help
Saldo verdrievoudigen dankzij Tagetes in bouwplan: grote beurt voor de bodem \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2019
Je opbrengst verhogen door Pratylenchus penetrans uit te schakelen. Zetmeelaardappeltelers die Tagetes (afrikaantjes) telen, zagen dat dit kan. Uit proeven op proefboerderij ’t Kompas met Tagetes patula blijkt dat het saldo zelfs kan verdrievoudigen. ...
help
Effect biologische grondontsmetting op wortellesieaaltje in de teelt van rozen en laanbomen [Boek]
Sluis, Bart van der \ Even, Stefan \ 2015
Het doel van het project is om op een aantal percelen waarop biologische grondontsmetting (BGO) is toegepast na te gaan welk bestrijdingseffect deze grondbehandeling heeft op het voorkomen van wortellesieaaltje in de grond.
help
Risico op verspreiding van Xanthomonas tijdens CATT aardbeiplanten [Boek]
Evenhuis, B. \ Wolf, J. van der \ Kastelein, P. \ Krijger, M. \ Mendes, O. \ Verstappen, E. \ Otma, E. \ Kruistum, G. van \ Verschoor, J. \ 2015
CATT (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) van aardbei(moeder)planten is door PPO Lelystad en Food & Biobased Research (FBR) Wageningen in samenwerking met Plantum ontwikkeld ter bestrijding van aardbeimijt. De vermeerderingsbedrijven passen ...
help
Tagetes als grondontsmetter ter bestrijding van wortellesieaaltjes [Factsheet]
Molendijk, L.P.G. \ Beers, T.G. van \ [ca. 2015]
Afrikaantjes zijn in staat slechts een specifieke groep van aaltjes uit te schakelen, namelijk wortellesieaaltjes, Pratylenchus spp. Van alle typen afrikaantjes bestrijdt het lage tuinafrikaantje Tagetes patula de Pratylenchus aaltjes het beste. Het ...
help
Bevordering bodemgezondheid in sierteelt op duinzandgrond : BO-31.03-001-012 [Presentatie]
Os, G. van \ Bent, J. van \ Breeuwsma, S. \ Roelofs, P. \ 2015
Resultaten van diverse maatregelen tegen het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans op duinzandgrond.
help
Tagetes kan grotere plek in bouwplan krijgen : Afrikaantjes als alternatief voor natte grondontsmetting \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Tönjes, J. \ 2015
Het areaal Tagetes (Afrikaantjes) groeit dit jaar in Drenthe naar meer dan 200 hectare. Het gewas reduceert het schadelijke wortellesieaaltje sterk. Lelietelers Jan en Gert Seubring hebben ervaring met de teelt en vinden de werking op de aaltjes goed ...
help
Bestrijding van Verticillium in de bodem : in de teelt van laanbomen (klei) en rozen (zand) [Boek]
Hiemstra, J.A. \ Sluis, B.J. van der \ 2014
De in dit rapport beschreven experimenten werden opgezet om een aantal nieuwe methoden (alternatieven voor chemische bodemontsmetting) te testen op hun werkzaamheid voor wat betreft bestrijding van Verticillium dahliae (Vd) en daarnaast ook nematoden ...
help
Alternatieve methoden voor chemische bodemontsmetting voor de appelteelt op zandgrond [Boek]
Wenneker, M. \ Steeg, P.A.H. van der \ Visser, J.H.M. \ Korthals, G.W. \ 2014
Op zandgronden vormt herinplantziekte of bodemmoeheid één van de grootste problemen bij de herinplant van appelbomen. Een van de veroorzakers van deze herinplantziekte is het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans. Om het gebruik en de afhankelijkh ...
help
Werkgroep Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie : samenvattingen van de presentaties gehouden op 30 oktober 2014 in Micropia \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Loznik, B. \ Oosterkamp, P. \ Quist, C. \ Helder, J. \ Os, G. van \ Bent, J. van der \ Breeuwsma, S. \ Boer, M. de \ Roelofs, P. \ Agtmaal, M. van \ 2014
Dit artikel omvat samenvattingen van presentaties op 30 oktober 2014 over de volgende drie onderwerpen: Het optimaliseren van bemesting in de landbouw met behulp van bacteriën. Dure grondbehandeling tegen Prathylenchus snel terugverdiend. De voorraad ...
help
Aaltjes bestrijden met Veris bodemscan : proefvelden aangelegd \ Schakel in succes : voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij [Artikel]
2014
Lelies zijn zeer gevoelig voor wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans). Vorig jaar is Agrifirm Plant gestart met uitgebreide proeven om aaltjesschade in lelies te voorkomen. De Veris bodemscan blijkt een zeer nuttig wapen in de strijd tegen aaltj ...
