help
Salmonella-infecties bij pluimvee \ Management&techniek [Artikel]
Peeters, L. \ 2016
Salmonella is een gram-negatieve bacterie die verschillende soorten pluimvee, maar ook de mens kan infecteren. In dit artikel worden de verschillende salmonellatypes besproken, net als de besmettingsroutes en detectiemethoden.
help
Vogelgriepvirus, een blijvend gevaar \ Management&techniek [Artikel]
Bavel, J. van \ 2016
Vogelgriep of aviaire influenza (AI) vormt een voortdurende bedreiging voor onze pluimveestapel. Vorig jaar werden in onze buurlanden diverse uitbraken met een hoogpathogeen vogelgriepvirus vastgesteld. Waakzaamheid en bioveiligheidsmaatregelen strik ...
help
Resultaten pilot ‘Uitval in de eerste levensweek’: altijd E. coli in het spel \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Wiegel, J. \ 2015
Onder Nederlandse omstandigheden komt in de eerste levensweek van vleeskuikens en opfokvleesvermeerderingsdieren soms hoge uitval voor. GD voerde in samenwerking met zogeheten ‘peildierenartsenpraktijken’ een monitoringspilot uit om inzicht te krijge ...
help
Risicofactoren voor introductie van laag-pathogeen aviare influenza virus op legpluimveebedrijven met vrije uitloop in Nederland [Boek]
Goot, J. van der \ Elbers, A. \ Bouwstra, R. \ Fabri, T. \ Wijhe-Kiezebrink, M. van \ Niekerk, T. van \ 2015
Door middel van een case-control studie is onderzoek gedaan naar veronderstelde risicofactoren voor introductie van laag-pathogene aviaire influenza (LPAI) virus op pluimveelegbedrijven met vrije uitloop. Onder een LPAI virus werd in dit onderzoek ve ...
help
Leren leven met vogelgriep \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Nijland, R. \ 2015
Vogelgriep vormt een onvoorspelbare dreiging voor de pluimveehouderij én voor de mens. De ziekte uitroeien is echter onbegonnen werk; vaccineren slechts een tijdelijke noodmaatregel. Het CVI Wageningen UR denkt daarom aan een waarschuwingssysteem om ...
help
Ziekte van Gumboro bij kippen gericht aanpakken \ Management&techniek [Artikel]
Van Bavel, J. \ 2015
De ziekte van Gumboro wordt veroorzaakt door een virus en leidt tot hoge sterfte bij kippen. Een volgehouden preventie dringt zich dan ook op. MSD Animal Health ontwikkelde PGVS, een service op maat die als onderdeel van de preventie helpt om het pro ...
help
Diervriendelijker aanpak vogelgriep : geef ze een griepprik en een betere uitloop [Boek]
Jong, M. de \ Berg, B. van den \ 2015
Nu de crisis als gevolg van de vogelgriepuitbraken in november 2014 voorbij is, wil de Dierenbescherming de discussie met de pluimveesector en de Nederlandse en Europese overheid aangaan om ditmaal wel ingrijpende maatregelen te nemen om de pluimvees ...
help
Sector aan zet om plafond DGF te verlagen \ De pluimveehouderij [Artikel]
Graumans, K. \ 2015
De pluimveesector en overheid zijn het eens geworden over het nieuwe convenant Diergezondheidsfonds. Het betekent een forse verhoging van het plafondbedrag, maar wel met een kanttekening: er komt nog een herberekening, waarin de inzet van de sector o ...
help
Pootproblemen bij vleeskuikens \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Fabri, T. \ 2015
Uit overzichten van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) blijkt dat 10 tot 15 procent van de Nederlandse vleeskuikenkoppels afgelopen jaren locomotieproblemen hadden. De oorzaak van deze locomotieproblemen kunnen genetisch zijn, maar kunnen ook voor ...
