Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 22

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="plantenecologie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Signalen van sieralgen \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Coesèl, P.F.M. \ Meesters, K. J. \ 2002
In de Zanderij Crailo, een zandafgraving langs de spoorbaan Hilversum-Bussum, zijn door uitgraving plassen gevormd waarin zich aquatische gemeenschappen zouden kunnen ontwikkelen die kenmerkend zijn voor zwak zure, matig voedselarme vennen. Monitorin ...
help
Wilgenstruwelen langs Geul, Worm en Dinkel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Weeda, E. \ 2002
Wilgenstruwelen langs kleine rivieren brengen een ongebreideld waterregime tot expressie en hiermee komen planten van allerlei ecologische preferenties bijeen
help
Groeieigenschappen van vijverplanten \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Koster, A. \ 2002
Vijverbegroeiingen ontwikkelen zich vaak heel anders dan de vijverbezitter verwachtte bij aankoop van de leuke plantjes. Woekering of anderzijds een geringe concurrentiekracht komt vaak voor. Hogeschool Larenstein onderzocht het groeigedrag van een g ...
help
Droogtestress als ecologische maat voor de vochttoestand \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Jansen, P.C. \ Runhaar, J. \ 2002
Met grote regelmaat worden maatregelen uitgevoerd die het grondwaterregime in natuurgebieden beïnvloeden. Voor ecologische effectvoorspelling is het van belang inzicht te hebben in de relatie tussen de soortensamenstelling van de vegetatie en de voch ...
help
Exoten, een gevaar voor inheemse bomen? \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Maes, N.C.M. \ Rövekamp, C. \ 2002
Positieve en negatieve effecten van exoten en soorten van vreemde herkomsten op de inheemse flora. Slechts een klein aantal soorten kan door massale uitbreiding een bedreiging vormen in natuurgebieden; in productiebossen, steden en tuinen hebben exot ...
help
Wijmenteelt en taxonomie van wilgen in Vlaanderen : thema ecologische geschiedenis \ De levende natuur [Artikel]
Zwaenepoel, A. \ 2002
Bij de vegetatiekartering van buitendijkse gebieden van de Zeeschelde bleken de wilgen grotendeels uit exoten te bestaan
help
Sleedoorns en pruimen : thema ecologische geschiedenis \ De levende natuur [Artikel]
Maes, N.C.M. \ Brinkkemper, O. \ 2002
Voor een goede interpretatie van vegetaties met sleedoorn en heesterpruim is kennis van de geschiedenis en de archeobotanie onontbeerlijk. Recente aanplant van struiken afkomstig uit Zuid- en Zuidoost-Europa, zijn bedreigend voor de waarde van oude g ...
help
Waterplanten in Limburgse beekdalen : ecologische typering en implicaties voor beekherstel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Brink, W.B. van den \ 2002
Plantenecologische groepen werden gebruikt als indicatoren van milieuparameters in en langs beken in Limburg. Er zijn grote regionale verschillen in het verspreidingspatroon. Op grond van natuurlijke verschillen in geografie en hydrologie, landgebrui ...
help
Bijenplant: rode ogentroost \ Bijen : maandblad voor imkers [Artikel]
Neve, A. \ 2002
Rode ogentroost (Odontites vernus subsp. serotinus) is een eenjarige halfparasiet die zijn voeding via de wortels onttrekt aan andere planten. Beschrijving van leefwijze, bloeiwijze en bloembouw, verloop van het bijenbezoek en bestuiving, vermeerderi ...
help
Plantjes tellen in het veld : nieuw product: cd-rom EKS: natuurbeheer via de computer \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Oppewal, J. \ 2002
De cd-rom EKS (Ecologisch Kennis Systeem) is een naslagwerk met informatie over 700 plantensoorten, maar is tevens een managementinstrument voor boeren om natuurbeheer professioneel aan te pakken
help
INDICA: instrument voor analyse milieu met indicatorsoorten : van onderzoek naar een kennissysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Aggenbach, C.J.S. \ Doomerik, E. \ Grijpstra, J. \ Jalink, M.H. \ 2002
Het door Kiwa ontwikkelde computerprogramma INDICA maakt het mogelijk om met behulp van plantensoorten die als indicatoren voor verdroging, verzuring en eutrofiëring fungeren de milieuomstandigheden van natuurterreinen te analyseren. Het vormt één va ...
