Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 50

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="plantenecologie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Vegetatiekartering van de Zeldersche Driesen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hoegen, A.C. \ 1999
De vegetatie van dit natuurgebied, gelegen in een meander van de Niers. Het natuurgebied bestaat merendeels uit bos met een klein deel botanisch rijk droog grasland. De natuurwetenschappelijke, historische, landschappelijke en faunistische waarden zi ...
help
Vitaliteit van rietbegroeingen [themanummer riet] \ De levende natuur [Artikel]
Clevering, O.A. \ 1999
Over de groeiplaatsen van riet in relatie met processen in waterbodems, de metabolische processen in rietplanten, en de oorzaken van de achteruitgang van rietvegetaties. Met name overbemesting en stabiele of verhoogde waterpeilen spelen daarbij een r ...
help
Het voorkomen van Apium repens (Jacq.) Lag. (Kruipend moerasscherm) in Nederland \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Maas, P.A. \ 1999
Dit artikel gaat in op de beheersmaatregelen op een van de drie groeiplaatsen in Nederland
help
Melica uniflora Retz. (Eenbloemig parelgras) nieuw voor de Utrechtse Heuvelrug \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Londo, G. \ 1999
Resultaten van waarnemingen op 3 juni 1998
help
Geef Drentse bomen en struiken een kans \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Dekker, H. \ 1999
Lijst van belangrijke inheemse soorten in Drenthe
help
Dennenwolfsklauw (Huperzia selago (L.) SChrank & Mart.) terug in Noord-Brabant \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Westhoff, V. \ Wagemakers, A. \ 1999
Na 50 jaar afwezigheid in Noord-Brabant is Dennenwolfsklauw waargenomen in het natuurreservaat Labbegat bij Sprang-Capelle in de Langstraat. Beschrijving van historische, ecologische en plantensociologische aspecten van vindplaats en soort
help
De flora van het Urbaan district \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Denters, T. \ 1999
Een typering van de flora van stedelijk Nederland, met name Amsterdam, met soortenlijsten van stadsafhankelijke en stadminnende soorten. Het grote aantal neofyten en de opmars van warmteminnende soorten valt op,en wordt in verband gebracht met het mi ...
help
De opmars van Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides L.f.) in Nederland, 1996-1998 \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Baas, W.J. \ Duistermaat, H. \ 1999
De verspreiding van deze subtropische waterplant in Nederland, het verloop van de verspreiding in Noord-Brabant, oecologie, en bestrijdingsmogelijkheden
help
Natuurontwikkeling in Limburgse beekdalen : meer dan natuur alleen... \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peters, B. \ 1999
help
Brede wespenorchis als tuinplant \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Wiegers, J. \ 1999
Waarnemingen van de auteur over een populatie Brede wespenorchis die opdook bij aanleg van een tuin
help
Effect of plant growth on copper solubility and speciation in soil solution samples \ Environmental pollution [Artikel]
Roemkens, P.F.A.M. \ Bouwman, L.A. \ Boon, G.T. \ 1999
help
Twentse bronbeken in beweging : Staatsbosbeheer : 100 jaar natuur voor iedereen \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Bronkhorst, A.E.C. \ 1999
Vanwege het 100-jarig bestaan van Staatsbosbeheer werden op een driedaagse manifestatie de schijnwerpers gericht op beekdalen. De aandacht werd gevestigd op de bijzondere natuurwaarden van bronbeken en de mogelijkheden om deze natuurwaarden weer teru ...
help
Marsilea quadrifolia L. (Klaverbladvaren) nieuw voor Nederland \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Drok, W-J. A. \ Weeda, E.J. \ 1999
In 1998 is deze watervaren, bekend als aquariumplant, aangetroffen in een uiterwaard van de Waal in de Bommelerwaard. Dit is 190 km noordelijker dan de tot dusver noordelijkste vindplaats. Verspreiding, achteruitgang, ecologie en plantensociologische ...
help
Weidekervel-torkruid (Oenanthe silaifolia M. Bieb.): terug van weggeweest \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Schaminee, J.H.J. \ Duistermaat, H. \ Veen, J. de \ 1999
Een sinds 1899 als uitgestorven beschouwde inheemse plant van natte graslanden werd opnieuw ontdekt op een kleidam langs de Maas bij Stevensweert (Limburg). Beschrijving, historisch voorkomen in Nederland, groeiplaats, en plantensociologische positie
help
Pinguicula vulgaris L. (Vetblad) weer terug in Noord-Brabant \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Rossenaar, A-J. \ 1999
Na natuurherstelwerkzaamheden is de sterk bedreigde soort Vetblad na 50 jaar opnieuw aangetroffen op de oevers van het Leikeven in Noord-Brabant
help
Maretak maakt bomen monumentaal \ Bomennieuws : aktuele informatie uit binnen- en buitenland [Artikel]
Maes, B. \ Moens, F. \ 1999
Ecologie, geografische verspreiding en culturele aspecten van de Maretak (Viscum album)
help
Vegetatieveranderingen in de Lange Duinen Noord (Ameland) in de periode 1988-1997 \ De levende natuur [Artikel]
Janssen, J. \ Gennip, B. van \ 1999
De kustzone van Ameland-west ondergaat sinds 1995 een gewijzigd beheer met minder aandacht voor handhaving van de zeereep ('dynamische handhaving'). D.m.v. vegetatieopnamen werd het effect op de begroeiing van het achterliggende duingebied (riet, rui ...
help
Soortenrijk rietmoeras vereist een natuurlijk fluctuerend waterpeil \ De levende natuur [Artikel]
Lenssen, J.P.M. \ Menting, F.B.J. \ Putten, W.H. van der \ 1999
Bij natuurvriendelijke oevers zijn het meestal ruigtesoorten die de vegetatie overheersen. Om riet en rietbegeleidende soorten te stimuleren is regelmatig droogvallen en overstromen noodzakelijk, evenals strooiselverwijdering. Dit kan bereikt worden ...
help
Een geomorfologisch kunstwerk in Den Helder : De Nollen \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Repko, Y. \ 1999
help
Botshol sinds 1991: het wel, wee en wel van een kranswierengemeenschap \ De levende natuur [Artikel]
Nat, E. \ 1999
Overzicht van de floristische veranderingen in de periode 1991-1998 in het natuurreservaat Botshol (gem. Abcoude), een moerassig laagveengebied. In 1989 werden maatregelen genomen om de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater te verminderen. De eff ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.