Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 1427

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="populatiedichtheid"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Reewildbeheer zonder kennis van dichtheden : - een realiteit in Vlaanderen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Casaer, J. \ Huysentruyt, F. \ 2016
De problemen bij een klassiek grofwildbeheer dat gebaseerd is op streefdichtheden, draagkrachtmodellen en tellingen zijn alom bekend en werden recent opgesomd in twee artikels in het Vakblad Natuur Bos Landschap. Vertrekkend van de kennis van populat ...
help
Samenvatting onderzoek: Inventarisatie van dichtheden van kreeften op zowel bestorte als niet recentelijk bestorte vooroevers in de Oosterschelde [Boek]
Tangelder, M. \ Goudswaard, K. \ 2015
Om de veiligheid tegen overstromingen te kunnen blijven waarborgen versterkt Rijkswaterstaat de vooroevers van de dijken door vooroever bestortingen uit te voeren met staalslakken, breuksteen en zeegrind. De bestortingen hebben gevolgen voor het plaa ...
help
Populatiebeheer van wilde hoefdieren: nog niet goed op orde \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Groot Bruinderink, G. \ Grift, E. van der \ 2015
In de afgelopen vijftig jaar groeide in grote delen van Europa, inclusief Nederland, zowel de aantallen als de verspreiding van ree, wild zwijn, damhert en edelhert. Verklaringen hiervoor zijn een betere bescherming en beheer, ontsnappingen, spontane ...
help
Roaming livestock distribution, densities and population estimates for St. Eustatius, 2013 [Boek]
Debrot, A.O. \ Hazenbosch, J.C.J. \ Piontek, S. \ Kraft, C. \ Belle, J. van \ Strijkstra, A. \ 2015
The problem of roaming livestock is a major impediment to agricultural development and nature conservation on St. Eustatius, as it also typically is on other islands in the region. In support of a government-led culling program, we here conducted a b ...
help
Draagkrachtmodellen in reewildbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Dekker, J. \ Vreugdenhil, S. \ Hollander, H. \ 2015
Reeënbeheer in Nederland is in beweging. De populatie groeit en rechters kijken kritisch naar de onderbouwing van afgegeven ontheffingen. Afschot werd altijd bepaald aan de hand van draagkrachtmodellen. In dit artikel beschrijven we hoe dat werkt, zo ...
help
Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie 2013/2014 : ontwikkeling van populatieomvang en populatiegenetische status [Boek]
Kuiters, A.T. \ Groot, G.A. de \ Lammertsma, D.R. \ Jansman, H.A.H. \ Bovenschen, J. \ 2015
Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse otterpopulatie genetisch gemonitord. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden wat betreft de ontwikkeling van de genetische status van de populatie. Deze vorm va ...
help
De adder in Nederland : verspreiding, status en trend \ Litteratura serpentium [Artikel]
Delft, J. van \ Janssen, P. \ 2015
Als enige Nederlandse gifslang spreekt de adder (Vipera berus) tot de verbeelding en de bewoners van regio’s waar de soort voorkomt, kennen hem vaak goed. De verspreiding in Nederland is, mede daardoor, al lange tijd betrekkelijk goed bekend. In deze ...
help
Wilde zwijnen op weg in Nederland : analyse van ontwikkelingen in waardering, schade en risico’s en aanbevelingen voor beleid en uitvoering [Boek]
Guldemond, A. \ Dijkman, W. \ Keuper, D. \ [2015]
Het wilde zwijn kent drie leefgebieden: Veluwe, Meinweg en Meerlebroek. Daarbuiten komt hij in toenemende mate voor in andere natuurgebieden, met name in de provincies die direct grenzen aan natuurgebieden in Duitsland en België. Deze studie laat de ...
help
Beantwoording vragen over afschot damherten op het eiland Haringvreter [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2015
Beoordeling van het afgeven van een afschotvergunning door de provincie Zeeland om de populatie damherten te reguleren op het Natura 2000-eiland de Haringvreter
help
Ondanks milde winter minder grazers \ Nature Today [Artikel]
Vermeulen, R. \ 2014
Van een echte winter was de afgelopen maanden nauwelijks sprake. Discussies over bijvoeren zijn er dan ook nauwelijks geweest. En hoewel er in de gebieden waar FREE Nature actief is voldoende voedsel aanwezig was, is het aantal grazers toch afgenomen ...