help
Uien en aaltjes(schade) [Poster]
Hoek, H. \ Visser, J. \ 2014
Aaltjes kunnen veel schade in gewassen veroorzaken, door opbrengstverlies en/of door verlaging van de kwaliteit. Sommige aaltjessoorten zijn quarantaine organismen en mogen daarom niet aanwezig in vermeerderingsmateriaal. Ui kan veel schade lijden va ...
help
Field evaluation of 10 biofumigation crops for the control of Pratylenchus penetrans and Verticillium dahliae [Poster]
Korthals, G.W. \ Lamers, J. \ Visser, J.H.M. \ Molendijk, L.P.G. \ [2014]
Biological control against soil pathogens is strongly needed, this project concentrates on the effectivity of biofumigation crops as an alternative to chemical control.
help
Ontwikkelingen in bestrijding Verticillium dahliae in de Boomkwekerij [Presentatie]
Sluis, B. van der \ 2013
Powerpointpresentatie over de bestrijding van Verticillium dahliae in de boomkwekerij. Verticillium dahliae (Vd) is een toenemend probleem in laanbomene, en er is interactie met Pratylenchus. Wat zijn de mogelijkheden en maatregelen om het probleem t ...
help
Veranderingen in bodemkwaliteit als gevolg van teeltmaatregelen in conventionele en biologische bedrijfssystemen: minder schadelijke nematoden in het biologische bedrijfssysteem! \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Korthals, G. \ Molendijk, L. \ Visser, J. \ 2013
In het voorjaar van 2006 is een groot bodemgezondheidsexperiment gestart in Vredepeel (Limburg). Dit project valt binnen de PPS BODEM en richt zich op de ontwikkeling van een pakket aan teeltmaatregelen in zowel conventionele als biologische bedrijfs ...
help
Opschaling aangepaste CATT behandeling aardbei(moeder)planten tegen plantparasitaire nematode Meloidogyne hapla : resultaten onderzoek 2012 [Boek]
Kruistum, G. van \ Verschoor, J. \ Hoek, H. \ 2013
In 2012 zijn 16 partijtjes aardbeiplanten van verschillende rassen, herkomst en planttypen behandeld volgens de standaardmethode bij 35 °C en de nieuwe methode: korter behandelen gedurende 40 uur en de temperatuur in de 2e fase opvoeren naar 40 °C. N ...
help
Onderzoek naar schade bij aspergeplanten door de aaltjes P. penetrans en H. betae : onderzoek naar de schade bij aspergeplanten door de plantparasitaire aaltjes Pratylenchus penetrans en Heterodera betae en naar de vermeerdering van deze aaltjes tijdens de teelt van aspergeplanten [Boek]
Hoek, J. \ Molendijk, L.P.G. \ 2013
In dit onderzoek is nagegaan of er bij een hoge besmetting van Pratylenchus penetrans en Heterodera betae schade ontstaat bij de opkweek van aspergeplanten en hoe groot het opbrengstverlies bij een hoge besmetting van deze aaltjes kan zijn. Ook is be ...
help
Schadeonderzoek aspergeplanten : met de aaltjes P. penetrans en H. betae onderzoek in: 2008-2010 en 2011-2013 [Presentatie]
Hoek, H. \ 2013
Powerpointpresentatie. Er is onderzoek gedaan naar schade en vermeerdering van Pratylenchus penetrans (wortellesieaaltje) en Heterodera betae (geel bietencysteaaltje) bij asperges.
help
GoeddoorGrond [Brochure]
[2013]
Een gebiedsgerichte aanpak van drie bodemgerelateerde ziekten, namelijk Rhizoctonia solani, Pythium en Pratylenchus penetrans.
help
Eerste stappen in de ontwikkeling van een betaalbare toetsmethode [Boek]
Elberse, I. \ Boer, A. de \ Beers, T. van \ Molendijk, L. \ Schomaker, C. \ Been, T. \ 2013
Wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) veroorzaken veel schade in de lelieteelt. Bovendien blijft er na de teelt van lelie meestal een hoge besmetting achter, waardoor een gevoelig volggewas er ook veel schade van kan ondervinden. Daardoor wordt ...
help
Gezocht: Lelies die tegen een stootje van wortellesieaaltjes kunnen \ BloembollenVisie [Artikel]
Elberse, I. \ Beers, T. van \ Schomaker, C. \ 2013
Wat zou het mooi zijn als de lelieteelt in de toekomst minder afhankelijk zou zijn van Monam en meer gebruik zou kunnen maken van slimme cultivarkeuze. Hiervoor zijn cultivars nodig die een slechte waardplant zijn voor wortellesieaaltjes en er nauwel ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.