help
Dioxines, dioxineachtige- en niet dioxineachtige PCB’s in rode aal uit Nederlandse binnenwateren 2015 [Boek]
Kotterman, M.J.J. \ Dam, G. ten \ Hoogenboom, L.A.P. \ Leeuwen, S.P.J. van \ 2016
In 2015 zijn in het kader van het monitoringsprogramma “Monitoring contaminanten ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij” 15 zoetwaterlocaties en één zoutwater locatie in Nederland bemonsterd. Elf locaties liggen binnen het voor aalvisserij gesl ...
help
Monitoring van ecologische risico’s bij actief bodembeheer van slootdempingen in de Krimpenerwaard : afrondende rapportage T1-monitoring Ecologie [Boek]
Lange, H.J. de \ Hout, A. van der \ Faber, J.H. \ 2016
In de Krimpenerwaard liggen circa 6500 slootdempingen en vuilstorten. Het dempingsmateriaal bevat regelmatig verontreinigingen, zodat voor de hele regio sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het gebiedsgericht bodembeheerplan voo ...
help
Overdracht van contaminanten van moeder naar jong en chemische profielen in bruinvissen gestrand langs de Nederlandse kust : data rapport 2015 [Boek]
Heuvel-Greve, M.J. van den \ Kwadijk, C. \ Kotterman, M. \ 2016
Nederland heeft ten aanzien van de bruinvis een beschermingsplicht onder de Natuurbeschermingswet 1998. Om deze plicht goed te kunnen invullen is in 2011 het Bruinvisbeschermingsplan opgesteld. Dit beschermingsplan laat een aantal kennisleemten zien, ...
help
Dioxines, dioxineachtige- en niet dioxineachtige PCB’s in rode aal uit Nederlandse binnenwateren : resultaten van 2016 [Boek]
Leeuwen, S.P.J. van \ Hoogenboom, L.A.P. \ Kotterman, M.J.J. \ 2016
In 2016 zijn in het kader van het monitoringsprogramma “Monitoring contaminanten ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij” 14 zoetwaterlocaties en één zoutwater locatie bemonsterd. Hiervan liggen twaalf locaties binnen het voor aalvisserij geslot ...
help
Bodembescherming bij doorgangsdepots voor baggerspecie : verwaarloosbaar bodemrisico met een geochemische bariière \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Zoest, R. van \ Harmsen, J. \ Groenenberg, B.J. \ Rietra, R. \ 2015
Bij het ontwateren en rijpen van nuttig toepasbare baggerspecie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van doorgangsdepots. Op initiatief van de waterschappen is een alternatief ontwikkeld voor de bodembescherming met behulp van een folie. Met een minerale ...
help
Dioxines en PCB's in Chinese wolhandkrab : invloed van grootte en variatie door het seizoen [Boek]
Kotterman, M.J.J. \ Vries, P. de \ Leeuwen. S.P.J. \ Hoogenboom, L.A.P. \ 2015
De monitoringsstudies naar de vervuilingsgraad van Chinese Wolhandkrab (WHK) die vanaf 2010 in Nederlandse wateren worden uitgevoerd tonen aan dat de WHK sterk vervuild kan zijn met polychloordibenzo-p-dioxines en -furanen (PCDD/F's, verderop aangedu ...
help
Occurence and trend analysis of organochlorine in animal feed : organic pesticides and non dioxin-like PCBs [Boek]
Adamse, P. \ Peters, R. \ Egmond, H.J. van \ Jong, J. de \ 2014
In this report historical data are used to give insight into the trends in levels of organochlorine compounds in compound feeds and feeding materials for animals in the Netherlands. The main focus is on pesticides, but non-dioxin-like PCBs have been ...
help
Implications of nanoparticles in the aquatic environment [Proefschrift]
Velzeboer, I. \ 2014
De productie en het gebruik van synthetische nanodeeltjes (ENPs) nemen toe en veroorzaken toenemende emissies naar het milieu. Dit proefschrift richt zich op de implicaties van ENPs in het aquatisch milieu, met de nadruk op het sediment, omdat er wor ...
help
Dioxines en PCB's in rivierkreeften uit Zuid-Holland en Utrecht [Boek]
Leeuwen, S.P.J. van \ Kotterman, M.J.J. \ Hoogenboom, L.A.P. \ Soes, D.M. \ 2014
Drie mengmonsters rivierkreeft, afkomstig van drie watersystemen in Zuid-Holland en Utrecht zijn onderzocht op aanwezigheid van dioxines en polychloorbifenylen (PCB's).
