help
Op stap naar lelie 2020 : voor een zonnige toekomst [Boek]
Barendse, J. \ 2015
Er zijn een aantal ontwikkelingen die de teelt en afzet van lelie bedreigen en daarmee de bedrijven die in de keten van lelie actief zijn. Een belangrijke bedreiging is de problematiek omtrent het virus Plantago asiatica mosaic virus (PlAMV). Een str ...
help
Nieuwe werkelijkheid voor promotie bloemen en planten \ BloembollenVisie [Artikel]
Ooms, M. \ 2013
De afgelopen jaren zag Bloemenbureau Holland (BBH) zijn promotiebudget teruglopen van 22 miljoen euro in 2009 naar 8 miljoen euro in 2013. Het aantal medewerkers liep terug van 45 in 2009 naar 12 in 2013. Vanzelfsprekend heeft deze ingrijpende afslan ...
help
Teelt de grond uit mogelijk, maar niet zonder onderzoek \ BloembollenVisie [Artikel]
Braakman, L. \ 2013
De meeste bolgewassen groeien gewoon in de grond. Toch zijn er nog andere manieren. Het programma 'Teelt de grond uit'onderzocht de verschillende mogelijkheden zoals telen op water, substraten en op een afgedichte ondergrond. Tijdens een informatieda ...
help
Samenwerken aan veerkracht en vitaliteit : businessplan Centre of Expertise Open Teelten [Presentatie]
Kocks, C. \ [2013]
Het businessplan Centre of Experticse Open Teelten richt zich op onderzoek en innovatie, onderwijs, cursussen en trainingen, faciliteiten en netwerken. De doelgroepen zijn voorlopende bedrijven, het MKB, studenten en NGO’s.
help
Midterm review report climate proof cities [Boek]
Albers, R. \ 2012
Vision on the Climate Proof Cities (CPC) programme. Although mitigation measures on a global scale can slow down climate change, the continuing growth in global emissions will result in rise of global average surface temperatures towards the end of t ...
help
De Bloemistenkwekerij: groots plan botst op realiteit \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Kamminga, H. \ 2012
Een grote kwekerij voor een groep telers van 'kleine' sierteeltproducten die zo worden vermarkt dat ze voor de telers meer opleveren dan in de traditionele afzetketen. Dat moet 'De Bloemistenkwekerij' worden. Het idee spreekt velen aan. Maar bij de r ...
help
Koeien veilig uitdagen : Rovecom ICT ontwikkelt programma dat een koe binnen de behoefte zo efficiënt mogelijk brok voert \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2011
Op een economische manier 'spelen' met de krachtvoergift, maar wel binnen de grenzen van de behoefte van het dier. Dat is het principe van het nieuwe voermodel RendementVoeren van Rovecom ICT. Het model gebruikt hierbij data, zoals productie, leeftij ...
help
Approaches and methods for monitoring and evaluation \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Mierlo, B. van \ 2011
The aim of many agricultural innovation networks is to realize a system innovation. With system innovation, whole production and consumption systems change, including social relationships, division of roles, formal rules and values, and the technical ...
help
Networks learn from learning histories \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Zaalmink, W. \ 2011
The research programme Networks in Animal Husbandry began in 2004 without any concrete final objectives. The programme did have to contribute in all sorts of ways: by making “knowledge from the shelf” applicable, to making animal farming more robust, ...
help
Wie maakt plannen voor topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen? \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Bannisseth, Q. von \ 2011
De topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen moet binnen enkele weken concrete projectvoorstellen indienen bij het kabinet. Alleen dan is er kans op cofinanciering door de overheid. Maar wie maken die projectvoorstellen eigenlijk?
help
Kennis bundelen in onderzoeksprogramma's : rivier- en kustonderzoek in Nederland [Boek]
Hemert, M. van \ Meulen, B. van der \ 2010
Een groot deel van de onderzoeksfinanciering wordt toegekend in de vorm van programma’s. Van onderzoeksprogramma’s wordt steeds vaker verwacht dat ze zowel internationaal publiceerbare onderzoeksresultaten opleveren, als kennis die bijdraagt aan het ...
help
Climate compensation programs in Costa Rica and the Netherlands [Studentenverslag]
Bens, M.H.W. \ 2010
Ways to mitigate climate change are currently evolving rapidly. Climate compensation is one of these ways and compensation programs spring up in the relatively new market of carbon credits. In this study six climate compensation programs in Costa Ric ...
help
Commissaris van de Koningin Jan Franssen : 'Wie niet gezien is, is weg' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2008
Jan Franssen (VVD) is Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland en voorzitter van de Task Force Management Overstromingen. Onder zijn leiding moet Nederland worden klaargestoomd voor overstromingen. “Leven met water en angst voor water, het zit er ...
help
Meer draagvlak voor beleid met werkmethode omgevingsscenario’s \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
2007
Mariëtte Klein had, als projectleider diergezondheid bij LNV, de taak een Nationale Agenda Diergezondheid op te stellen. Met de grote uitbraken van vogelpest, MKZ en varkenspest vers in het geheugen was inmiddels duidelijk dat zo’n agenda niet alleen ...
help
KB-WOT fisheries research: programme for 2007 [Boek]
Dickey-Collas, M. \ Beek, F. van \ 2007
LNV programma 406 omvat de wettelijke taken die door DLO uitgevoerd worden en betrekking hebben op de visserij. Binnen dit programma is er een Kennisbasis budget dat bedoeld is voor het ontwikkelen en onderhouden van expertise om dit programma uit te ...
help
'Het gaat om inhoud, niet om geld': GKC-programma's zijn richtinggevend voor innovatie van het onderwijs \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Nijman, J. \ 2007
Nog nooit eerder zijn onderwijsinstellingen zo duidelijk zelf betrokken bij de formulering van innovatiekaders voor het onderwijs. De nu geformuleerde vijftien werkprogramma's zijn een goed begin
help
Routeplanner verduurzaming energie op nieuwbouwlocaties in de glastuinbouw [Boek]
Pfeiffer, A.E. \ 2006
Om duurzame energiemaatregelen in clusters succesvol te implementeren is een zogenoemde Routeplanner ‘verduurzaming energie op nieuwbouwlocaties in de glastuinbouw’ ontwikkeld. De Routeplanner is een handboek waarin praktijkervaringen zijn verwerkt i ...
help
Werkprogramma 2006-2007 [Boek]
Raad voor het Landelijk Gebied \ 2006
help
Duurzame energie: een kwestie van rekenen \ BloembollenVisie [Artikel]
Ooms, M. \ 2006
Duurzaam energiegebruik is een onderwerp dat de samenleving - en dus ook de bollensector - al bezighoudt sinds de energiecrisis in de jaren zeventig. Naast het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technieken en methodes, gaat het daarbij ook om bewust ...
help
Rol van de coördinator bij de uitvoering van een soortbeschermingsplan [Boek]
Bankert, D. \ Joop, P. \ 2004
In het verleden is vastgesteld dat een soortbeschermingsplan (SBP) beter tot uitvoering zou komen indien er een landelijk coördinator zou worden aangesteld, dit kwam onder andere naar voren in de evaluatie van het soortbeschermingsplan Otter, Korhoen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.