help
Dossier projecten Productschap Tuinbouw [Dossier]
2015
Het onderzoek dat door Productschap Tuinbouw is gefinancierd heeft veel kennis opgeleverd voor de diverse sectoren. Deze kennis is vastgelegd in ruim 3000 publicaties die opgenomen zijn in de collectie van Groen Kennisnet. Dit dossier biedt de mogeli ...
help
Ernst van den Ende: 'Durf visionair te zijn' \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2015
Sinds 1 januari 2015 is er geen Productschap Tuinbouw meer. Collectief geld voor onderzoek is aanmerkelijk minder vanzelfsprekend. Voor directeur Ernst van den Ende van de Plant Sciences Group van Wageningen UR geen onoverkomelijk probleem. 'Geen gel ...
help
“Pluimveesector en overheid hebben elkaar nodig” \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Onis, E. \ 2015
Nadat het kabinet besloot om de Productschappen per 1 januari 2015 op te heffen, kwam de pluimveesector als één van de eersten met een brancheorganisatie. “De organisatie stond er al in januari 2014, maar de overheid heeft PLUIMNED en OVONED pas net ...
help
Onderzoek WUR-PPO verandert : overzicht onderzoeksprojecten \ Boom in business [Artikel]
Dolmans, N.G.M. \ 2014
Het onderzoeksteam Bomen van WUR-PPO onderzoekt een gevarieerd pakket aan onderwerpen op het gebied van boomkwekerij en stedelijk groen. De financiering van het boomkwekerijonderzoek door PT is beëindigd en bij praktisch alle andere financieringsstro ...
help
'Gezamenlijk optrekken in aardappelonderzoek' \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Engwerda, J. \ 2014
Productschappen verdwijnen, collectieve financiering van onderzoek vervalt. Dus werd Stichting NAO-Projecten opgericht. Directeur René van Diepen van de NAO (Nederlandse Aardappel Organisatie) vertelt over de nieuwe onderzoeksopzet.
help
Beantwoording nadere vragen over de opheffing publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie [Brief]
Kamp, H.G.J. \ 2014
Antwoorden van minister Kamp (EZ) op vragen van de Eerste Kamer over de opheffing van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
help
Beantwoording vragen over ontwerpwijziging Besluit houders van dieren vanwege de overname van de welzijnsvoorschriften van het Productschap voor Pluimvee en Eieren [Brief]
Kamp, H.G.J. \ 2014
Antwoorden van minister Kamp (EZ) op vragen van de Tweede Kamer over de ontwerpwijziging Besluit houders van dieren vanwege de overname van de welzijnsvoorschriften van het Productschap voor Pluimvee en Eieren.
help
Laatste fase voor Productschap Vis : jaarrekening 2013 positief \ Visserijnieuws [Artikel]
2014
De resultaten van de jaarrekening 2013 van het Productschap Vis vallen zeer positief uit. Door hogere visafslagomzetten waren de inkomsten fors hoger. Voor veel deelsectoren is er in 2014 geen heffing meer verschuldigd.
help
Tuchtrecht in de landbouw : preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2014 \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Parmet, W.M.A.K. \ 2014
Voordat aandacht wordt besteed aan het belang van het tuchtrecht en de toekomstmogelijkheden ervan, wordt kort de geschiedenis geschetst van het tuchtrecht in de landbouw, vervolgens een toelichting op het tuchtrecht in het algemeen, met tenslotte ee ...
help
Einde PT: meeste zaken afgerond \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2014
Op 31 december komt er een definitief einde aan het Productschap Tuinbouw, voorheen Productschap voor Siergewassen en Productschap Groenten Fruit. Daarmee komt ook een einde aan de collectieve financiering van met name onderzoek en promotie. Wat is r ...
