help
Het broze succes van de lepelaar \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Wesseling, M. \ 2011
De jaarlijkse ringactie op Schiermonnikoog levert veel nieuwe inzichten. Duizenden ringen en waarnemingen ten spijt, blijven er raadsels bestaan.
help
De lepelaarpopulatie van de Wadden: komt het einde van de groei in zicht? (themanummer Waddenzee) \ Limosa [Artikel]
Lok, T. \ Overdijk, O. \ Horn, H. \ Piersma, T. \ 2009
Na een dieptepunt van ca. 150 broedparen in 1968 is het aantal Lepelaars in Nederland gestaag gaan toenemen. In het broedseizoen van 2008 werden 1907 paren geteld, waarvan 1179 op de Waddeneilanden. Hier bekijken we de groei van de populatie op de Wa ...
help
Ringen en zenderen moet lepelaarsvragen ophelderen \ Boomblad [Artikel]
Wesseling, M. \ 2008
Het gaat goed met de lepelaar. In vijftig jaar tijd is de populatie in Nederland vervijftienvoudigd tot 1900 broedparen. Toch blijft de situatie precair. Wereldwijd kent de Platalea leucorodia slechts tienduizend broedparen en gevaar loert overal. Zo ...
help
Het geheim van de tussenstop : ringen verraden trekgedrag lepelaars \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Wesseling, M. \ 2007
Het belang van het ringen van lepelaars op Schiermonnikoog
help
Beschermingsplan moerasvogels - Lepelaar (Platalea leucorodia) [Boek]
[ca. 2007]
Beschermingsplan moerasvogels. Uiterlijk en gedrag, leefgebied en voedsel, bedreigingen en beschermingsmaatregelen van de lepelaar (Platalea leucorodia)
help
Roomwit wonder in Hollands laagland : de lepelaars zijn terug! \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Wesseling, M. \ 2005
De komst van de lepelaars in Nederland en hun gedrag tijdens het broedseizoen worden gevolgd
help
Groot en klein zilver van de Oostvaardersplassen : reigers kijken tijdens Vogelfestival \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Peeters, H. \ 2005
Veel reigers zijn in de Oostvaardersplassen waar te nemen, waaronder de de vestiging van de grote zilverreiger als broedvogel als laatste aanwinst
help
Bestemmingsplan is uitvoerbaar ondanks aanwezigheid lepelaars \ Journaal flora en fauna : actualiteiten over soorten- en gebiedsbescherming [Artikel]
2005
Dit artikel geeft de jurisprudentie over de relatie tussen Flora- en Faunawet, en het voorkomen en fourageren van een lepelaar in een plangebied
help
Broedende lepelaars in Nederland in 1999-2004 \ Limosa [Artikel]
Overdijk, O. \ Horn, H. \ 2005
Het gaat goed met de lepelaar in Nederland. De populatie is uitgegroeid tot meer dan 1500 paren. In Duitsland, Denemarken en Frankrijk zijn onlangs zelf exemplaren van Nederlandse origine ontdekt. Zelfs de hele Noord-West Europese populatie maakt een ...
help
Lepelaar op de tast naar voedsel \ Natuurbehoud : uitgave van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland [Artikel]
Vos, D. de \ 2004
De lepelaar was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij speciale maatregelen neemt het aantal de laatste jaren weer toe. Ze overwinteren voor de kust van westelijk Afrika. Otto Overdijk, boswachter bij Natuurmonumenten op Schiermonnikoog is een intern ...
help
De lepelaar als een ambassadeur voor bescherming van internationale trekroutes [Themanummer Globetrotters] \ Limosa [Artikel]
Overdijk, O. \ 2004
De Nederlandse broedpopulatie van lepelaars (Platalea leucorodia) is de afgelopen jaren sterk gegroeid en vanuit ons land zijn ook andere gebieden in West-Europa gekoloniseerd. Bescherming houdt echter niet op bij de broedplaatsen; de soort is kwetsb ...
help
Leefgebieden van moerasvogels in agrarisch gebied : ligging en kwaliteit van foerageergebieden van lepelaar, purperreiger en zwarte stern [Boek]
Winden, J. van der \ 2004
In het kader van het Beschermingsplan Moerasvogels (2000-2004) zijn speciale beschermingsmaatregelen voor moerasvogels gewenst in agrarisch gebied. Vogelbescherming Nederland heeft aan Bureau Waardenburg gevraagd een overzicht samen te stellen van de ...
help
Een wolk van gratie in de polder : vreemdgebekte lepelaar is vooral een opportunist \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Vos, R. de \ 2002
Een trekvogel die vroeg in het jaar de West-Afrikaanse warmte verruild voor het frisse polderland
help
Gebruik van effluent van de rwzi Cocksdorp voor natuurdoeleinden : haalbaarheid en mogelijkheden [Boek]
Jak, R.G. \ 2002-2003
In dit rapport zijn de mogelijkheden van een moerassysteem (inclusief een helofytenfilter) in de vorm van een kweek-/moerassysteem, “het kwekelbaarsjessysteem”, verder onderzocht, waarbij de potenties en randvoorwaarden zijn beschreven aan de hand va ...
help
Lepelaars profiteren van effluent rwzi Texel : bron voor voedselkringloop op waddeneiland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2001
Beschrijving van het 'kwekelbaarsjessysteem' van de rwzi op Texel: rwzi-effluent wordt gedeeltelijk gezuiverd door watervlooien en naar het helofytenfilter geleid, waar de watervlooien als voedsel dienen voor stekelbaarsjes, die op hun beurt weer geg ...
help
De ontwikkeling van het aantal broedparen van de Lepelaar Platalea leucordia in Nederland in de periode 1994-98 \ Limosa [Artikel]
Overdijk, O. \ 1999
help
Lang leve de lepelaar : vijf jaar samenwerken aan soortbescherming [Boek]
Schutte, H. \ Boer, T. den \ Argeloo, M. \ Boer, W. de \ Braat, C. \ 1999
help
De Vos, de Lepelaar en de Fabeltjeskrant \ Het Vogeljaar : tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming [Artikel]
Poorter, P.R. \ 1998
Reactie op een artikel van Frans van der Helm in het NRC-Handelsblad van 27 november 1997. Zijn betoog komt er op neer dat de lepelaarpopulatie in Nederland is gegroeid dankzij de vos. De auteur wil proberen een aantal misvattingen over Lepelaars, ov ...
help
Lepelaars vinden voedsel en rust in de weidegebieden rond Delft \ Het Vogeljaar : tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming [Artikel]
Sandberg, E. \ 1998
help
Lepelaars en vossen \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Cnoop Koopmans, A.J. \ 1997
Een verslag van het symposium 'Lepelaars in de Lage Landen' toegespitst op de relatie lepelaar - vos
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.