help
Sugar as Feedstock for the Chemical Industry : what is the most sustainable option? [Boek]
Dammer, L. \ Carus, M. \ Piotrowski, S. \ 2019
A comprehensive sustainability assessment shows that first generation sugars are as advantageous as second generation sugars for a feasible and sustainable resource strategy of Europe’s bio-based chemical industry. The results clearly indicate that t ...
help
Klimaatmaatregelen en het gemeentelijk landbouwbeleid : verkenning naar mogelijkheden voor versterking van klimaatmaatregelen binnen het toekomstig GLB in Nederland [Boek]
Lesschen, Jan Peter \ Kuikman, Peter \ 2017
help
Innovatie Agro & Natuur [Website]
[ca. 2016]
InnovatieNetwerk is een Stichting die grensverleggende vernieuwingen in landbouw, agribusiness, voeding en groene ruimte ontwikkelt en zorgt dat die door belanghebbenden in de praktijk worden gebracht. Het gaat om innovaties gericht op duurzame ontwi ...
help
Intelligent vooruit struikelen \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
2015
Hoewel het verleidelijk is om planmatig te werken vanuit een breed gedragen visie – de klassieke ruimtelijke ordening – is dat niet de manier om de wedergeboorte van het platteland van de grond te tillen. Daarvoor zijn de fysieke, sociaaleconomische ...
help
Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2020 : PDPO III [Boek]
2015
Met PDPO III geeft Vlaanderen invulling aan het Europese beleid rond plattelandsontwikkeling, de tweede pijler van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Vanaf de periode 2014-2020 maakt het PDPO III bovendien ook deel uit van het overk ...
help
Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland [Boek]
Gies, E. \ Smidt, R. \ Och, R. van \ Vleemingh, I. \ 2015
Nadere uitwerking van aard en omvang vrijkomende agrarische bebouwing 2012-2030 in de provincie Gelderland. De onderzoeksresultaten zijn op verschillende manier ruimtelijk gedifferentieerd en is de aard (bouwjaar en bedrijfstype) nader geanalyseerd. ...
help
Life and capital : development and change in the 21st century [Boek]
Büscher, Bram \ 2015
help
Randland \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Meier, S. \ Reverda, N. \ Wouw, D. van der \ 2015
Nederland is een land met twee gezichten: dat van de Randstad en dat van het Randland. Het eerste gezicht is dominant aanwezig, het tweede wordt minder opgemerkt. De dominantie van de Randstad op het gebied van economie, politiek, cultuur en sociale ...
help
Nederland in 2030 en 2050: twee referentiescenario's: toekomstverkenning welvaart en leefomgeving [Boek]
Manders, Ton \ Kool, Clemens \ Huizinga, Free \ 2015
Met de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) kijken het CPB en het PBL vooruit naar de jaren 2030 en 2050. We brengen demografische en economische trends in beeld en analyseren ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Daarbij ligt de fo ...
help
Strategisch project voor glastuinbouw in Oost-Vlaanderen \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
De Geest, W. \ 2015
De provincie Oost-Vlaanderen buigt zich over de begeleiding naar een duurzame land- en tuinbouw. Samen met heel wat partners worden doelgerichte projecten en acties uitgevoerd met als doel de open ruimte op een kwaliteitsvolle manier en in brede zin ...
help
Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied : trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied [Boek]
Nieuwenhuizen, W. \ Gies, T.J.A. \ Goossen, C.M. \ Och, R.A.F. van \ Rooij, L.L. de \ 2015
Hoe het landelijk gebied er in 2040 uit zal zien, weet niemand. Toch is een aantal trends aan te wijzen dat nu al zichtbaar is en voor een groot deel de richting zal bepalen waarin het zich gaat ontwikkelen. Het landelijk gebied wordt steeds meer een ...