help
“Wij juichen het nieuwe beleid toe” : Fokbedrijven over de georganiseerde aanpak van M.s. \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Onis, E. \ 2015
Mycoplasma synoviae (M.s.) veroorzaakt niet alleen ziekteproblemen bij pluimvee, maar leidt ook steeds vaker tot handelsbeperkingen. Daarom is de georganiseerde aanpak van M.s. vanaf 2013 opgenomen in de PPE-regelgeving, die dit jaar is overgenomen d ...
help
Veterinair praktijkonderzoek 2015-2018: meer aandacht voor belangrijke ziektekiemen \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Landman, W.J.M. \ 2015
De GD voert al decennialang veterinair praktijkonderzoek uit in de pluimveesector. Hierbij ligt de nadruk niet alleen op het snel en flexibel kunnen inspelen op actuele problemen, maar ook op langetermijnonderzoek. Voor het onderzoek vanaf 2015 is, i ...
help
Kwartelziekte, of necrotische enteritis \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Hut, R. \ 2015
Bacteriële enteritis (BE) komt wereldwijd veel voor onder bedrijfsmatig gehouden pluimvee. We onderscheiden drie vormen, waarvan we ons hier beperken tot necrotische enteritis NE. De term dysbacteriose wordt vaak gebruikt om aan te geven dat het stab ...
help
Ziekten bij hoenders aandoeningen van het maagdarmkanaal \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Hut, R. \ 2015
De groep van aandoeningen die zowel in de bedrijfspluimveehouderij als bij sierhoenders grote schade kan veroorzaken zijn de ziekten van het maagdarmkanaal. Evenals bij ademhalingsproblemen geldt ook hier: voorkomen is beter dan genezen.
help
Lessen trekken uit aviaire influenza \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Fabri, T. \ 2015
Het wordt nooit meer zoals het was ..., het mag nooit meer worden zoals het was. 14 november 2014 werden we in Nederland geconfronteerd met het begin van de H5N8-uitbraak.
help
Stal een keer ziekenhuis schoon maken : Salmonella java en S. infantis soms hardnekkig \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
De pluimveehouderij heeft de salmonella’s in zo’n twintig jaar tijd drastisch weten in te perken. Besmettingen komen nu veel minder voor. Toch zijn pluimveedierenartsen de laatste tijd bezorgd aangezien Salmonella java en S. infantis op een aantal vl ...
help
Overzicht van de productieziekten bij pluimvee \ Management&techniek [Artikel]
Limbergen, T. van \ 2015
Productieziekten kunnen het beste worden omschreven als aandoeningen die voorkomen in intensieveveeteeltsystemen. Typisch aan deze aandoeningen is dat ze vaker voorkomen naarmate de productiviteit van de dieren toeneemt. Een hedendaags voorbeeld dat ...
help
Vogelgriep [Boek]
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit \ 2015
In dit dossier komen de volgende vragen en onderwerpen aan de orde: Wat is vogelgriep? Gaat de besmetting via voedsel? Hoe raakt pluimvee besmet? Wat zijn de verschillende virustypen? Kan de mens besmet worden bij contact met zieke vogels?
help
Betere kuikengezondheid via optimaal management \ Management&techniek [Artikel]
Van Bavel, J. \ 2014
Onlangs organiseerden het Proefbedrijf Pluimveehouderij en het Praktijkcentrum Pluimvee een studienamiddag rond verantwoord antibioticagebruik in de vleeskuikensector. Vleeskuikenhouders kunnen deze problematiek op bedrijfsniveau aanpakken door hun m ...
help
Psittacose onderschat bij mens en pluimvee \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Fabri, T. \ 2014
Naast salmonella, campylobacter en aviaire influenza is er nóg een beduchte pluimveezoönose, die ernstige ziekteproblemen kan opleveren bij de mens: Chlamydia psittaci.
help
Prohealth-project bekijkt totaalplaatje \ Management&techniek [Artikel]
Van Limbergen, T. \ 2014
Al jaren wordt duidelijk dat vele aandoeningen bij varkens en pluimvee van een multifactoriële aard zijn. Hierbij is het dus niet alleen de ziekteverwekker die aanwezig moet zijn om problemen te veroorzaken, maar ook andere factoren zoals het klimaat ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.