in urban environments [Factsheet]
Hiemstra, J.A. \ Vries, S. de \ Spijker, J.H. \ 2019
Greenery in our living environment is beneficial for more than just our health and well-being. It facilitates water management and stimulates biodiversity in built-up areas, and it can also reduce the effects of noise pollution. Greenery also has a p ...
help
Green-Air : luchtkwaliteit in de huiskamer [Boek]
Deroo, W. \ Van Labeke, M.-C. \ [ca. 2019]
De Vlaamse sierteeltsector streeft naar een optimalisatie van duurzamer geteelde en maatschappelijk belangrijke producten. De operationele groep GREEN-AIR focust op de integratie van ecosysteemdiensten binnen de sierteelt- en groenvoorziening. Immers ...
help
Green-Air binnenshuis : uitwisseling van groene kennis voor een gezondere binnen- en buitenlucht [Brochure]
Van Labeke, M.-C. \ Deroo, W. \ Dhooge, E. \ 2019
Luchtverontreiniging kan binnenshuis aardig oplopen, met als gevolg een verlies aan concentratie, een dalende productiviteit en een negatief effect op de gezondheid van de inzittenden.
help
Green-Air buitenshuis : uitwisseling van groene kennis voor een gezondere binnen- en buitenlucht [Brochure]
Samson, R. \ Koch, K. \ Dhooge, E. \ 2019
De verstedelijking in Vlaanderen is sterk toegenomen en de meeste stedelijke ontwerpen zijn vrij vegetatieloos. Verschillende prognoses voorspellen dat over 20 à 30 jaar 70% van de wereldbevolking in stedelijk gebied zal wonen. Door deze toenemende v ...
help
Haarlems klokkenspel, moeder aller stinzenplanten \ De tuinbaas : kwartaalblad van het Gilde van Tuinbazen [Artikel]
Visser, E. \ 2019
Haarlems klokkenspel, de gevuldbloemige variant van Saxifrage granulata, werd al vroeg in Engeland in Croydon in Surrey gevonden, maar ook in de Belgische Kempen en bij Eindhoven. Via de Leidse hoogleraar en directeur van de Hortus botanicus in Leide ...
help
Handreiking Natuurdaken [Boek]
Heerewaarden, W. van \ Zeegers, T. \ 2019
In deze Handreiking Natuurdaken leggen wij uit wat natuurdaken kenmerkt door met een natuurlijke omgevingsbril naar je dak te kijken. We noemen de voordelen en leggen uit waarom een natuurdak belangrijk is voor haar -ecologische- omgeving en gebruike ...
help
Integratie van groen in woontorens Bosco Verticale in Milaan \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Vancayzeele, J. \ 2019
Het project ‘Groen Bouwen’ waarvan Groen Groeien partner is en het project ‘Groen in de Bouw’ van Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) organiseerden van 10 tot 13 oktober een studiereis met als insteek kwaliteitsvol groen als onderdeel van gebouwen. Via e ...
help
Kunnen we de aandacht verschuiven van meststoffen naar water? : een groene stad vraagt om goede groeiplaatsen \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Staak, H. van der \ Moosdijk, L. van de \ 2019
Een bodem met een hoge bodemvruchtbaarheid zorgt ervoor dat planten groeien zonder dat er iets aan toegevoegd hoeft te worden. Nu heeft een plant om te groeien vooral water en kooldioxide nodig. Dat laatste krijgt hij via de lucht en het is tegenwoor ...
help
10de rassenlijst voor bomen \ Rassenlijst van bomen = List of recommended varieties and provenances of trees [Jaarverslag]
2019
De Raad voor Plantenrassen en Bosschap onderhouden de Rassenlijst Bomen. De Rassenlijst Bomen is een hulpmiddel bij aanplant van stedelijk groen, landschappelijke beplantingen en productiebos. Juist voor zulke aanplant is het belangrijk om de juiste ...
help
Plant Reproduction and Dispersal: an interactive course [Software]
Willemse, M.T.M \ Lammeren, A.A.M. van \ 2019
E-module Plant reproduction and dispersal. Subjects covered: reproduction, lifecycle and regulation. Including a glossary. The interactive e-module can be downloaded to and unzipped on a computer (more info in the readme file).
help
Effects of plant systems on air quality [Boek]
Velzeboer, I. \ Blom \ Duyzer, J.H. \ 2019
This report describes a study in which the air purifying efficiency of selected systems was investigated under realistic, reproducible laboratory conditions. The aim of this study was primarily to determine the potential of air-purifying plant system ...
help
Planten voor een prima binnenklimaat : industriële spoor [Boek]
Vries, Sjerp de \ Hermans, Tia \ Jeurissen, Leonn \ Kraan, Jolanda \ Oppedijk, Berry \ Duijn, Bert van \ 2019
Een conceptueel model is uitgewerkt dat het korte-termijn-, middellange en langetermijneffect van planten op het binnenklimaat en gezondheid en welzijn van mensen beschrijft. Bij drie bedrijven en acht zorginstellingen is het model via interventieond ...
help
Invasieve exoten; Tuin er niet in! : bevorderen bewustwording risico's exoten bij burgers : eindrapportage [Boek]
Verhofstad, M. \ Odé, B. \ 2019
Een groot deel van de uitheemse planten en dieren zijn bewust naar Nederland gehaald voor hun sierwaarde (bijvoorbeeld als huisdier of tuinplant). Het merendeel van deze zogenoemde exoten zorgen niet voor problemen, bijvoorbeeld omdat ze niet zelfsta ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.