Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 425

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="prognose"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Effect van klimaatverandering en vergrijzing op waterkwaliteit en drinkwaterfunctie van Maas en Rijn \ H2O online [Artikel]
Sjerps, R. \ Laak, T. ter \ Zwolsman, G. \ 2016
Door de vergrijzing zal de emissie van geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen naar het oppervlaktewater toenemen. De effecten van toenemende emissies op de waterkwaliteit worden versterkt bij lage rivierafvoeren, die naar verwachting steeds vaker ...
help
Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland [Boek]
Gies, E. \ Smidt, R. \ Och, R. van \ Vleemingh, I. \ 2015
Nadere uitwerking van aard en omvang vrijkomende agrarische bebouwing 2012-2030 in de provincie Gelderland. De onderzoeksresultaten zijn op verschillende manier ruimtelijk gedifferentieerd en is de aard (bouwjaar en bedrijfstype) nader geanalyseerd. ...
help
Global implementation of two shared socioeconomic pathways for future sanitation and wastewater flows \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Puijenbroek, P.J.T.M. van \ Bouwman, A.F. \ Beusen, A.H.W. \ Lucas, P.L. \ 2015
The emissions of nutrients to surface water are projected to increase globally by about 70% between 2010 and 2050, with the largest increases in the poorest regions
help
Scenario’s drinkwatervraag 2015-2040 en beschikbaarheid bronnen : verkenning grondwatervoorraden voor drinkwater [Boek]
Aa, N.G.F.M. van der \ Tangena, B.H. \ Wuijts, S. \ Nijs, A.C.M. de \ 2015
Het RIVM heeft voor drie toekomstscenario’s voor de vraag naar drinkwater in 2040 berekend in hoeverre er voldoende productiecapaciteit is om aan die vraag te voldoen. Daaruit blijkt dat er alleen een tekort optreedt bij het scenario met de maximale ...
help
Zout in beeld gebracht \ H2O online [Artikel]
Witteveen, S. \ Reitsma, J.J. \ Dik, P. \ 2014
In de Haarlemmermeerpolder is sprake van verzilting van het oppervlaktewatersysteem door brakke kwel. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging wordt deze verzilting in de toekomst sterker. Dat kan problemen geven in sectoren die afhankelijk zijn ...
help
Verzilting Haarlemmermeer met model goed te voorspellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Witteveen, S. \ Dik, P. \ Broersma, L. \ Reitsma, J.J. \ 2014
In de Haarlemmermeerpolder is sprake van verzilting van het oppervlkatewatersysteem door brakke kwel. Deze verzilting zal, onder invloed van zeespiegelstijging, sterker worden. Grontmij onderzocht of en hoe chlorideconcentraties in het oppervlaktewat ...
help
Leverbot, een groeiend probleem \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Moll, L. \ 2014
Bij geiten in Nederland komt minder vaak een leverbotbesmetting voor dan bij schapen. Hoewel de Gezondheidsdienst voor Dieren verwacht, dat leverbot in de toekomst ook bij geiten vaker voor zal komen en er allerlei belemmeringen zijn om een infectie ...
help
Accountant: verdwijnen of veranderen \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Wolters, W. \ 2014
De accountant verdwijnt. Die voorspelling is de afgelopen maanden door verschillende economen en wetenschappers gedaan. Natuurlijk kunnen computers en robots werkzaamheden en handelingen overnemen, maar zal het heus zo’n vaart lopen?
help
Topopbrengst \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Sikken, G. \ 2014
De bietenoogst lijkt een topopbrengst van gemiddeld 15 ton suiker per ha op te leveren. Wel zijn er aanzienlijke verschillen tussen regio’s en percelen. Door de grote oogst schuiven surplusbieten deels door naar volgend seizoen. De campagne start op ...
help
Lage melkprijs kunnen uitzitten : langetermijnprognoses stijgen, volatiliteit blijft \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2014
Het perspectief voor de zuivelmarkt blijft positief, al liggen de prijzen voor basiszuivelproducten in een dal. Bij toenemende volatiliteit kan een veehouder niet blijven leunen op vakmanschap.
help
Leverbot, jaar met twee gezichten \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Moll, L. \ 2013
De leverbotsituatie is dit jaar bijzonder te noemen: in het voorjaar van 2013 hadden we nog te maken met een ernstige leverbotbesmetting, maar dit lijkt tot nu toe niet te hebben geresulteerd in meer infectie in het najaar. Binnenkort staat de defini ...
