help
Granulaattest reist van lab naar praktijk : draagkrachtmeting boomgranulaat bij de boom moet plantplaats verbeteren \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raats, S. \ 2014
Sinds de Dag van de Openbare Ruimte begin oktober dit jaar is keurmerk RAG (één van de labels van keurmerkhouder RHP) ermee naar buiten getreden: een test die in de praktijk die de verdichting van granulaat meet. Die verdichtingsgraad blijkt namelijk ...
help
Nieuwe watervormen voor invulling wateropgave? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Boogaard, F. \ Donkers, E. \ 2011
Het gebruik van alternatieve bergings- en infiltratiemethoden voor hemelwater in stedelijk gebied is de laatste jaren sterk toegenomen. Daktuinen, wadi's, bermfiltratie, waterdoorlatende verharding, infiltratiekolken, -leidingen, -kratten, lava- en g ...
help
Waterdoorlatende verharding: duurzaam of duurkoop? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Pijnenburg, M. \ Roelofs, H. \ Lemmen, G. \ 2010
Bij het begrip 'waterdoorlatende verharding' worden grote beloften gedaan. Maar kloppen die mooie plaatjes en succesverhalen van de leveranciers eigenlijk wel? Of zijn de angsten van sceptici terecht?
help
Porosity–permeability properties generated with a new 2-parameter 3D hydraulic pore-network model for consolidated and unconsolidated porous media \ Advances in water resources [Artikel]
Acharya, R.C. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ Leijnse, A. \ 2004
A new method is presented to construct a simple and general site bond correlated 3D HYdraulic POre Network model (HYPON) of hydraulic behavior of porous media for a wide range of permeability and porosity. Pore scale microstructure in this model is c ...
help
Qualitative and quantitative characterisation of the macroporosity of a sandy loam soil [Proefschrift]
Timmerman, A. \ 2004
help
Optimizing soil moisture for plant production : the significance of soil porosity [Boek]
Shaxson, F. \ Barber, R. \ 2003
help
Mechanische putverstopping: oorzaak, preventie en kostenbesparing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beek, C. van \ 2002
Mechanische verstopping ofwel verstopping van de boorgatwand in waterwinputten wordt verklaard door accumulatie van zwevend materiaal in het grondwater op de boorgatwand als gevolg van de aanwezigheid van een barrière (klem zittend fijn materiaal met ...
help
1st international conference on applications of porous media, June 2-8 June, 2002, Jerba, Tunisia [Congresverslag]
Bennacer, R. \ Mohamed, A.A. \ 2002
help
Spatial interaction of methylene blue stained soil pores \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
Stein, A. \ Lieshout, M.N.M. van \ Booltink, H.W.G. \ 2001
help
Verstopping putten door van nature aanwezig materiaal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Timmer, H. \ Verdel, J-D. \ Jongmans, A. \ 2000
Uit onderzoek van Watermaatschappij Zuid-Holland Oost (WZHO) blijkt dat verstopping van putten die anaeroob grondwater onttrekken uit pleistocene, fluviatiele, zandige afzettingen wordt veroorzaakt door mobilisatie en accumulatie van organisch materi ...
help
Waterdoorlatende stenen als ei van Columbus \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Asscheman, E. \ 2000
Waterdoorlatende stenen kunnen bijdragen aan oplossing van de wateroverlastproblematiek doordat ze verticale afvoer van regenwater en retentie in de bodem mogelijk maken. Informatie over typen stenen, fabrikanten, de structuuropbouw van de fundering ...
help
Kunststof - leidingmaterialen in verontreinigde grond \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Driel, L. van \ Jagt, H. van der \ 1999
Uitleg over het verschijnsel permeatie van organische verontreinigingen (monocyclische aromatische koolwaterstoffen, gechloreerde koolwaterstoffen, alifaten, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, fenolen) door kunstof materialen gebruikt voor d ...
help
Porous ceramic membranes : suspension processing, mechanical and transport properties, and application in the osmotic tensiometer [Proefschrift]
Biesheuvel, P.M. \ 1999
Een belangrijke grootschalige toepassing van membranen is de afscheiding van zouten uit zeewater om drinkwater te produceren
help
Aan bodems met hoog organisch stofgehalte kleven risico's \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Marinissen, J. \ Vereijken, P. \ 1998
Results of research on the relations between farm management (f.i. manuring, choice of crops), soil structure and crop yield, especially of carrots. Organic matter in the soil is crucial for an optimal soil structure with regard to water, oxygen and ...
help
Parameters for describing soil macroporosity derived from staining patterns \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
Droogers, P. \ Stein, A. \ Bouma, J. \ 1998
help
Point processes and random sets for analyzing patterns of methylene blue coloured soil \ Soil and tillage research : an international journal on research and development in soil tillage and field traffic, and their relationships with soil environment, land use and crop production [Artikel]
Stein, A. \ Droogers, P. \ Booltink, H. \ 1998
help
Soil and water table management effects on aluminum dynamics in an acid sulphate soil in Vietnam \ Agriculture, ecosystems and environment : an international journal for scientific research on the relationship of agriculture and food production to the biosphere [Artikel]
Minh, L.Q. \ Tuong, T.P. \ Mensvoort, M.E.F. van \ Bouma, J. \ 1998
help
Computed tomography data on soil structural and hydraulic parameters assessed for spatial continuity by semivariance geostatistics \ Australian journal of soil research [Artikel]
Rasiah, V. \ Aylmore, L.A.G. \ 1998
help
Relationships of soil microarthropod biomass with organic matter and pore size distribution in soils under different land use \ Soil biology and biochemistry [Artikel]
Vreeken - Buijs, M.J. \ Hassink, J. \ Brussaard, L. \ 1998
help
Substrateigenschaften im Vergleich : optimale Substrate. Die grosse Vielfalt an angebotenen Substraten macht es dem einzelnen Betriebsinhaber schwer, sie zu vergleichen. Untersuchungen am Lehrstuhl fuer Gemuesebau der TU Muehnchen - Weihenstephan leisten hier Hilfestellung. [Spezial Kulturtechnik] \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
Gruda, N. \ Michalsky, F. \ Schnitzler, H. \ 1997
Substraten worden getest op fysisch, chemische eigenschappen, porienvolume en waterbergend vermogen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.