Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 43

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="plantenecologie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Signalen van sieralgen \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Coesèl, P.F.M. \ Meesters, K. J. \ 2002
In de Zanderij Crailo, een zandafgraving langs de spoorbaan Hilversum-Bussum, zijn door uitgraving plassen gevormd waarin zich aquatische gemeenschappen zouden kunnen ontwikkelen die kenmerkend zijn voor zwak zure, matig voedselarme vennen. Monitorin ...
help
Wilgenstruwelen langs Geul, Worm en Dinkel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Weeda, E. \ 2002
Wilgenstruwelen langs kleine rivieren brengen een ongebreideld waterregime tot expressie en hiermee komen planten van allerlei ecologische preferenties bijeen
help
Groeieigenschappen van vijverplanten \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Koster, A. \ 2002
Vijverbegroeiingen ontwikkelen zich vaak heel anders dan de vijverbezitter verwachtte bij aankoop van de leuke plantjes. Woekering of anderzijds een geringe concurrentiekracht komt vaak voor. Hogeschool Larenstein onderzocht het groeigedrag van een g ...
help
Droogtestress als ecologische maat voor de vochttoestand \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Jansen, P.C. \ Runhaar, J. \ 2002
Met grote regelmaat worden maatregelen uitgevoerd die het grondwaterregime in natuurgebieden beïnvloeden. Voor ecologische effectvoorspelling is het van belang inzicht te hebben in de relatie tussen de soortensamenstelling van de vegetatie en de voch ...
help
Exoten, een gevaar voor inheemse bomen? \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Maes, N.C.M. \ Rövekamp, C. \ 2002
Positieve en negatieve effecten van exoten en soorten van vreemde herkomsten op de inheemse flora. Slechts een klein aantal soorten kan door massale uitbreiding een bedreiging vormen in natuurgebieden; in productiebossen, steden en tuinen hebben exot ...
help
Wijmenteelt en taxonomie van wilgen in Vlaanderen : thema ecologische geschiedenis \ De levende natuur [Artikel]
Zwaenepoel, A. \ 2002
Bij de vegetatiekartering van buitendijkse gebieden van de Zeeschelde bleken de wilgen grotendeels uit exoten te bestaan
help
Sleedoorns en pruimen : thema ecologische geschiedenis \ De levende natuur [Artikel]
Maes, N.C.M. \ Brinkkemper, O. \ 2002
Voor een goede interpretatie van vegetaties met sleedoorn en heesterpruim is kennis van de geschiedenis en de archeobotanie onontbeerlijk. Recente aanplant van struiken afkomstig uit Zuid- en Zuidoost-Europa, zijn bedreigend voor de waarde van oude g ...
help
Waterplanten in Limburgse beekdalen : ecologische typering en implicaties voor beekherstel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Brink, W.B. van den \ 2002
Plantenecologische groepen werden gebruikt als indicatoren van milieuparameters in en langs beken in Limburg. Er zijn grote regionale verschillen in het verspreidingspatroon. Op grond van natuurlijke verschillen in geografie en hydrologie, landgebrui ...
help
The analysis of longterm changes in plant communities : case studies from the Netherlands \ Phytocoenologia : journal of the International Society for Vegetation Science [Artikel]
Schaminée, J.H.J. \ Kley, J.E. van \ Ozinga, W.A. \ 2002
help
Bijenplant: rode ogentroost \ Bijen : maandblad voor imkers [Artikel]
Neve, A. \ 2002
Rode ogentroost (Odontites vernus subsp. serotinus) is een eenjarige halfparasiet die zijn voeding via de wortels onttrekt aan andere planten. Beschrijving van leefwijze, bloeiwijze en bloembouw, verloop van het bijenbezoek en bestuiving, vermeerderi ...
help
Plantjes tellen in het veld : nieuw product: cd-rom EKS: natuurbeheer via de computer \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Oppewal, J. \ 2002
De cd-rom EKS (Ecologisch Kennis Systeem) is een naslagwerk met informatie over 700 plantensoorten, maar is tevens een managementinstrument voor boeren om natuurbeheer professioneel aan te pakken
help
The descriptive capacity of ecological plant species groups \ Plant ecology : an international journal [Artikel]
Witte, J.P.M. \ 2002
In this article we question whether ecological species groups are appropriate for describing the plant cover of the Netherlands with the aid of a national database containing distribution data of indigenous plant species on a kilometre square basis. ...
help
INDICA: instrument voor analyse milieu met indicatorsoorten : van onderzoek naar een kennissysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Aggenbach, C.J.S. \ Doomerik, E. \ Grijpstra, J. \ Jalink, M.H. \ 2002
Het door Kiwa ontwikkelde computerprogramma INDICA maakt het mogelijk om met behulp van plantensoorten die als indicatoren voor verdroging, verzuring en eutrofiëring fungeren de milieuomstandigheden van natuurterreinen te analyseren. Het vormt één va ...
help
Vernatting op maat in de provincie Utrecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Grijpstra, J. \ Hartogh, G. den \ Jansen, A. \ Veen, G.J. van der \ 2002
In het kader van de verdrogingsbestrijding dient waterleidingbedrijf Hydron Midden-Nederland de grondwaterwinning in de Utrechtse Heuvelrug te verminderen. Dat kost geld. Gelukkig heeft een uitgebreide studie aangetoond dat in veel natuurgebieden in ...
help
Ecological restoration of aquatic and semi-aquatic ecosystems in the Netherlands : an introduction \ Hydrobiologia [Artikel]
Nienhuis, P.H. \ Gulati, R.D. \ 2002
In 1989, a symposium was held under the title "Netherlands - wetlands". This present volume, dealing with ecological restoration, can be seen as a logical successor of the results of this symposium
help
Restoration of aquatic macrophyte vegetation in acidified and eutrophicated shallow soft water wetlands in the Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
Roelofs, J.G.M. \ Brouwer, E. \ Bobbink, R. \ 2002
help
Restoration of coastal dune slacks in the Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
Grootjans, A.P. \ Geelen, H.W.T. \ Jansen, A.J.M. \ Lammerts, E.J. \ 2002
help
The state of the art of aquatic and semi-aquatic ecological restoration projects in the Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
Nienhuis, P.H. \ Bakker, J.P. \ Grootjans, A.P. \ 2002
help
Towards a long-term integrated monitoring programme in Europe : network design in theory and practice \ Environmental monitoring and assessment : an international journal [Artikel]
Parr, T.W. \ Ferretti, M. \ Simpson, I.C. \ 2002
help
Een grensoverschrijdende habitat : een schets van de problemen en mogelijkheden van een integrale natuurbescherming over de landsgrenzen heen \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
Hertoghs, M. \ 2002
Aan de orde komen: het Ramsarverdrag (voor wetlands), het verdrag van Bern (voor wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu), het verdrag van Bonn (voor trekkende wilde diersoorten), de Europese richtlijnen. En de toepassing voor grensgebieden
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.