Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 62 / 62

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="plantenecologie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Biolflor : eine Datenbank mit biologisch-ökologischen Merkmalen zur Flora von Deutschland [Boek]
Klotz, S. \ Kühn, I. \ Durka, W. \ 2002
help
Soortskartering Rijn/Maasmonding 2001 [Boek]
Kers, A.S. \ Gennip, B. van \ 2002
help
Signalen van sieralgen \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Coesèl, P.F.M. \ Meesters, K. J. \ 2002
In de Zanderij Crailo, een zandafgraving langs de spoorbaan Hilversum-Bussum, zijn door uitgraving plassen gevormd waarin zich aquatische gemeenschappen zouden kunnen ontwikkelen die kenmerkend zijn voor zwak zure, matig voedselarme vennen. Monitorin ...
help
Wilgenstruwelen langs Geul, Worm en Dinkel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Weeda, E. \ 2002
Wilgenstruwelen langs kleine rivieren brengen een ongebreideld waterregime tot expressie en hiermee komen planten van allerlei ecologische preferenties bijeen
help
Groeieigenschappen van vijverplanten \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Koster, A. \ 2002
Vijverbegroeiingen ontwikkelen zich vaak heel anders dan de vijverbezitter verwachtte bij aankoop van de leuke plantjes. Woekering of anderzijds een geringe concurrentiekracht komt vaak voor. Hogeschool Larenstein onderzocht het groeigedrag van een g ...
help
Waternood - Deelrapport 07: Effecten op aquatische ecosystemen : een beslissingsondersteunend systeem voor de beoordeling van de effecten van ingrepen in de hydromorfologie op aquatische systemen [Boek]
Molen, J.S. van der \ Verdonschot, P.F.M. \ 2002
help
Droogtestress als ecologische maat voor de vochttoestand \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Jansen, P.C. \ Runhaar, J. \ 2002
Met grote regelmaat worden maatregelen uitgevoerd die het grondwaterregime in natuurgebieden beïnvloeden. Voor ecologische effectvoorspelling is het van belang inzicht te hebben in de relatie tussen de soortensamenstelling van de vegetatie en de voch ...
help
Exoten, een gevaar voor inheemse bomen? \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Maes, N.C.M. \ Rövekamp, C. \ 2002
Positieve en negatieve effecten van exoten en soorten van vreemde herkomsten op de inheemse flora. Slechts een klein aantal soorten kan door massale uitbreiding een bedreiging vormen in natuurgebieden; in productiebossen, steden en tuinen hebben exot ...
help
Wijmenteelt en taxonomie van wilgen in Vlaanderen : thema ecologische geschiedenis \ De levende natuur [Artikel]
Zwaenepoel, A. \ 2002
Bij de vegetatiekartering van buitendijkse gebieden van de Zeeschelde bleken de wilgen grotendeels uit exoten te bestaan
help
Sleedoorns en pruimen : thema ecologische geschiedenis \ De levende natuur [Artikel]
Maes, N.C.M. \ Brinkkemper, O. \ 2002
Voor een goede interpretatie van vegetaties met sleedoorn en heesterpruim is kennis van de geschiedenis en de archeobotanie onontbeerlijk. Recente aanplant van struiken afkomstig uit Zuid- en Zuidoost-Europa, zijn bedreigend voor de waarde van oude g ...
help
Waterplanten in Limburgse beekdalen : ecologische typering en implicaties voor beekherstel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Brink, W.B. van den \ 2002
Plantenecologische groepen werden gebruikt als indicatoren van milieuparameters in en langs beken in Limburg. Er zijn grote regionale verschillen in het verspreidingspatroon. Op grond van natuurlijke verschillen in geografie en hydrologie, landgebrui ...
help
The analysis of longterm changes in plant communities : case studies from the Netherlands \ Phytocoenologia : journal of the International Society for Vegetation Science [Artikel]
Schaminée, J.H.J. \ Kley, J.E. van \ Ozinga, W.A. \ 2002
help
Bijenplant: rode ogentroost \ Bijen : maandblad voor imkers [Artikel]
Neve, A. \ 2002
Rode ogentroost (Odontites vernus subsp. serotinus) is een eenjarige halfparasiet die zijn voeding via de wortels onttrekt aan andere planten. Beschrijving van leefwijze, bloeiwijze en bloembouw, verloop van het bijenbezoek en bestuiving, vermeerderi ...
