help
De vormgeving van beleid in een Multi-level Governance setting - VIP Rapport : analyse van bijeenkomsten tussen vissers en EZ over de omstreden aanlandplicht 2013, 2014 en 2015 [Boek]
Trapman, Brita \ Kraan, Marloes \ 2015
help
Ludolph Wentholt over betere invulling zorgplicht primaire waterkeringen: Laat maar zien wat je allemaal doet om je keringen veilig te houden \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Vanaf 1 januari 2014 toetst de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT ) van het ministerie van I&M de zogenoemde zorgplicht voor primaire waterkeringen. Dit moet ertoe leiden dat de uitvoering van de zorgplicht door de waterschappen transparanter e ...
help
Kennisdag Inspectie Waterkeringen [Video]
2015
'Zorgplicht... Laat u niet gek maken!’ Dit is de boodschap tijdens de 12e Kennisdag Inspectie Waterkeringen op 19 maart 2015 te Arnhem. Zorgplicht voor waterkeringen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken overheden, waaraan ieder ...
help
Mestverwerkingsplicht landt nog niet : advies: ga voor zekerheid van VVO’s \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Scharenborg, M. \ 2014
Melkveehouders met een mestoverschot hebben nog tot 31 december 2014 om aan te tonen hoe ze de verwerkingsplicht invullen en dus hoe ze de kilo’s fosfaat hebben verwerkt of laten verwerken. Velen hebben de cijfers en maatregelen nog niet helder én he ...
help
Mestspecialist Mark Heijmans over de mestverwerkingsplicht: ‘Lagere percentages verwacht ik niet’ \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Gruisen, W. van \ 2014
Vanaf dit jaar geldt in Nederland een mestverwerkingsplicht. De normen daarvoor worden voor 2015 alweer aangescherpt. Een gesprek met LTO-mestspecialist Mark Heijmans over wat dit betekent voor de sector. „Volgend jaar moeten boeren substantieel meer ...
help
Overlast grondwater tot de bodem uitzoeken : 'De vrijblijvendheid over het begrip doelmatigheid moet verdwijnen' \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2013
De gemeentelijke grondwaterzorgtaak bestaat inmiddels vijf jaar. Dit heeft geleid tot meer bewustzijn, maar er wordt nog te vrijblijvend gehandeld als het gaat om het nemen van maatregelen. Er is een verbeterslag nodig, stelt vestigingsdirecteur Joha ...
help
Non-conformiteit bij onroerende zaken \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Bijloo, W.M. \ Buth, A. \ 2012
In een aantal artikelen in het Advocatenblad (Advocatenblad 2000, p. 215-222, p. 337-338, p. 891-896 en Advocatenblad 2005, p. 626-632) heeft mr. J. Dammingh de ontwikkelingen besproken van de aansprakelijkheid voor gebreken aan onroerende zaken en d ...
help
Juridisch kader omtrent zorgplicht Maasria : 'Alleen onderzoek op hoogte als Massariabesmettinng van de grond af zichtbaat is, of als er besmette bomen omheem staan' \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Gouszwaard, K. \ 2011
Massaria: een ‘nieuwe’ ziekte in platanen die veel stof doet opwaaien. En een ziekte die onzekerheid creëert bij gemeentebesturen, boombeheerders, boomcontroleurs, etc. In een vorige uitgave van Boomzorg besteedde ik daar in het kort al aandacht aan.
help
‘Geen bemoeienis met bedrijfsvoering’ : leden FrieslandCampina in opstand tegen zuivelcoöperatie \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Burgers, R. \ 2011
Kan FrieslandCampina haar leden verplichten weidegang en andere duurzame maatregelen te nemen? Dat is de essentie van het conflict dat een groot aantal leden heeft met het bestuur van de zuivelonderneming. „Melkveehouders willen geen te vergaande bem ...
help
Respect voor dieren : een analyse van interpretaties van 'respect voor dieren' van stakeholders in de veesector in Nederland, en van de achterliggende morele opvattingen over de positie van dier en mens [Studentenverslag]
Weijer, E.B. van de \ 2010
In de inleiding van de Nota Dierenwelzijn constateert de voormalig Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (Verburg) dat steeds meer mensen in de Nederlandse samenleving zich zorgen maken over de manier waarop we omgaan met dieren. In het li ...
