help
Production efficiency of mussel bottom culture [Proefschrift]
Capelle, Jacob J. \ 2017
help
Large herbivores as a driving force of woodland-grassland cycles : the mutual interactions between the population dynamics of large herbivores and vegetation development in a eutrophic wetland [Proefschrift]
Cornelissen, Perry \ 2017
help
Overview of the international fishing activities on the Dogger Bank : update with Dutch, British, Danish, German, Belgian, Swedish and French data for 2010-2015 [Boek]
Hamon, Katell G. \ Hintzen, Niels T. \ Oostenbrugge, Hans J.A.E. \ 2017
help
Reewildbeheer zonder kennis van dichtheden : - een realiteit in Vlaanderen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Casaer, J. \ Huysentruyt, F. \ 2016
De problemen bij een klassiek grofwildbeheer dat gebaseerd is op streefdichtheden, draagkrachtmodellen en tellingen zijn alom bekend en werden recent opgesomd in twee artikels in het Vakblad Natuur Bos Landschap. Vertrekkend van de kennis van populat ...
help
Landschapscompletering voor een betere plaagbeheersing \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Rijn, P.C.J. van \ 2016
Veel diersoorten zijn afhankelijk van meer dan één type habitat. Voor roofinsecten die een rol spelen bij de natuurlijke bestrijding van plagen in de akkerbouw is een model ontwikkeld dat berekent hoe groot het relatieve belang is van elk habitat voo ...
help
Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee, situatie 2014 [Boek]
Fey, F.E. \ Dankers, N.M.A.J. \ Meijboom, A. \ Sonneveld, C. \ Verdaat, J.P. \ Bakker, A.G. \ Dijkman, E.M. \ Cremer, J.S.M. \ 2015
IMARES Wageningen UR bestudeert de ontwikkeling op de lange termijn van een aantal individuele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee met speciale aandacht voor de eigenschappen die het al dan niet overleven van mosselbanken bepalen. Het onderzoek ...
help
Hoe klein is ‘klein’? : populatiedynamica in vier Nederlandse populaties van de knoflookpadpopulaties \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Struijk, R.P.J.H. \ Lamers, S. \ Sanders, G. \ Bosman, W. \ 2015
Populaties van de knoflookpad staan onder druk. Veel populaties zijn erg klein. Maar hoe klein is ‘klein’ eigenlijk? In dit artikel worden verschillende populaties onder de loep genomen en wordt voor het eerst de werkelijke omvang van enkele populati ...
help
Helpdeskvraag: Variatie in de uittrek van schieraal [Boek]
Keeken, O.A. van \ Glorius, S. \ 2015
In het Nederlands Aalbeheerplan is een visverbod op aal ingesteld in de maanden september, oktober en november. Dit omdat gedurende deze periode de meeste schieraal uittrekt in Nederland. Vanuit de visserijsector bestaat behoefte aan meer flexibilite ...
help
Populatieontwikkeling Wilde Eend, Krakeend, Kuifeend en Tafeleend in Nederland: wat weten we over de achtergronden [Boek]
Bremer, Loes van den \ Schekkerman, Hans \ Jeugd, Henk van der \ Roomen, Marc van \ Winden, Erik van \ Turnhout, Chris van \ 2015
Dit rapport is een bundeling van bestaande kennis betreffende Wilde Eend, Krakeend, Kuifeend en Tafeleend. Op grond van beschikbare literatuur wordt per soort een ecologisch profiel geschetst en wordt ingegaan op de populatieontwikkeling in Nederland ...
help
Naar een effectief en internationaal verantwoord beheer van de in Nederland overwinterende populatie Kolganzen [Boek]
Jongejans, Eelke \ Nolet, Bart A.. \ Schekkerman, Hans \ Koffijberg, Kees \ Kroon, Hans de \ 2015
Het aantal Kolganzen dat in Nederland overwintert is sinds 1960 sterk gegroeid tot ruim 800 000. De combinatie van gewasschade door Kolganzen en hun beschermde status was reden voor een opdracht van het Faunafonds tot onderzoek naar effectieve en ver ...
help
Honger en obesitas heersen in natuur \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Maanen, G. van \ 2014
In de Nederlandse natuur zijn voorbeelden van verhongeren of juist vetmesten, die weinig in het oog lopen. Dit bericht komt met diverse voorbeelden. Die aan bod kwamen tijdens een gelijknamig symposium gehouden door Natuurplaza en het Institute for W ...