help
Plantjes tellen in het veld : nieuw product: cd-rom EKS: natuurbeheer via de computer \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Oppewal, J. \ 2002
De cd-rom EKS (Ecologisch Kennis Systeem) is een naslagwerk met informatie over 700 plantensoorten, maar is tevens een managementinstrument voor boeren om natuurbeheer professioneel aan te pakken
help
The descriptive capacity of ecological plant species groups \ Plant ecology : an international journal [Artikel]
Witte, J.P.M. \ 2002
In this article we question whether ecological species groups are appropriate for describing the plant cover of the Netherlands with the aid of a national database containing distribution data of indigenous plant species on a kilometre square basis. ...
help
INDICA: instrument voor analyse milieu met indicatorsoorten : van onderzoek naar een kennissysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Aggenbach, C.J.S. \ Doomerik, E. \ Grijpstra, J. \ Jalink, M.H. \ 2002
Het door Kiwa ontwikkelde computerprogramma INDICA maakt het mogelijk om met behulp van plantensoorten die als indicatoren voor verdroging, verzuring en eutrofiëring fungeren de milieuomstandigheden van natuurterreinen te analyseren. Het vormt één va ...
help
Vernatting op maat in de provincie Utrecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Grijpstra, J. \ Hartogh, G. den \ Jansen, A. \ Veen, G.J. van der \ 2002
In het kader van de verdrogingsbestrijding dient waterleidingbedrijf Hydron Midden-Nederland de grondwaterwinning in de Utrechtse Heuvelrug te verminderen. Dat kost geld. Gelukkig heeft een uitgebreide studie aangetoond dat in veel natuurgebieden in ...
help
De Nederlandse veenmossen : flora en verspreidingsatlas van de Nederlandse Sphagnopsida [Boek]
Bouman, A.C. \ Pluijm, A.C.A.M. van der \ 2002
help
Ecological restoration of aquatic and semi-aquatic ecosystems in the Netherlands : an introduction \ Hydrobiologia [Artikel]
Nienhuis, P.H. \ Gulati, R.D. \ 2002
In 1989, a symposium was held under the title "Netherlands - wetlands". This present volume, dealing with ecological restoration, can be seen as a logical successor of the results of this symposium
help
Restoration of aquatic macrophyte vegetation in acidified and eutrophicated shallow soft water wetlands in the Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
Roelofs, J.G.M. \ Brouwer, E. \ Bobbink, R. \ 2002
help
Restoration of coastal dune slacks in the Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
Grootjans, A.P. \ Geelen, H.W.T. \ Jansen, A.J.M. \ Lammerts, E.J. \ 2002
help
The state of the art of aquatic and semi-aquatic ecological restoration projects in the Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
Nienhuis, P.H. \ Bakker, J.P. \ Grootjans, A.P. \ 2002
help
MOVE nationaal Model voor de Vegetatie, versie 3.2 : achtergronden en analyse van modelvarianten [Boek]
Bakkenes, M. \ Zwart, D. de \ Alkemade, J.R.M. \ 2002
help
Towards a long-term integrated monitoring programme in Europe : network design in theory and practice \ Environmental monitoring and assessment : an international journal [Artikel]
Parr, T.W. \ Ferretti, M. \ Simpson, I.C. \ 2002
help
Een grensoverschrijdende habitat : een schets van de problemen en mogelijkheden van een integrale natuurbescherming over de landsgrenzen heen \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
Hertoghs, M. \ 2002
Aan de orde komen: het Ramsarverdrag (voor wetlands), het verdrag van Bern (voor wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu), het verdrag van Bonn (voor trekkende wilde diersoorten), de Europese richtlijnen. En de toepassing voor grensgebieden
help
Synecology of species-rich plant communities on roadside verges in the Netherlands \ Phytocoenologia : journal of the International Society for Vegetation Science [Artikel]
Schaffers, A.P. \ Sýkora, K.V. \ 2002
help
Acidification and restoration of soft water lakes and their vegetation [Boek]
Roelofs, J.G.M. \ 2002
help
Waterberging in natuurgebieden: kom maar op? : belangrijk onderscheid tussen bestaande en 'nieuwe' natuur \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klijn, F. \ Penning, E. \ 2002
Wat betekent het vasthouden van gebiedseigen water of het bergen van gebiedsvreemd water (in grote hoeveelheden) voor bestaande natuurgebieden en voor de kansen op natuurontwikkeling in niet-natuurgebieden. De effecten op vegetatie, landschap en voge ...
