help
Advancing Integrated Pest Management for Dermanyssus gallinae in laying hen facilities [Proefschrift]
Mul, Monique F. \ 2017
help
Leghennenhouders volgden roep om beter welzijn \ Management&techniek [Artikel]
Stadig, L. \ Van den Bogaert, T. \ Van Gansbeke, S. \ 2016
Naarmate de huisvestingssystemen meer bewegingsvrijheid geven aan de hennen stijgt ook de productiekostprijs van de eieren. Bovendien verschilt de markt voor eieren uit eieren uit verrijkte kooien van deze voor scharreleieren en eieren van hennen met ...
help
Borstbeendeviaties en -breuken in de praktijk [Boek]
Kempen, I. \ 2016
In 2012 startte het project Layerhouse, een samenwerking tussen ILVO en het Proefbedrijfs Pluimveehouderij. Dit project streeft naar een verbetering van volièresystemen voor de huisvesting van leghennen. Binnen dit project keken we op Belgische prakt ...
help
Uitlopen in de biologische leghennenhouderij [Brochure]
Sleeckx, N. \ 2016
Een goede inrichting van een uitloop is voor een (bio)pluimveehouder een grote financiële tijdsinvestering. Een kip is van nature een prooidier dat afstamt van de 'junglefowl' die in een bosrijk gebied voorkwam. Weldoordachte beplanting en begroeiing ...
help
Kippen met vrije uitloop kiezen voor natuurlijke beschutting [Video]
2016
Braadkippen met vrije uitloop gebruiken vaak hun vrijheid niet, omwille van gebrek aan de juiste soort beschutting. Dit ILVO-onderzoek toont aan dat langzaam groeiende braadkippen zitten liever onder wilgen dan een houten beschutting of onder de open ...
help
Aandacht voor microklimaat in een vleeskuikenstal \ Management&techniek [Artikel]
Van Beirendonck, S. \ Strauven, H. \ Driessen, B. \ Van Thielen, J. \ More, T. \ 2016
De arbeidsefficiëntie en economische rentabiliteit van de vleeskuikensector wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin de gezondheid en sterfte in vleeskuikenstallen onder controle worden gehouden.
help
Effect stalklimaat en drogestofgehalte mest op de ammoniakemissie uit vleeskuikenstallen [Boek]
Harn, J. van \ Aarnink, A. \ Blanken, K. \ Ogink, N. \ 2015
De vorming van ammoniak uit het strooisel in vleeskuikenstallen is afhankelijk van verschillende factoren zoals het klimaat (zowel in als buiten de stal), het drogestofgehalte van de uitgescheiden mest, en het drogestofgehalte, het ammoniumgehalte, d ...
help
Diervriendelijker aanpak vogelgriep : geef ze een griepprik en een betere uitloop [Boek]
Jong, M. de \ Berg, B. van den \ 2015
Nu de crisis als gevolg van de vogelgriepuitbraken in november 2014 voorbij is, wil de Dierenbescherming de discussie met de pluimveesector en de Nederlandse en Europese overheid aangaan om ditmaal wel ingrijpende maatregelen te nemen om de pluimvees ...
help
Variations of bacteria and endotoxin concentrations in houses for fattening pigs and broilers within and between days = Binnen- en tussendagvariaties in bacterie- en endotoxineconcentraties in stallen voor vleesvarkens en -kuikens [Boek]
Aarnink, A.J.A. \ Hattum, T.G. van \ Ogink, N.W.M. \ 2015
De doelstelling van dit onderzoek is om de binnen-dag variatie in bacterie- en endotoxineconcentraties en –emissies vast te stellen. Dit is gedaan voor twee belangrijke diercategorieën, namelijk vleesvarkens en vleeskuikens.
help
Stal een keer ziekenhuis schoon maken : Salmonella java en S. infantis soms hardnekkig \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
De pluimveehouderij heeft de salmonella’s in zo’n twintig jaar tijd drastisch weten in te perken. Besmettingen komen nu veel minder voor. Toch zijn pluimveedierenartsen de laatste tijd bezorgd aangezien Salmonella java en S. infantis op een aantal vl ...
