help
Ervaringen met het kiemrad : zoektocht naar gekiemd graan als veevoer \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Pijlman, J. \ Eekeren, N. van \ Boxtel, A. van \ 2017
Wereldwijd zijn positieve ervaringen opgedaan met het voeren van gekiemde granen aan vee. In het project ‘Gekiemd graan als veevoer’, gefinancierd door de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant en de Rabobank, hebben de Stichting Duinboeren, Lou ...
help
First week nutrition for broiler chickens : effects on growth, metabolic status, organ development, and carcass composition [Proefschrift]
Lamot, David \ 2017
help
Regionaal voeder in een pluimveerantsoen: welke mogelijkheden? \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Kempen, I. \ Beeckman, A. \ 2016
Deze studie wil een samenvatting geven van de mogelijkheden voor akkerbouwers en pluimveehouders die geïnteresseerd zijn om zelf gewassen te telen die passen in een pluimveerantsoen, pluimveehouders die zelf grondstoffen willen aankopen en deze zelf ...
help
Kansen voor het sluiten van kringlopen op bedrijfs- en regionaal niveau in de biologische leghennenhouderij : Proefbedrijf Pluimveehouderij en Inagro : technisch rapport 2014-2015 [Boek]
Kempen, Ine \ Beeckman, Annelies \ 2016
In onderstaande studie kijken we eerst naar de opbouw van een rantsoen van een leghen en hoe dit rantsoen beïnvloedt wordt. In een derde deel hebben we voor 2 grondstoffengroepen (granen, eiwithoudende gewassen) fiches opgemaakt waarin interessante t ...
help
Response of broilers on incremental dietary P content and consequences for P- requirements [Boek]
Krimpen, M.M. van \ Dekker, R.A. \ Emous, R.A. van \ Bikker, P. \ Bruininx, E.M.A.M. \ Lee, A.G. van der \ 2016
Dit experiment is uitgevoerd met als doel de behoefte aan opneembaar fosfor (oP) bij huidige vleeskuikens vast te stellen op basis van een dosis-respons studie. Deze studie geeft aan dat het voer voor het realiseren van maximale dierprestaties in fas ...
help
Voeder en huisvesting in de bioveehouderij \ Management&techniek [Artikel]
Haver, S. Van \ Verbeke, P. \ Landuyt, C. \ 2016
In dit dossier staat bio centraal. In Denemarken maakten we kennis met een sterke biomelksector. Ook de huisvestingsmogelijkheden voor biovarkens en de bepalingen rond regionaal voeder in het pluimveerantsoen komen aanbod.
help
Voerefficiëntie start met gezond immuunsysteem \ Management&techniek [Artikel]
Van Bavel, J. \ 2016
‘Voer maakt het verschil’ was het thema van de Pluimveerelatiedag die begin april plaatsvond in het Nederlandse Barneveld. Dierenarts Gerwin Bouwhuis wees er op het belang van een goede darmgezondheid van de kip. Het optimaliseren van de darmflora op ...
help
Teeltfiches lokaal pluimveerantsoen : project: kansen voor het sluiten van kringlopen op bedrijfs- en regionaal niveau in de biologische leghennenhouderij (2014-2015) [Boek]
Kempen, I. \ Beeckman, A. \ [ca. 2016]
In het kader van het project Kansen voor het sluiten van kringlopen op bedrijfs- en regionaal niveau in de biologische leghennenhouderij (2014-2015)voorziet deze publicatie in teeltfiches. De teeltfiches hebben betrekking op de teelt voor lokale plui ...
help
Eikwaliteit verbeteren met splitvoederverstrekking \ Management&techniek [Artikel]
Molnár, A. \ Delezie, E. \ 2016
Selectiebedrijven voorspellen dat leghennen tegen 2020 tot 100 weken zullen worden aangehouden. In een verlengde legperiode blijft, naast persistentie en leefbaarheid, het behoud van een goede schaal- en interne eikwaliteit het belangrijkste aandacht ...
help
Phytate degradation in broilers [Boek]
Krimpen, M.M. van \ Emous, R.A. van \ Spek, J.W. \ Kwakernaak, C. \ 2016
help
Voeders voor vleeskippen : dossier \ Management&techniek [Artikel]
Van Bavel, J. \ 2015
In dit dossier over voeders voor vleeskippen staan 2 artikelen: 1) Spoormans, specialist in vleeskippenvoeders. 2) Beter technisch resultaat met uitgekiend voeder.