help
Ecoducten : tussen noodzaak en nonsens \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Mergeay, J. \ 2014
Habitatfragmentatie en het verlies daaraan is de belangrijkste oorzaak van biodiversiteitsverlies in Europa. Ecoducten worden ingezet om fragmentatie door wegen te mitigeren en gescheiden populaties weer genetisch te verbinden. Is dat wel efficiënt? ...
help
Grijze zeehond gaat over grenzen : vlekkendatabase moet meer duidelijkheid geven \ Zoogdier [Artikel]
Fey, F. \ 2014
Hoe vaak grijze zeehonden de grenzen tussen Nederland en Engeland overzwemmen is nog niet bekend, maar dat ze dat regelmatig doen, wordt steeds duidelijker. Reden genoeg voor Nederlandse onderzoekers om samen met de Britten een onderzoeksproject op t ...
help
Tracking butterflies for effective conservation [Proefschrift]
Swaay, C.A.M. van \ 2014
Dit proefschrift bestaat uit drie delen: het volgen van veranderingen in de verspreiding van vlinders, het volgen van veranderingen in de populatiegrootte van vlinders en hoe deze kennis te gebruiken voor hun bescherming.
help
Toetsing aannames populatiemodel Grauwe Gans : vergelijking aannames habitatgebruik en kuikenoverleving met feitelijke situatie [Boek]
Schotman, A.G.M. \ Jansman, H.A.H. \ Hammers, M. \ Baveco, H. \ Melman, Th.C.P. \ 2014
Met een eerder ontwikkeld individu-gebaseerd, ruimtelijk expliciet populatie-dynamisch model zijn scenarioberekeningen uitgevoerd waarin verschillende vormen van aantalsregulatie met elkaar worden vergeleken: eieren onklaar maken, afschot ruiperiode, ...
help
Marine mammals in the Wider Caribbean - current research and priorities for future studies [Boek]
Lucke, K. \ Scheidat, M. \ Geelhoed, S. \ Debrot, D. \ Ward, N. \ Hatch, L. \ Wiley, D. \ McDonald, C. \ Reynolds, J. \ Hoetjes, P. \ Bolaños, J. \ Souan, H. \ Vandersarren, G. \ Gandhilon, N. \ 2014
Information on the distribution, abundance and ecology of marine mammal in the Wider Caribbean Region is scarce. This report aims at collating the on-going research in the Wider Caribbean Region, at identifying the most critical knowledge gaps that n ...
help
Vlinders volgen voor betere bescherming [Boek]
Swaay, C. van \ [2014]
Vlinders volgen voor betere bescherming. Dat is de afgelopen 25 jaar een belangrijk thema geweest binnen het werk van De Vlinderstichting, en speciaal binnen het werk van Chris van Swaay. Deze bijdrage bevat de belangrijkste bevindingen van het proef ...
help
Population dynamics of Great Bittern (Botaurus stellaris) in the Netherlands: interaction effects of winter weather and habitat fragmentation \ Regional environmental change [Wetenschappelijk artikel]
Cormont, A. \ Vos, C.C. \ Verboom, J. \ Turnhout, C.A.M. van \ Foppen, R.P.B. \ Goedhart, P.W. \ 2014
The increased variability in weather as a manifestation of climate change is expected to have negative impacts on population survival in wildlife species, because it will likely lead to increased variation in vital demographic rates (mortality and re ...
help
Medicinal footprint of the population of the Rhine basin test \ Environmental research letters [Artikel]
Hut, R. \ Giesen, N. van de \ Houtman, C.J. \ 2013
The relation between pharmaceutical residues along the river Rhine and the demographic characteristics of the upstream population was studied. A sampling campaign was performed in which water samples from the Rhine were taken at 42 locations. Measure ...
help
Van kuddebeheer tot kleine waterteunisbloem : beheervragen op Tiengemeten [Studentenverslag]
Dijkstra, E. \ 2013
De visie voor de inrichting van Tiengemeten laat een duidelijke voorkeur zien voor natuurlijke processen. In deze lijn is begrazing op Tiengemeten ingezet als natuurlijk proces. Omdat behoefte is aan duidelijkheid over de rol van begrazing is voorges ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.