help
Het Drentsche Aa-gebied, ruim 50 jaar draagvlak, dwarsverbanden en deskundigheid \ De levende natuur [Artikel]
Windt, H.J. van der \ Bommel, S. van \ 2015
Veel bestuurders en beheerders zullen denken aan gedoe en gedonder als het gaat om het Drentsche Aa-gebied. Al ruim een halve eeuw proberen zij, samen met belangengroepen en deskundigen, het gebied beter en mooier te maken, maar telkens blijken ook d ...
help
Leegstand op het platteland - Deel 2: Ontwerpend onderzoek naar kansen voor energietransitie [Boek]
Nancy Arkema Ontwerp + Advies \ 2015
Dit inspiratieboek bevat de resultaten van het ontwerpend onderzoek naar de kansen voor de ontwikkeling van duurzame energie op vrijkomende agrarische erven en kansen voor transformatie van vrijkomende agrarische bebouwing met duurzame energie als “m ...
help
De kracht van de Salland Deal, samen sterk in landbouw, water, natuur en landschap : themanummer Agrarisch natuurbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Starkenburg, J. \ 2015
Gebruikers en beheerders van Salland zorgen samen voor een duurzaam beheer van het gebied. Groene en blauwe diensten worden efficiënt en effectief in goede onderlinge samenwerking geregeld. Door agrarisch natuurbeheer, landschapsonderhoud en waterdoe ...
help
Optimale omvang en inrichting kennisbasisfunctie Agro-natuur [Boek]
Hertog, Pim den \ Korlaar, Leonique \ Velde, Robbin te \ Steur, Jessica \ Erven, Bram \ 2015
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de verschillende karakteristieken die bepalen of de strategische kennisbasisfunctie voor agro-natuur optimaal is ingericht, goed van omvang is en optimaal functioneert. Daarbij is in dit onderzoe ...
help
Funding multifunctional entrepreneurship : a framework for identifying factors influencing the allocation of European Agricultural Funds for Rural Development for multifunctional entrepreneurial activities [Studentenverslag]
Lusquinos, S. \ 2015
The most important constrain and need for the development of new (multifunctional) activities of farmers is funding (Watson et al., 1998; Grande, 2011, Ferguson and Olofsson, 2011). That is one of the reasons why the European Union, since the year 20 ...
help
POP2 (2007-2013), the EARFD in the Netherlands: fulfilling or missing its objectives? : an ex-post impact assessment of projects subsidized within POP2 by the “European Agricultural Fund for Rural Development” in the Netherlands [Studentenverslag]
Rydzek, L. \ 2015
Policies and funding for rural areas have become an increasingly important issue in the European Union and its Common Agricultural Policy. Policy evaluations ex-ante, mid-term and ex-post, therefore represent increasingly important tools to assess th ...
help
Grondig boeren met maïs in Drenthe : eindverslag project periode 2012-2015 [Boek]
Verhoeven, J.T.W. \ Schans, D.A. van der \ Schooten, H.A. van \ Groten, J. \ 2015
De duurzaamheid van agroproductie in Nederland staat onder toenemende belangstelling. Duurzaamheid wordt niet alleen meer gezien als een ecologisch en sociaal-economisch aspect van agroproductie maar ook steeds meer als unique selling point. De duurz ...
help
The feria : a food counter-movement in Salcedo, Ecuador : reduced distancing in times of modern food [Studentenverslag]
Beberdick, C. \ [ca. 2015]
Are the actors coming together at the feria effectively contributing to ‘responsible production-consumption’? What does agricultural production in Unalagua Quevedo look like and which barriers for commercializing in the close by town of Salcedo exist ...
help
Leegstand dreigt op het platteland \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Ramaker, R. \ 2014
Op het Nederlandse platteland dreigt een grote leegstand van boerderijen, stallen en loodsen. In 2030 staan er meer landbouwgebouwen leeg dan kantoren of winkels, becijfert een team van Alterra-onderzoekers. Er moet dringend worden nagedacht over teg ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.