help
Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 : gevolgen van de invoering van verplichte mestverwerking en het afschaffen van productierechten in de veehouderij [Boek]
Schröder, J. \ Baltussen, W. \ Koeijer, T. de \ Leenstra, F. \ Velthof, G. \ Verdoes, N. \ Willems, J. \ Grinsven, H. van \ 2013
Er is een risico dat de uitbreiding van de mestverwerking onvoldoende is voor de vanaf 2015 verwachte hoeveelheid jaarlijks te verwerken mest. Dit wordt vooral veroorzaakt door onzekerheid over de vergunningverlening en de financiering van nieuwe mes ...
help
Ernstige leverbot verwacht \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Moll, L. \ 2012
De Werkgroep Leverbotprognose waarschuwt voor ernstige leverbot. Vooral in het westen van Nederland is het gras fors geïnfecteerd. Bedrijven in de leverbotgebieden moeten rekening houden met zware besmettingen bij hun schapen.
help
Back to the future : een kritische kijk op vijftig jaar sierteelt in Vlaanderen door bevoorrechte getuigen [Boek]
Van Lierde, D. \ Taragola, N. \ Saverwyns, A. \ 2011
Om terug naar het verleden te kijken van de Vlaamse sierteelt werd beroep gedaan op een aantal bevoorrechte getuigen; dit zijn mensen die hun sporen verdiend hebben in de sierteelt en meestal letterlijk vergrijsd zijn in de materie. Deze mensen gaven ...
help
Overvloed aan puike bonken : dramatisch jaar voor telers zonder contracten : prognose aardappeloogst in 2011 \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Bos, H. \ Meijering, L. \ Snoo, E. de \ Blake, A. \ 2011
Iedere fritesaardappelteler in noordwest-Europa weet dit seizoen een kwalitatief goede, grove knol te telen. De vroege topoogst duwt de markt in een depressie. Een rondgang langs de productiegebieden in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Enge ...
help
Mondiale voedselzekerheid als uitdaging : over de toename van de landbouwproductieviteit \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Rabbinge, R. \ 2011
De landbouw is de afgelopen decennia zeer veel productiever geworden per eenheid van grond (ha), per eenheid van arbeid (mansuur), per dier en per eenheid van externe input. De toename van de wereldbevolking en de doorgaande dieetverandering zorgen v ...
help
Integrated assessment of adaptation to climate change in Flevoland at the farm and regional level [Boek]
Wolf, J. \ Mandryk, M. \ Kanellopoulos, A. \ Oort, P. van \ Schaap, B. \ Reidsma, P. \ Ittersum, M. van \ 2011
A key objective of the AgriAdapt project is to assess climate change impacts on agriculture including adaptation at regional and farm type level in combination with market and technological changes. More specifically, the developed methodologies enab ...
help
Landbouwverkenning provincie Utrecht tot 2025 : huidige situatie en ontwikkeling [Boek]
Bont, C.J.A.M. de \ Leeuwen, M. van \ Linderhof, V. \ Venema, G. \ Vogelzang, T. \ 2011
Het aantal land- en tuinbouwbedrijven in de provincie Utrecht zal tot 2025 met ruim een derde teruglopen tot minder dan 2.000. De agrarische productie blijft op peil. Veel bedrijven zullen verder in omvang groeien, maar blijven overwegend gezinsbedri ...
help
Bevolkingsprognose 2009-2016 : omslag naar lagere groei \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Duin, C. van \ Nicolaas, H. \ 2010
Volgens de nieuwe bevolkingsprognose (2009-2016) voor de korte termijn waarover dit artikel rapporteert, telt Nederland in 2016 16,9 miljoen inwoners: 40 duizend meer dan volgens de laatste langetermijnprognose (deze betrof de jaren 2008–2050).
help
Demografie in de Natuurverkenning 2011 : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 [Boek]
Veeneklaas, F.R. \ Vader, J. \ 2010
Dit document dient als input voor de omgevingsscenario's van de Natuurverkenning 2011. Het behandelt de gevolgen voor natuur en landschap van demografische ontwikkelingen tot 2040. Die effecten verlopen via het ruimtebeslag door bebouwing, openluchtr ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.