help
Estimating requirements for apparent faecal and standardised ileal digestible amino acids in laying hens by a metaanalysis approach [Boek]
Krimpen, M.M. van \ Veldkamp, T. \ Riel, J.W. van \ Khaksar, V. \ Hashemipour, H. \ Blok, M.C. \ Spek, W. \ 2015
Dit rapport geeft een update van de behoefte aan aminozuren (lysine, methionine+cysteine, threonine en tryptofaan) van leghennen, zowel op basis van schijnbaar fecaal verteerbare als gestandaardiseerd ileaal verteerbare aminozuurgehalten van het voer ...
help
Management sturen in de scharrelstal \ Management&techniek [Artikel]
Van Bavel, J. \ 2015
Guido Vandewaetere en Nicole Geldhof hebben in het West-Vlaamse Ardooie een gemengd bedrijf met melkvee en leghennen als hoofdtakken. Twee jaar geleden breidden ze de pluimveetak uit met een nieuwe volièrestal voor 75.000 leghennen. Zoon Stijn, al de ...
help
Geeft Omega 3 in het ei gezondere vleeskuikens? \ Management&techniek [Artikel]
Delezie, E. \ 2015
Dat omega 3-rijk voeder aan legkippen geven tot omega 3-rijke eieren leidt, weten we allang. Maar geven omega 3-gevoederde vleeskuikenmoederdieren via de gunstige dooiersamenstelling een gezondheidspakket mee aan de eendagskuikens? ILVO onderzocht in ...
help
Leerboek hoenders : workshop startende fokkers [Boek]
Pelgrim, H. \ [2015]
Dit leerboek vertelt u alles wat u moet weten over hoenders. Het handboek bevat hoofdstukken over o.a. rassen, huisvesting, voeding, diergezondheid en welzijn, fokken, opfok, en verzorging.
help
Voer insecten! Kip & Ei duurzaam eiwit [Brochure]
[2015]
Project Kip en Ei: een verkenning naar de toepassing van insecteneiwit in pluimveevoer.
help
Samenvatting: Project Kip en Ei: een verkenning naar de toepassing van insecteneiwit in pluimveevoer [Boek]
Verwer, C. \ Peters, M. \ Michels, E. \ 2015
In het ‘samenwerken in innovatie’‐project ‘Kip & Ei’ staat de vraag centraal of insecten in de diervoeding voor de pluimveesector een rol kunnen spelen. Uit literatuurstudies blijkt dat insecteneiwit een goede samenstelling heeft om aan de eiwitbehoe ...
help
Fosforgehalte in legvoeders kan omlaag \ De pluimveehouderij [Artikel]
Star, L. \ Krimpen, M. van \ 2015
Onderzoek naar de fosforbehoefte van leghennen is gedateerd. Daarom hebben Schothorst Feed Research en Wageningen UR Livestock Research de P-behoefte van huidige leghennen onderzocht. De uitkomst van de literatuurstudie zijn eerder beschreven. In dit ...
help
Effects of rye inclusion in grower diets on immunity-related parameters and performance of broilers [Boek]
Krimpen, M.M. van \ Borgijink, S. \ Schokker, D. \ Vastenhouw, S. \ Bree, F.M. de \ Bossers, A. \ Fabri, T. \ Bruijn, N. de \ Jansman, A.J.M. \ Rebel, J.M.J. \ Smits, M.A. \ Emous, R.A. van \ 2015
An experiment was conducted to investigate the effects of dietary inclusion of three levels (0, 5, and 10%) of rye between 14 and 28 days of age on gut health and performance in broilers. A total of 960 one-day-old male Ross 308 chicks were allocated ...
help
Gezondheid is iets dynamisch : volgens Huber biedt de definitie van gezondheid richting aan onze gezondheidszorg \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Janmaat, L. \ 2015
Op 17 december 2014 verdedigde Machteld Huber haar proefschrift over de definitie van gezondheid in brede zin en de relatie voeding en gezondheid in het bijzonder. Als onderzoekster van het Louis Bolk Instituut werkte ze onder meer mee aan het onderz ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.