help
Plant survival in dynamic habitat networks in agricultural landscapes [Proefschrift]
Geertsema, W. \ 2002
help
Bospaden: een vertrouwd vangnet voor bosplanten \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Bijlsma, R.J. \ Blitterswijk, H. van \ Clerkx, A.P.P.M. \ Jong, J.J. de \ 2002
Bespreking van de resultaten van een onderzoek in bosterreinen in Gelderland naar het voorkomen van oud-bosplanten langs bospaden en -wegen en in het bos zelf, in relatie tot de ecologische functies van paden (refugium, vestigingsmilieu en transportr ...
help
Proceedings of the eight international symposium on flowerbulbs, Cape Town, South Africa 28-31 August, 2000 [Congresverslag]
Littlejohn, G. \ 2002
help
Korstmossen houden van bomen \ Bomennieuws : aktuele informatie uit binnen- en buitenland [Artikel]
Herk, K. van \ 2002
Zonder bomen zou Nederland zo'n 250 soorten korstmossen armer zijn; bijna de helft van de voorkomende soorten. Wat is een korstmos, achteruitgang en vooruitgang in Nederlandse regio's i.v.m. luchtverontreiniging, korstmossen als milieukwaliteit-indic ...
help
Klein heksenkruid (Circaea x intermedia Ehrh.), een algemene plant langs de Ratumse beek bij Winterswijk \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Berg, L.J. van den \ Linde, B.H. te \ 2002
Overzicht van de Nederlandse vindplaatsen van het klein heksenkruid. Sinds tientallen jaren is de bekendste vindplaats Döttenkrö, een loofbos bij Winterswijk
help
Vegetatie van de Slikken van Bommenede in 2001 [Boek]
Kraker, K. de \ 2002
help
De vegetatie van De Bol, toen, nu en straks \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Kerkhof, D. \ 2002
Voorkomende plantensoorten (waaronder Rode-Lijstsoorten) en vegetatietypen op het schiereiland De Bol, een aardkundig monument in de rivier De Lek. Flora en vegetatie hebben de laatste tientallen jaren sterk geleden van zandwinning, erosie en bemesti ...
help
In gesprek met plantensocioloog en landschapsecoloog Anton Stortelder: "De natuur stelt je toch steeds weer voor verrassingen" \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Brand, S. van den \ 2002
help
Is Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. increasing in The Netherlands? \ Lindbergia [Artikel]
Londo, G. \ 2002
help
Relatie tussen humusvormen en standplaatsfactoren in beekdalgraslanden : case studie ecologische bodemtypologie [Boek]
Delft, S.P.J. van \ 2002
In dit rapport wordt een methode beschreven om tot een humusvormtypologie in schraalgraslanden te komen en de voorlopige resultaten hiervan voor humusprofielen in beekdalen. Van 81 locaties zijn humusprofielbeschrijvingen en bodemchemische analyseres ...
help
The ecology of plants [Boek]
Gurevitch, J. \ Scheiner, S.M. \ Fox, G.A. \ 2002
help
Goudveil in de Biesbosch : een bijzondere vestiging verklaard vanuit historisch-ecologisch perspectief \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Wolf, R. \ Weeda, E.J. \ Stortelder, A.H.F. \ 2002
Het zeldzame bronplantje Verspreidbladig goudveil komt voor in de ruige vegetatie van het bostype Brandnetel-hardhoutooibos in de Biesbosch. De vestiging van deze kensoort van het Goudveil-Essenbos (Carici remotae- Fraxinetum), waarschijnlijk via de ...
help
De plantenwereld van Luberon en Vercors : KNNV-reis in Zuid-Frankrijk \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Beijersbergen, A. \ 2002
De botanische rijkdommen van Parc Naturel Régional du Luberon in de Provence en Parc Régional du Vercors in de Drôme, twee botanisch nog 'onbedorven' gebieden in Zuid-Frankrijk die interessant zijn door de overgang van Middeneuropese naar mediterrane ...
