help
Werkloos in crisistijd : baanverliezers, inkomensveranderingen en sociale gevolgen; een verkenning [Boek] - 1e dr
Vrooman, C. \ 2009
help
LEI voorziet pril herstel inkomen \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Horst, M. ter \ 2006
Akkerbouwers hebben in 2005 een hoger gezinsinkomen uit bedrijf dan in 2004. Dit komt door hogere opbrengsten van alle akkerbouwproducten. Alleen de suikerbieten brachten minder op. Bedrijfsresultaten inkomens 2005
help
Kuikens, kantoor en klanten : pluimveehouder Herman van Welie is ook ABAB-bedrijfsadviseur \ De pluimveehouderij [Artikel]
Bijleveld, H. \ 2003
Gedeeltelijke bedrijfsbeeindiging in combinatie met een fulltime baan als agrarisch bedrijfsadviseur. Herman van Welie kan zijn baan goed combineren met de werkzaamheden bij de 38.000 vleeskuikens
help
Wat kan groenteteler van sierteler leren? \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Sleegers, J. \ 2002
De gezinsinkomens uit bedrijf in de tuinbouw onder glas in de jaren 1998 t/m 2002, voor de sectoren groenten, bloemen en potplanten, en verklaringen voor de grote verschillen in bedrijfsresultaat tussen glasgroentebedrijven en sierteeltbedrijven. Con ...
help
Addertje onder het gras bij beeindigingsregeling \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Doeze - Jager, H. \ 2000
Het inkomen van deelnemers kan lager worden dan het bestaansminimum door stijging van de onroerend goed prijzen
help
Agrarisch inkomen blijft achter : LEI constateert in diverse sectoren slechte resultaten \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Liere, J. van \ 2000
Ondanks voorspoedige economische ontwikkeling en record in agrarisch handelssaldo daalden de inkomsten in de land- en tuinbouw in het seizoen 1999/2000 ten opzichte van 1998/1999
help
Dramatisch vuurpijleffect in inkomens : de uitschieter van een ton daalt af naar een mager inkomen van f.20.000 \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Dokter, H. \ 2000
Het Landbouw-Economisch Bericht van het Lei becijferde de dramatische inkomenseffecten van oogst '99 voor de Nederlandse akkerbouw. Cijfers m.b.t. prijzen van akkerbouwgewassen en gezinsinkomen uit bedrijf voor verschillende regio's over de periode 1 ...
help
Beter rendement door betere financieel-economische informatie \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
2000
Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Gezinsinkomen van twaalf fruitteeltbedrijven; 2) Opbrengst per honder gulden kosten van twaalf fruitteeltbedrijven; 3) Besparingen van twaalf fruitteeltbedrijven
help
Uit armoe werken in loondienst : enquete: een op de tien gezinnen gaat gebukt onder te laag inkomen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Nijhuis, H. \ 2000
Veel boerengezinnen willen niet voor hun armoede uitkomen. Met een baantje erbij maken ze enorm veel uren en beknibbelen op de uitgaven
help
Die wirtschaftliche Situation der Ziegenhaltung in der Milch- und Fleischerzeugung sowie in der Landschaftspflege (Teil 1) \ Der Ziegenzuechter : Fachzeitschrift fuer Ziegenzucht und Ziegenhaltung : Organ der ADZ / Arbeitsgemeinschaft der Landesziegenverbaende Deutscher Ziegenzuechter [Artikel]
Korn, S. von \ 2000
Een economische evaluatie van de geitenhouderij in Duitsland
help
Best boeren met de natuur als bondgenoot : eco-teler richt zich op beheersing ziekten en plagen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Noorduyn, L. \ 1999
Koeien voor de mest en vijanden van gewassen herintroduceren
help
Een berg nota's, en wachten op duidelijkheid uit Den Haag : varkenshouders leven van een minimaal inkomen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Mangnus, A. \ 1999
help
A return to old - style farm programs is not the answer : low farm prices are frustrating. Opinion \ Feedstuffs : the weekly newspaper for agribusiness [Artikel]
Peterson, R. \ 1999
Vanaf 1996 is sprake van dalende landbouwprijzen door stijgende productie en afnemende vraag. Lange termijn maatregelen worden aanbevolen
help
Franse platteland in opstand \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
1999
Franse veehouders zijn, na de groente- en fruittelers, in actie gekomen tegen de lage prijzen voor hun producten
help
Heilige schapen van ijs en vuur : schapenhouderij op IJsland \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Mulder, J. \ 1999
Schapen zijn alom aanwezig in het land van ijs en vuur. De geplande afzet naar Europese markten vond geen doorgang door bureaucratie
help
Met start van Freiland leghennentak naast varkens en bijbanen wordt basis gelegd voor gezinsinkomen : Aart en Evelien Vermeer in Kootwijkerbroek \ Plattelands post : magazine [Artikel]
1999
help
In 1998/'99 een forse aanslag op het eigen vermogen : LEI - DLO: op gesloten bedrijven daalt gezinsinkomen in een jaar tijds met bijna tweeeneenhalve ton \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Elst - Wahle, L. ter \ 1999
Gevolgen van varkenspest en sterk afgenomen rentabiliteit
help
LEI verwacht lagere landbouwinkomens : ondanks waterschade blijft akkerbouw redelijk verdienen \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Timmer, E. \ 1998
Prijsval varkenshouderij, dalende melk- en veeprijzen en lagere opbrengsten pluimveehouderij; akkerbouw flink gestegen opbrengsten pootgoed en consumptieaardappelen
help
Opnieuw goede resultaten glastuinbouw : vollegrondsgroente, bollen en fruit leverden iets minder op \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Langen, E. \ 1998
Uit inkomenscijfers van het LEI blijkt dat de snijbloemensector goede resultaten gaf, de pot- en perkplanten nauwelijks veranderde en de vollegrondsgroente, fruit en bloembollen een dalend nettobedrijfsresultaat lieten zien
help
Het kostwinnersmodel voorbij? : naar een nieuw basismodel voor de arbeidsverdeling binnen de gezinnen [Boek]
Van Dongen, W. \ Vanhaute, E. \ Pauwels, K. \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.