help
Dossier bruinvissen [Dossier]
Couperus, A.S. \ [ca. 2014]
In dit dossier vindt u nieuws, achtergronden, en onderzoeksresultaten over bruinvissen, onder andere over populaties, het voorkomen van bijvangst en de mogelijke oorzaken van strandingen van bruinvissen.
help
Laatste populaties van de hooiwagen Opilio parietinus (Opiliones: Phalangiidae) in Nederland \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Noordijk, J. \ 2014
De van oorsprong Italiaanse hooiwagen Opilio canestrinii zette 25 jaar geleden zijn eerste stappen in Nederland. De soort bleek uiterst succesvol in ons land en grote delen van West-Europa, en is nu wijdverspreid en zeer algemeen. Dit was slecht nieu ...
help
Dassenschade en -preventie [Boek]
Hollander, H. \ Haye, M. La \ 2014
De populatie dassen in Nederland bereikte in 1980 haar dieptepunt, waarna herstel is opgetreden in grote delen van Nederland. Het herstel is te danken aan genomen beschermingsmaatregelen, waaronder aanleg van dassentunnels en rasters. Herintroducties ...
help
Ganzen: van schadeoverlast naar schadebeheersing : 'een achtergrondstudie voor het ganzenbeheerplan 2014-2019 in Gelderland' [Studentenverslag]
Kronenberg, W.N.M. \ 2014
Uit het onderzoek is gebleken dat de ganzenpopulaties in Nederland de laatste jaren sterk zijn toegenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat er voldoende voedsel (op landbouwgronden) en broedhabitat (op natte natuurterreinen) binnen Nede ...
help
Recente toename van Kwabaal in de IJsseldelta : goed of slecht nieuws voor herstel van relictpopulaties? \ De levende natuur [Artikel]
Bosveld, J. \ Kranenbarg, J. \ Lenders, H.J.R. \ 2014
De Kwabaal kwam in het verleden in vrijwel heel Nederland algemeen voor. Al in 1974 werd een teruggang geconstateerd. Die trend zette door, tot sinds 2006 bekend is, dat in de IJssel-Vechtdelta het aantal aan het toenemen is. Dit artikel gaat in op d ...
help
Voldoen de aantallen zeekoeten aan de drempelwaarde voor kwalificatie van het Friese Front als Vogelrichtlijn-gebied? [Boek]
Leopold, M.F.L. \ Bemmelen, R.S.A. van \ 2014
Ministerie van EZ heeft voornemens het Friese Front aan te wijzen als Natura 2000-gebied voor de zeekoet, op basis van de Europese Vogelrichtlijn. Voor het onderbouwen van de instandhoudingsdoelstelling, de selectie en de begrenzing van het Vogelrich ...
help
Seal monitoring and evaluation for the Luchterduinen offshore wind farm 1. T0 - 2013 report [Boek]
Kirkwood, R. \ Bos, O. \ Brasseur, S. \ 2014
In the Netherlands, the greatest numbers of grey and harbour seals are observed hauling out in the Wadden Sea but both species also haul out in the Delta region. Previous studies suggest there could be considerable movement of seals along the Dutch N ...
help
Staand Want monitoring IJsselmeer en Markermeer in 2014: survey- en datarapport [Boek]
Sluis, M.T. van der \ Keeken, O.A. van \ Tien, N.S.H. \ Hal, R. van \ 2014
In oktober/november 2014 heeft een monitoring met staand wantnetten plaatsgevonden op het IJsselmeer en Markermeer. De doelstelling van deze monitoring was om een beter beeld te krijgen van de populatie-opbouw van de visbestanden. In het staand wantm ...
help
Nulstandbeleid voor wild zwijn niet houdbaar \ Nature Today [Artikel]
2014
Regelmatig komt het wild zwijn in het nieuws. Zo ook nu, doordat een aantal uit een Limburgs kanaal geredde zwijnen na hun redding werd afgeschoten. Dergelijke incidenten laten zien dat het huidige beleid ten aanzien van het wild zwijn niet houdbaar ...
help
Interactie tussen Wilde zwijnen en reptielen : het effect van een tweetal zwijnenexclosures in de slenk (Nationaal Park De Meinweg) \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A..W. \ Leerschool, T.E.M. \ 2014
In de zomer en het najaar van 2008 werden twee delen van de Slenk in het Meinweggebied uitgerasterd voor Wilde zwijnen (Sus scrofa). Aanleiding was de verhoogde wroetactiviteit van de dieren, al dan niet in combinatie met een verhoogde predatiedruk, ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.