help
Voortgang 2Solve en overige toezeggingen NVWA [Brief]
Dchouten, C. \ 2020
help
Vogelgriep : kamerbrief [Brief]
Schouten, C. \ 2020
Laatste ontwikkelingen vogelgriep.
help
Verslag deskundigengroep dierziekten HPAI H5N8 Europa (06/3/2020) [Boek]
Stegeman, A. \ Slaterus, R. \ Jong, M. de \ Fouchier, R. \ Bouwstra, R \ Pelgrim, W. \ Rijneveld, R. \ Geloof, E. van \ 2020
Wat is de kans van insleep van hoogpathogene vogelgriep op een Nederlands pluimveebedrijf vanuit wilde vogels ten opzichte van de laatste beoordelingen.
help
Kamerbrief Ophokplicht [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
Eindrapport LNV community 2019 [Boek]
Gulpers, N. \ Kwakman, P. \ Klerkx, M.-L. \ [2020]
De pilot van de LNV Community liep van juni t/m december 2019. In deze periode hebben 6 onderzoeken plaatsgevonden. Daarbij zijn de volgende thema’s aan bod gekomen: De positie van de boer in de keten; Ervaren tegenstellingen in regels; Gebruik van r ...
help
Kamerbrief over deelonderzoek Veehouderij en gezondheid omwonenden [Brief]
2020
Hierbij bieden wij u het deelrapport ‘Longontsteking in de nabijheid van geitenhouderijen in Gelderland, Overijssel en Utrecht’ aan. Dit rapport maakt deel uit van een reeks vervolgonderzoeken in het kader van het onderzoeksprogramma Veehouderij en G ...
help
Beantwoording Kamervragen over gevolgen coronacrisis voor dieren veehouderij [Brief]
2020
Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Ouwehand (PvdD) over de situatie voor dieren in de veehouderij als gevolg van de coronacrisis, ingezonden op 10 april jl. met kenmerk 2020Z06547
help
Inventariseren van mogelijke signaalindicatoren voor klimaat in leghenstallen [Boek]
Niekerk, T.G.C.M. van \ Hopster, H. \ 2020
Op basis van literatuuronderzoek en een brainstormsessie met experts is gezocht naar signaalindicatoren om te controleren of het klimaat in leghennenstallen zodanig is dat het welzijn van de dieren niet geschaad is. Aan de hand van de beschikbare ken ...
help
Intrekken ophokplicht : kamerbrief [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2020 : kamerbrief [Brief]
Schouten, C. \ 2020
Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 april 2020, nr. WJZ/ 200684926810 , tot intrekking van de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2020.
help
Deltaplan veehouderij [Boek]
Stadig, L. \ Berg, B. van den \ 2020
De veehouderij heeft al jaren te maken met crises en structurele problemen. Bij iedere crisis klinkt de roep om echte oplossingen. Toch worden er vaak vooral brandjes geblust en blijven onderliggende oorzaken bestaan. Daarom presenteert de Dierenbesc ...
help
Verslag deskundigengroep dierziekten HPAI H5N8 Europa (10/2/2020) [Boek]
Stegeman, A. \ Slaterus, R. \ Jong, M. de \ Beerens, N. \ Bouwstra, R \ Pelgrim, W. \ Rijneveld, R. \ 2020
help
Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen 2020 [Boek]
2020
help
Vlaamse en Nederlandse vleeskuikenbedrijven begeleiden naar een lager antibioticagebruik [Boek]
2020
Om antibioticaresistentie een halt toe te roepen, streven zowel de humane geneeskunde als de diergeneeskunde naar een verminderd gebruik van antibiotica.
help
‘Kijk vanuit behoefte kip, niet mens’ \ De pluimveehouderij [Artikel]
Graumans, K. \ 2020
Hoe meten we kippengeluk? Wageningse onderzoeker Ingrid de Jong houdt zich er dagelijks mee bezig. Zij en haar projectteam onderzoeken dierenwelzijn en diergezondheid bij pluimvee.
help
Cursusmateriaal pluimveehouderij : Wiki Groen Kennisnet [Website]
2020
help
Programma van Eisen van de leghen 2020 : ontwerpen voor een goed dierenwelzijn [Boek]
Weeghel, Ellen van \ Jong, Ingrid de \ Niekerk, Thea van \ Bos, Bram \ 2020
In dit rapport worden de behoeften van leghennen en de eisen die de dieren aan hun gehouden omgeving stellen weergegeven in een zogenoemde Programma van Eisen. Er wordt nadere uitleg gegeven over de achterliggende literatuurstudie en het gebruik van ...
help
Insecten verhogen welzijn van leghennen \ Pluimveekrant : innovatie & ondernnemen [Artikel]
2020
Het voeren van insecten aan leghennen is interessant als eiwitbron ter vervanging van soja. Bovendien blijkt dat het voeren van levende insecten ook het welzijn van de leghennen bevorderd. Dit is gebleken uit recent onderzoek uitgevoerd door Schothor ...
help
Dutch-Indonesian programme on Food Security in the livestock sector (DIFS-live): poultry meat : results of the poultry meat programme 2014-2018; main report [Boek]
Horne, Peter van \ Emous, Rick van \ Joosten, Frank \ Tacken, Gemma \ Leenstra, Ferry \ 2020
In dit rapport worden de opzet en resultaten van het pluimveevleesprogramma in het Dutch Indonesian Food Safety Programme (DIFSlive) gepresenteerd. Het programma bestond uit een consumentencampagne ter bevordering van de handel in en consumptie van g ...
help
Beantwoording Kamervragen over pilot MDU en waterverstrekking vleeskuikens [Brief]
Schouten, C. \ 2020
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.