help
Effect van lichtsturing tijdens de eerste weken op het leghennenbedrijf : resultaten van de eerste ronde in de nieuwe leghennenstal : deel 1 [Brochure]
Sleeckx, N. \ 2015
Licht speelt een belangrijke rol bij leghennen. Het bepaalt het dag/nacht-ritme en stimuleert de leg bij hennen. Met het oog op het langer aanhouden van leghennen of dus het verlengen van de legronde keken we naar het effect van lichtsturing. De resu ...
help
Bacterievreters in de startblokken \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Vries, F. de \ 2014
Bateriofagen en antibiotica komen in de natuur voor. Door een toenemend gebruik van antibiotica raakten de fagen in de vergetelheid. Nu, met een toename aan resistenties tegen antibiotica en weinig nieuwe middelen in het vooruitzicht, worden de bacte ...
help
Geen concessies aan kwaliteit : makkelijk werken en top draaien \ Schakel in succes : voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij [Artikel]
2014
Vleeskuikenhouders Tjerk en Janny Greidanus uit Zevenhuizen (GR) willen zo efficiënt mogelijk werken met een goed resultaat. Ze ontwikkelen hun bedrijf met een duidelijke visie en zonder compromissen.
help
Ledverlichting heeft de toekomst voor zich \ Management&techniek [Artikel]
Van Bavel, J. \ 2014
Veehouders kunnen met ledverlichting in hun stallen flink wat energie besparen. Sinds oktober vorig jaar zijn twee stallen van vleeskippenhouder Pieter-Jan Van Dijk uitgerust met dit verlichtingssysteem. “Je moet innovatief willen zijn en het beste n ...
help
Mogelijkheden voor het vaststellen van emissies van leghennenstallen met een nageschakeld mestdroogsysteem = Possibilities for determining emissions of laying hen houses connected to a manure drying system [Boek]
Winkel, A. \ Ellen, H.H. \ Ogink, N.W.M. \ 2014
In dit rapport wordt op grond van de huidige stand van kennis verkend welke mogelijkheden bestaan voor het vaststellen van emissies voor leghennenstallen met een nageschakeld mestdroogsysteem.
help
Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: validatie van een oliefilmsysteem op een leghennenbedrijf = Measures to reduce fine dust emission from poultry houses: validation of an oil spraying system on a layer farm [Boek]
Winkel, A. \ Huis in't Veld, J.W.H. \ Nijeboer, G.M. \ Ogink, N.W.M. \ 2014
In dit onderzoek zijn de emissiereducties onder praktijkomstandigheden vastgesteld van een oliesysteem door validatiemetingen in een leghennenstal met stallen met volièrehuisvesting.
help
Emissies uit mestdroogsystemen op leghennenbedrijven bij dagontmesting en versneld drogen = Emissions from manure drying systems on layer farms using 24-h manure removal and rapid drying [Boek]
Winkel, A. \ Huis in't Veld, J.W.H. \ Nijeboer, G.M. \ Schilder, H. \ Hattum, T.G. van \ Ellen, H.H. \ Ogink, N.W.M. \ 2014
In dit onderzoek is de hypothese getoetst dat met het dagelijks afdraaien van alle stalmest naar een mestdroogsysteem (dagontmesting), gevolgd door snelle indroging, de extra ammoniakemissie uit deze droogsystemen aanzienlijk kan worden beperkt. Deze ...
help
Ammoniakvorming in mestdroogsystemen op legpluimveebedrijven met mestbandbeluchting = Ammonia production in manure drying systems at layer farms with manure belt aeration [Boek]
Winkel, A. \ Blanken, K. \ Ellen, H.H. \ Ogink, N.W.M. \ 2014
In deze studie is onderzocht of de ammoniakemissie uit mestdroogsystemen kan worden beperkt door stalmest voor te drogen tot ca. 55% drogestof. Uit recent emissieonderzoek is gebleken dat de emissie van fijnstof uit pluimveestallen substantieel kan w ...
help
Hokidee [Boek]
2014
Special van Ons Hoenderblad met ideeën voor welzijnsvriendelijke kippenhokken.
help
Phosphorus requirement in laying hens [Boek]
Lambert, W. \ Krimpen, M. van \ Star, L. \ 2014
It was hypothesized that P supply by feed in alternative housing systems can be lowered without negative effects on bone quality and production performance. Therefore, the objectives of the current study were 1) to update the retainable phosphorus (r ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.