help
Vernatting op maat in de provincie Utrecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Grijpstra, J. \ Hartogh, G. den \ Jansen, A. \ Veen, G.J. van der \ 2002
In het kader van de verdrogingsbestrijding dient waterleidingbedrijf Hydron Midden-Nederland de grondwaterwinning in de Utrechtse Heuvelrug te verminderen. Dat kost geld. Gelukkig heeft een uitgebreide studie aangetoond dat in veel natuurgebieden in ...
help
Een grensoverschrijdende habitat : een schets van de problemen en mogelijkheden van een integrale natuurbescherming over de landsgrenzen heen \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
Hertoghs, M. \ 2002
Aan de orde komen: het Ramsarverdrag (voor wetlands), het verdrag van Bern (voor wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu), het verdrag van Bonn (voor trekkende wilde diersoorten), de Europese richtlijnen. En de toepassing voor grensgebieden
help
Waterberging in natuurgebieden: kom maar op? : belangrijk onderscheid tussen bestaande en 'nieuwe' natuur \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klijn, F. \ Penning, E. \ 2002
Wat betekent het vasthouden van gebiedseigen water of het bergen van gebiedsvreemd water (in grote hoeveelheden) voor bestaande natuurgebieden en voor de kansen op natuurontwikkeling in niet-natuurgebieden. De effecten op vegetatie, landschap en voge ...
help
Bospaden: een vertrouwd vangnet voor bosplanten \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Bijlsma, R.J. \ Blitterswijk, H. van \ Clerkx, A.P.P.M. \ Jong, J.J. de \ 2002
Bespreking van de resultaten van een onderzoek in bosterreinen in Gelderland naar het voorkomen van oud-bosplanten langs bospaden en -wegen en in het bos zelf, in relatie tot de ecologische functies van paden (refugium, vestigingsmilieu en transportr ...
help
Korstmossen houden van bomen \ Bomennieuws : aktuele informatie uit binnen- en buitenland [Artikel]
Herk, K. van \ 2002
Zonder bomen zou Nederland zo'n 250 soorten korstmossen armer zijn; bijna de helft van de voorkomende soorten. Wat is een korstmos, achteruitgang en vooruitgang in Nederlandse regio's i.v.m. luchtverontreiniging, korstmossen als milieukwaliteit-indic ...
help
Klein heksenkruid (Circaea x intermedia Ehrh.), een algemene plant langs de Ratumse beek bij Winterswijk \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Berg, L.J. van den \ Linde, B.H. te \ 2002
Overzicht van de Nederlandse vindplaatsen van het klein heksenkruid. Sinds tientallen jaren is de bekendste vindplaats Döttenkrö, een loofbos bij Winterswijk
help
De vegetatie van De Bol, toen, nu en straks \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Kerkhof, D. \ 2002
Voorkomende plantensoorten (waaronder Rode-Lijstsoorten) en vegetatietypen op het schiereiland De Bol, een aardkundig monument in de rivier De Lek. Flora en vegetatie hebben de laatste tientallen jaren sterk geleden van zandwinning, erosie en bemesti ...
help
In gesprek met plantensocioloog en landschapsecoloog Anton Stortelder: "De natuur stelt je toch steeds weer voor verrassingen" \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Brand, S. van den \ 2002
help
Goudveil in de Biesbosch : een bijzondere vestiging verklaard vanuit historisch-ecologisch perspectief \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Wolf, R. \ Weeda, E.J. \ Stortelder, A.H.F. \ 2002
Het zeldzame bronplantje Verspreidbladig goudveil komt voor in de ruige vegetatie van het bostype Brandnetel-hardhoutooibos in de Biesbosch. De vestiging van deze kensoort van het Goudveil-Essenbos (Carici remotae- Fraxinetum), waarschijnlijk via de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.