help
Plant cover : ecological implications and methodical approaches \ Modern trends in applied terrestrial ecology [Hoofdstuk uit boek]
Dietz H. \ Steinlein, T. \ 2002
help
Ecological restoration of aquatic and semi-aquatic ecosystems in the Netherlands (NW Europe) [Boek]
Nienhuis, P.H. \ Gulati, R.D. \ 2002
help
Bosrelicten op de Veluwe : kenmerken en typering in de literatuur \ Bosrelicten op de Veluwe : een historisch-ecologische beschrijving [Hoofdstuk uit boek]
Bijlsma, R.J. \ 2002
help
Biodiversity of plant communities in field boundaries : modelling the effect of fertiliser, mowing, disturbance and width on the biodiversity of plant communities of field boundaries \ Agriculture, ecosystems and environment : an international journal for scientific research on the relationship of agriculture and food production to the biosphere [Artikel]
Schippers, P. \ Joenje, W. \ 2002
help
Wiesen : Nutzung, Vegetation, Biologie und Naturschutz am Beispiel der Wiesen des Südschwarzwaldes und Hochrheingebietes [Boek]
Nowak, B. \ Schultz, B. \ 2002
help
Zaadbank in potentieel vochtige duinvalleien in de Amsterdamse Waterleidingduinen en de herstelkansen van de vochtige vallei het Klazeweitje [Boek]
Ernst, W.H.O. \ 2002
help
Achter de Voort \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Horsthuis, M.A.P. \ 2002
Het natuurterrein Achter de Voort, sinds 1974 eigendom van Staatsbosbeheer, ligt aan de voet van de stuwwal van Ootmarsum. De ondergrond bestaat uit keileem. De bosvegetatie uit dit gebied is geïnventariseerd
help
Uiterwaarden van de Lek \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Kerkhof, D. \ 2002
help
De Rottige Meenthe \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Weeda, E.J. \ 2002
De Rottige Meenthe behoort met z'n 800 ha tot de meest uitgestrekte natuurgebieden van zuidelijk Friesland. Vegetatieopnamen van dit laagveengebied
help
Linge, Diefdijk en Autena \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Kerkhof, D. \ 2002
help
Inlaag Hoofdplaat en Oudelandse Polder \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Weeda, E.J. \ 2002
Vegetatieopnamen in Zeeuws-Vlaanderen: de Hoofdplaatpolder en de Oudelandse Polder (Cadzand)
help
Nieuwkoopse Plassen \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Tweel, M. van \ Douwes, R. \ 2002
Vegetatiekartering gebied Natuurmonumenten
help
Inlagen Noord-Beveland \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Schaminée, J.H.J. \ Janssen, J.A.M. \ 2002
Aan de noordkant van Noord-Beveland bevindt zich een rij 'minipoldertjes' , genaamd De Generaalskraag. Deze inlagen doen dienst als kustbescherming
help
Ven Onder de Berg en het Breedven op de Mechelse Heide \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Arts, G.H.P. \ Willems, J.H. \ 2002
Vegetatieopnamens in een gebied bij en op het Kempisch Plateau, dat een ondergrond heeft van grint- en zandafzetting
help
Karshoek en Stegerense Veld \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Hommel, P.W.F.M. \ Horsthuis, M.A.P. \ 2002
De twee gebieden liggen langs de Overijsselse Vecht en worden begraasd door runderen
help
Het Noorderleeg \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Weeda, E.J. \ 2002
Het Noorderleeg is een buitendijks gebied, een landaanwinningswerk ter hoogte van Zwarte Haan. Vegetatieopnames van pioniersgemeenschappen in de slikken en de kwelders en langs kreekoevers
help
Bergvennen en Brecklenkampse Veld \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Brouwer, E. \ 2002
Vegetatieopnames van het natuurreservaat Bergvennen in het noordoosten van Twente. Samen met het bijna aansluitende Brecklenkampse Veld een nat gebied, onderhevig aan kwelwater van een landbouwgebied
help
Wilde planten op begraafplaatsen : onderzoek op 15 begraafplaatsen in het Vlaams District \ Groencontact [Artikel]
Wysmantel, N. \ 2002
Doel van dit meerjarig project is het verzamelen en in kaart brengen van de wilde flora die in het "stadsgebied" aanwezig is
help
Handboek streefbeelden voor natuur en water in Limburg [Boek]
Krekels, R. \ Peeters, G. \ Brouwer, T. \ 2002
help
Ingeburgerde plantensoorten in Vlaanderen [Boek]
Verloove, F. \ 2002
help
Successie van natuurlijke uiterwaardlandschappen : werkdocument in het kader van het onderzoek "Cyclische verjonging van uiterwaarden" op basis van empirische kennis [Boek]
Peters, B. \ Geerling, G. \ Smits, T. \ 2002
Dit project onderzoekt de mogelijkheden om de successie van natuurlijk beheerde uiterwaarden terug te zetten zodanig dat dit past in de ecologie van het rivierengebied en toch de hoogwaternormen haalt
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.