help
De waarde van de tuchtrecht­spraak als instrument van handhaving \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Everts, W.N. \ 2013
In het regeerakkoord van oktober 2012 is de knoop doorgehakt: ‘De pbo’s zullen worden afgeschaft’. De regelgeving zal vergaand worden overgeheveld naar het ministerie van Economische Zaken. Dat roept de vraag op hoe na afschaffing van de wet Tuchtrec ...
help
'We worden geen Productschap Light' : producentenorganisatie LTO en NVV wordt van en voor varkenshouders \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Gruisen, W. van \ 2013
In 2014 houden de productschappen op te bestaan. LTO en NVV zetten een producentenorganisatie op die de taken kan overnemen. Hoewel er nog veel onzekerheden zijn, moet de organisatie er begin volgend jaar al staan.
help
Tuchtrecht binnen de PBO : ervaringen met het tuchtrecht als handhavingsinstrument \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Henke, R.B.R. \ 2013
In verband met de aangekondigde opheffing van de productschappen wordt de wijze van handhaving door twee van deze bedrijfslichamen, het Productschap Pluimvee en Eieren en het Productschap Vee en Vlees tegen het licht gehouden.
help
Kwekers moeten nu zelf aangeven wat ze willen : Johan Kos, proeftuin Zwaagdijk \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildenbeest, G. \ 2013
Door het Productschap Tuinbouw gefinancierde projecten maken maar een relatief klein deel uit van de omzet van Proeftuin Zwaagdijk. Toch betreurt directeur Johan Kos de opheffing van het PT per 1 januari 2014 zeer. "Dat die collectiviteit verdwijnt i ...
help
Tuchtrechtspraak en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Bruil, D.W. \ Parmet, W.M.A.K. \ 2013
De voorgenomen opheffing van de productschappen, zoals in het regeerakkoord neergelegd, roept tal van vragen op. Eén van die vragen betreft de toekomst van de door de schappen ingestelde tuchtgerechten. Het eenvoudige antwoord is: die worden ook opge ...
help
“De binding valt straks weg, de branche moet het zelf gaan doen” : Rien van der Spek over het einde van het Productschap Tuinbouw \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
2013
Aan het einde van dit jaar worden de productschappen opgeheven en houdt ook het voor de hovenierswereld actieve Productschap Tuinbouw op te bestaan. Rien van der Spek, VHGvakgroeplid en lid van de Sectorcommissie Hoveniers van het Productschap Tuinbo ...
help
'Tuinbouw kan niet zonder onderzoek voor overmorgen' \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
2013
Met de opheffing van het Productschap Tuinbouw verdwijnt ook de collectieve bijdrage van tuinders aan onderzoek. Een nieuwe manier om het onderzoek samen te financieren is broodnodig om de voorsprong van de Nederlandse glastuinbouwte behouden, vindt ...
help
Alleen ga je harder, samen kom je verder : Forum: de onderzoeksagenda van de toekomst, wie gaat die bepalen? \ Boom in business [Artikel]
Iersel, H. van \ 2013
Het verhaal is duidelijk. Van de vleespotten van het Productschap Tuinbouw komt de bodem nu in rap tempo in zicht en de laatste onderzoeken die hiermee worden gefinancierd, zijn in afronding. De vraag is dus: wie bepaalt én betaalt de onderzoeksagend ...
help
Innovatie noodzakelijk voor behoud varkenshouderij \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
Ginniken, R. van \ 2013
De varkenshouderij wordt geroemd om haar innovatiekracht. En volgens belangenbehartigers en onderzoekers heeft dat in het verleden het bestaansrecht van de varkenshouderij zeker gesteld. Maar de tijden zijn aan het veranderen: het Productschap voor V ...
help
'Het is nu aan de ondernemers' \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildenbeest, G. \ 2013
Als medio 2014 de laatste PT-gefinancierde onderzoeksprojecten afgerond zijn, zal onderzoek voortaan privaat gefinancierd moeten worden. Onder de noemer 'Nietsdoen is geen optie' heeft de KAVB daarvoor instructies klaarliggen, waarvoor de productgroe ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.