help
Dioxines en PCB's in Chinese wolhandkrab [Boek]
Kotterman, M.J.J. \ Leeuwen. S.P.J. \ Hoogenboom, L.A.P. \ 2014
help
Consumptie van Chinese wolhandkrab in Nederland [Boek]
Leeuwen, S.P.J. van \ Stouten, P. \ Zaalmink, B.W. \ Hoogenboom, L.A.P. \ 2013
Deze inventarisatie beschrijft de consumptiegebruiken van in Nederland woonachtige personen. Daarnaast zijn de handelsstromen van de wolhandkrab in Nederland en vanuit Nederland onderzocht.
help
Schone consumptie aal door groeiverdunning van kleine wilde aal [Boek]
Kotterman, M. \ Bierman, S. \ 2013
Dit rapport beschrijft hoe kleine wilde aal, gevangen in de gesloten gebieden, kan uitgroeien tot grote aal die aan de consumptie-normen voldoet. Door groei van een aal onder schone omstandigheden neemt de biomassa toe, maar de hoeveelheid verontrein ...
help
Dioxines en PCB’s in paling uit het Benedenrivierengebied : veldonderzoek 2012 en resultaten uitzetexperiment met pootaal [Boek]
Hattum, B. van \ Nijssen, P. \ Focant, J.F. \ Kampen, J. \ cop. 2013
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een veldstudie over de ruimtelijke en temporele spreiding van dioxines en PCB’s in drie verschillende lengteklassen van aal binnen het Benedenrivierengebied, en de resultaten van een uitzetexperim ...
help
Grond gerelateerde voedselincidenten met dioxines en PCB's [Boek]
Hoogenboom, L.A.P. \ Traag, W.A. \ 2013
Dioxines en PCB's blijven de agenda van de contaminanten beheersen. Waar het in eerste instantie een probleem van vuilverbranding was, later traden voergerelateerde incidenten met andere bronnen op de voorgrond. Nu deze (voergerelateerde) bronnen ond ...
help
Proficiency test for dioxins and diocin-like PCBs in fats [Boek]
Elbers, I.J.W. \ Traag, W.A. \ 2013
The test provides an evaluation of the methods applied for quantification of dioxins and dioxin-like PCBs in fat by the laboratories. The proficiency test was organised according to ISO 17043. For this test, four samples were prepared: - sunflower oi ...
help
Paling analyses Ecofide [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2013
De opdracht bestond uit het karakteriseren, fileren en homogeniseren tot een mengmonster van de door Ecofide aangeleverde set palingen; het uitvoeren van chemische analyses in het mengmonster en het rapporteren van de resultaten. Dit rapport omvat ee ...
help
Dioxines en PCB’s in Chinese wolhandkrab uit het Benedenrivierengebied [Boek]
Hattum, B. van \ Nijssen, P. \ Focant, J.-F. \ 2013
In April 2011 werd door het toenmalige Ministerie ELI een verbod ingesteld op de visserij op paling en Chinese wolhandkrab in de grote rivieren en een aantal daarmee in verbinding staande wateren vanwege te hoge gehalten aan dioxines en PCB’s. Waar a ...
help
Aanpak verontreinigde sedimenten in rivier \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Jansen, J. \ Dam, H. van \ Dielhof, R. \ Lammers, B. \ 2013
Langs de Fox River in de Amerikaanse staat Wisconsin ligt een industriegebied met van oudsher een hoge concentratie papierproducerende en papierverwerkende bedrijven. Vooral in de jaren vijftig en zestig werden in de papierindustrie intensief pcb’s – ...
help
Dioxines en PCB's in Chinese wolhandkrab [Boek]
Leeuwen, S.P.J. van \ Kotterman, M.J.J. \ Lee, M.K. van der \ Hoogenboom, L.A.P. \ 2013
Onderzoek naar contaminanten in Chinese wolhandkrab.
help
Levels and trends of dioxins and dioxin-like PCBs in feed : levels and trends of dioxins and dioxin-like PCBs in feed in the Netherlands during the last decade (2001-2011) [Boek]
Schoss, S. \ Adamse, P. \ Immerzeel, J. \ Traag, W. \ Egmond, H. van \ Jong, J. de \ Hoogenboom, R. \ 2012
Trend analysis on monitoring data could be a suitable method to identify feed commodities with higher dioxin or DL-PCB concentrations, thus contributing to risk-based monitoring. The aim of the present study was to obtain insight into background leve ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.