help
Batch and repeated-batch oil production by microalgae [Proefschrift]
Benvenuti, Giulia \ 2016
help
Inoculating field soils after potato harvest with donor soils from established grass-clover fields decreases the yields of subsequent grass-clover crops [Studentenverslag]
Jansen, J.P. \ 2016
Inoculating field soils with donor soil can potentially increase crop productivity through improved nutrient uptake and faster establishment of the crop. Soil inoculation with specific biota taxa or donor soils has already been found promising in res ...
help
Hoe kan er zo'n rijk onderwaterleven verstopt zitten in onze grauwe Noordzee? [Video]
2015
De Noordzee is een gebied dat rijk is aan leven. Hoe kan het dat er in die troebele plas water zoveel verschillende dieren leven? Hoe zorgde die diversiteit en rijkdom voor oorlogen? En waarom is het schadelijk dat we de zee door onze welvaart vol fo ...
help
Strain improvement of oleaginous microalgae [Proefschrift]
Jaeger, L. de \ 2015
help
Ecologische sleutelfactoren voor het herstel van onderwatervegetatie : toepassing van de ecologische sleutelfactoren 1,2 en 3 in de praktijk [Boek]
Schep, S. \ Wal, B. van der \ Wijngaart, T. van der \ 2015
De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalen van realistische waterkwali ...
help
Rassenaanbod bio rode blokpaprika op een rijtje \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Dewitte, J. \ 2015
Rassen rode blokpaprika’s zijn er zeker genoeg, maar welke hiervan het meest geschikt zijn voor de biologische teelt is nog niet helemaal duidelijk. Voor de selectie van de rassen werd in eerste instantie rekening gehouden met de wensen van de telers ...
help
Rassenproef zwarte bessen in 2011-2014 : verslag van de resultaten in 2010 van de rassenproef zwarte bes van de jaren 2011-2014 [Boek]
Heijerman, G. \ Dam, M. van \ 2015
Vanaf 2011 heeft het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) sector Fruit te Randwijk het rassenonderzoek met zwarte bessen gedurende vier jaren voortgezet. Het doel is (nieuwe) rassen te zoeken en te toetsen onder Nederlandse (Zeeuwse) teeltomstand ...
help
Korte metten met het ‘overlegsyndroom’ : effectief vergaderen \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Have, H. ten \ 2015
Vrijwel niemand vergadert graag. Maar toch gebeurt het binnen alle bedrijven en organisaties. Vooral op maandag en dan staan veelal weer dezelfde onderwerpen op de agenda. Besluiten worden er niet vaak genomen. Wim van Gennip en Peter de Ries, beide ...
help
A food web model of invertebrate subtidal soft-bottom communities - 1: Model derivation and effects of productivity [Boek]
Kooten, T. van \ Schellekens, T. \ 2015
Om visserij in de Natura-2000 gebieden Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan zodanig te reguleren, dat zij het behalen van de geformuleerde beleidsdoelen niet in de weg staat, is het VIBEG-akkoord gesloten. Kern van de afspraken vormt een ruimtelijk ...
help
Key data aids planning : assess the basics on your unit to maximise productivity and profi tability \ CowManagement [Artikel]
Chambers, L. \ 2015
With low milk prices looking set to stay well into 2016, now is the time for producers to plan their strategy for the winter months and to ensure that they maximise herd performance. We spoke to a dairy nutritionist and producer to find out more.
help
Kweekgoten, hoe staat het daarmee? : met goten één jaar korter kweken \ Boom in business [Artikel]
Doorn, D. van \ 2015
De vier kwekers uit het praktijknetwerk 'Telen in goten' zijn nog steeds erg tevreden over het kweekgotensysteem voor de opkweek van jonge spillen. Ze hebben de afgelopen jaren niet alleen diverse onderdelen van het teeltsysteem verbeterd, ook is de ...
help
Uitbreiden ondanks nieuwe wetgeving? : fosfaatrechten vormen pas een barrière om uit te breiden wanneer mestverwerking of grond goedkoper worden \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Berentsen, P. \ Boer, I. de \ Klootwijk, C. \ Middelaar, C. van \ 2015
Kunnen bedrijven nog wel ontwikkelen na de komst van de Melkveewet en fosfaatrechten? Onderzoekers in Wageningen brachten via een rekenmodel de gevolgen in kaart. Zij concluderen dat het interessant blijft om beschikbare stalcapaciteit te benutten en da ...
help
Overzicht van de productieziekten bij pluimvee \ Management&techniek [Artikel]
Limbergen, T. van \ 2015
Productieziekten kunnen het beste worden omschreven als aandoeningen die voorkomen in intensieveveeteeltsystemen. Typisch aan deze aandoeningen is dat ze vaker voorkomen naarmate de productiviteit van de dieren toeneemt. Een hedendaags voorbeeld dat ...
help
Validation of algae productivity models for outdoor conditions [Studentenverslag]
Trebuch, Lukas \ 2015
The ability of accurately predicting microalgae productivity at commercial scale under outdoor conditions is crucial to evaluate the potential of algae as renewable feedstock for food, feed, chemicals and biofuel. However, most of the published asses ...
help
‘Houden we wel echt rekening met consumentenwensen?’ : Jan Post geeft visie op potorchidee van de toekomst \ Onder glas [Artikel]
Velden, P. van \ 2015
In dertig jaar tijd is phalaenopsis van alle orchideeënsoorten uitgegroeid tot één van de meest populaire bloeiende potplanten. Jan Post van Floricultura maakte deze ontwikkeling van dichtbij mee. Hij voorspelt dat er plaats is voor vernieuwing binne ...
help
Komt smaak in gedrang door keuze voor hoogproductieve tomatenrassen? : oude discussie laait weer op \ Onder glas [Artikel]
Hoogstraten, K. van \ 2015
Natuurlijk is de discussie niet nieuw. Toch moet er over de smaak van tomaten worden gepraat, vindt Jan de Ruyter, sectormanager Plantaardige sectoren bij ABN Amro. Als hij de productiecijfers van tomaten van de afgelopen jaren bekijkt, constateert h ...
help
5de generatie Dewulf R3060 \ De loonwerker : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse loonwerksector [Artikel]
Vanderstraeten, A. \ 2014
Eind april stelde de gekende oogstspecialst Dewulf NV de 5de generatie voor van hun 3-wielige zelfrijdende 2-rijige aardappelrooiers. De R3060 heeft een complete redesign ondergaan waarbij de gebruiker centraal staat. Superieure kwaliteit van het ein ...
help
Productiviteit en water : is de ambitie van 20% meer productie in 2020 haalbaar? [Presentatie]
Hoving, I. \ 2014
Presentatie UDV Onderwijsdag 2014 over water en productiviteit.
help
De stelling : productiviteitsverbetering is noodzakelijk om hulpbronnen efficiënter te benutten \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Koesteren, J. van \ 2014
Een ding waarover economen en ecologen het eens zijn, is dat het goed is om efficiënter om te gaan met hulpbronnen. Economen noemen het productiviteitsverhoging en kijken vooral naar de productiefactoren arbeid en kapitaal. Maar als je de derde produ ...
help
Hoe voeden we 9 miljard mensen optimaal : inspiratiesessie [Video]
Dijkhuizen, A. \ 2014
De inspiratiesessie van Aalt Dijkhuizen (dinsdag 30 september 2014, CAH Vilentum) over de wereldvoedselindustrie. Hij gaf zijn visie over het vraagstuk "Hoe voeden we 9 miljard mensen optimaal: lokaal of mondiaal?"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.