help
Het grondwaterplan: wat moeten wij ermee? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Brouwer, L. \ Berg, A. van den \ 2010
Sinds de invoering van de Wet Gemeentelijke Watertaken hebben de Nederlandse gemeentes een taakuitbreiding gekregen: naast de zorgplicht voor het beheer van afval- en regenwater is er een zorgplicht opgenomen voor het verwerken van overtollig grondwa ...
help
Invulling grondwaterzorgplicht: wat te doen bij paalrot? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Hottinga, F. \ Dassen, W. \ 2010
Vanaf 2013 behoren gemeenten in hun rioolplan het onderdeel hemelwater en grondwater in hun Gemeentelijk Riool Plan (GRP) te hebben opgenomen. Een teveel aan (grond)water leidt tot zichtbare overlast, de nodige media-aandacht en vrijwel directe maatr ...
help
Vijf vragen over bedrijfsongevallen \ Groenten & fruit magazine : maandblad voor de tuinbouwondernemer [Artikel]
Tienen, E. van \ 2010
Jaarlijks raken ongeveer 140 duizend personen betrokken bij een bedrijfsongeval. Dat is 1,8 procent van alle werkenden in Nederland. Ongevallen met dodelijke afloop komen steeds minder voor. De land- en tuinbouw is op dit gebied nog steeds een gevaar ...
help
Mestverwerkingsplicht : een sociale bijsturing? [Boek]
Van der Straeten, B. \ 2009
Het mestbeleid in Vlaanderen kent een bewogen ontwikkelings- en verbeterproces. Sinds de introductie van het mestdecreet in 1991 zijn er verschillende aanpassingen en bijsturingen nodig gebleken waaronder de verplichte mestverwerking. In deze publica ...
help
De hemelwaterzorgplicht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
Ook Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zet vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid van de zorgplicht voor eigenaren voor de verwerking van regenwater. Dit bleek tijdens een symposium over de hemelwaterzorgplicht op de vakbeurs Riolering e ...
help
Gemeentelijke taken bij plaagdieren binnen de gemeentegrenzen \ Dierplagen informatie : wetenswaardigheden en actualiteiten [Artikel]
Berg, A. \ 2008
Er komen vaak telefonische vragen bij het KAD (Kenniscentrum Dierplagen) over de taken en plichten van de gemeente bij klachten over ongedierte. Deze klachten kunnen zowel afkomstig zijn van particulieren als van bedrijven. De overlast van plaagdiere ...
help
Sportcomplex met commerciële ruimten, (Europees) aanbesteden of niet? \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Borne, A. van den \ 2008
In dit artikel wordt besproken wanneer een werk door gemeenten Europees moet worden aanbesteed en wanneer niet. In 2007 heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan in de zaak genaamd ‘Roanne’ het arrest van deze zaak wordt in dit artikel ...
help
Dijkgraaf Van Haersma Buma van Delfland: "Geen geld is geen reden om niets te doen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2007
Uit Zeeland, 'het land dat water heet', komt de nieuwe dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland. Na 21 jaar burgemeesterschap in diverse plaatsen vond Michiel van Haersma Buma het tijd voor een nieuwe bestuurlijke uitdaging. Hij volgt bij Del ...
help
Actualiteiten Wet Voorkeursrecht Gemeenten \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Sluysmans, J.A.M.A. \ Werf, W.J.E. van der \ 2005
T.a.v. de Wet Voorkeursrecht Gemeenten worden een aantal nieuwe inzichten bekeken. Begonnen wordt met een recent onderzoeksrapport van TU Delft, waarin de grondposities vóór de wetswijziging van 2002 in kaart worden gebracht. Vervolgens besteedt men ...
help
Andermans paard op stal : over recht gesproken \ In de strengen : het Nederlandse sportpaard / Warmbloedpaardenstamboek in Nederland [Artikel]
Dooren, A. van \ 2004
Gewezen wordt op de mogelijke rechten en plichten bij het laten stallen van andermans paarden
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.