help
GroenFront in actie tegen jacht op Veluws grofwild \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Hegener, M. \ 2013
In oktober 2012 startte GroenFront, de Nederlandse afdeling van het Internationale Earth First, een campagne tegen de bejaging van het Veluws grofwild. Niet dat alle jacht meteen moet worden beëndigd, het moet wel anders en minder. En het wild moet v ...
help
Sector kraakt onder dioxine : malaise sleurt Nederlandse prijs mee omlaag \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Dooren, K. van \ Hove, G. ten \ 2011
De dioxinekwestie in Duitsland holt de financiële positie van boeren verder uit. De crisis duurt voort. 'Duitsers mochten die wel iets voortvarender te lijf gaan.'
help
Ook burgers willen geen natte natuur : met protestborden, stickeractie en website strijden bewoners tegen ontpoldering Krimpenerwaard \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie West [Artikel]Bijbehorende website
Schellart, M. \ 2009
Steeds meer burgers verzetten zich tegen de ontpoldering. Zij komen op voor boeren in hun omgeving. Zoals in de Krimpenerwaard. Met de website geenweidepact.nl en een stickeractie strijdt Aad Oosterom tegen de omvorming van veenweide in nieuwe natte ...
help
De lange weg van een biogasinstallatie \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Kobessen, G. \ 2009
Tien jaar praten over een biogasinstallatie bij Aalten heeft nog niets opgeleverd. Tijd voor een beslissing vindt Biogasvereniging Achterhoek (BvA)
help
Boerenprotest tegen genpiepers : dit jaar geen gentech-proefvelden in Friesland \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Winkel, E. \ 2009
Maar liefst 122 bezwaren kreeg VROM eind 2008 te verwerken tegen proefvelden met genetisch gemodificeerde aardappels bij Dokkum en Marrum. Maar het Ministerie hield de vergunning overeind. Na protest bij de Raad van State mochten de piepers uiteindel ...
help
Zandzakken, notenbomen en een taart : Nederlandse sociale bewegingen en mondiale klimaatverandering \ Jaarboek ecologische geschiedenis... / Vlaamse Geschiedkundige Kring [en] Vereniging voor Ecologische Geschiedenis [Artikel]
Heijden, H.A.B. van der \ 2009
Nederlandse natuur- en milieugroepen hebben een belangrijke rol gespeeld bij de politisering van klimaatverandering. Analoog aan de diversiteit van de beweging - van mobiliserende organisaties als Milieudefensie, via de Provinciale Landschappen, tot ...
help
Ruimte genoeg op zee; interview \ De levende natuur [Artikel]
Nijland, R. \ 2009
Vorig jaar kwam Greenpeace in actie door stenen in zee te gooien, om visserij tegen te gaan en de vorming van zeereservaten af te dwingen. Die actie heeft effect gehad, denkt campagneleider Pavel Klinckhamers. De Nedelandse Visserijbond heeft daar ge ...
help
Burgerinitiatief belemmert mega: provincies passen hun beleid aan voor 'boze' burger \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Beukema, E. \ 2009
In de megastaldiscussie wint de 'gemiddelde' Nederlander aan invloed. Door handtekeningenacties worden provincies steeds kritischer, vestigingseisen worden aangescherpt, óf: de deur gaat dicht
help
Laat Almere het IJmeer binnenhalen \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Dekker, H. \ Kuipers, B. \ Straver-Nevalainen, M. \ 2009
De gemeenteraad van Almere heeft unaniem ingestemd met Waterstad-plus als beste variant voor de schaalsprong van Almere. Waterstad-plus bestaat onder meer uit de voorwaarde van een IJmeerverbinding voor openbaar vervoer en een combinatie van stedelij ...
help
'Het kostte veel en leverde niets op' : Duitse melkveehouder en akkerbouwer Wolfgang Sprau heeft spijt van laatste melkleverantiestop \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Wesselink, W. \ 2009
Melkveehouder en akkerbouwer Wolfgang Sprau boert op de Lerchenhof, in Rimschweiler, onder de rook van Zweibrücken, in de Pflaz, hij liet in 2008 uit protest melk in de mestput lopen. Nu zou het niet weer doen, want de leverantiestop heeft niets opge ...
help
Natuur is leidend bij houtoogst : Staatsbosbeheer soms in lastige paket \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]Bijbehorende website
Bergfeld, A. \ 2008
Bij het uitvoeren van het beheer wordt Staatsbosbeheer vaak geconfronteerd met lastige keuzes, soms zelfs met protesten of actiegroepen. Uitleggen waarom er wordt gekapt en hoe, dat blijft het devies
help
'Niemand luistert naar ons' \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Engelen, J. \ 2008
Het verzet tegen elektronische individuele registratie van schapen wordt gebundeld. Protesterende schapenhouderijorganisaties gaan samenwerken. Hun eerste actie is politieke steun zien te krijgen. Daartoe In november 2008 is een begin gemaakt met een ...
help
De slag om de Oosterschelde : een reconstructie van de strijd om de open Oosterschelde [Boek]
Schipper, P. de \ cop. 2008
In De slag om de Oosterschelde vertelt Paul de Schipper het verhaal van gewone, volhardende mensen die vonden dat de Oosterschelde geen brakke zoetwaterpoel mocht worden. Van de vooravond van de grote storm in februari 1953 tot de opening van de stor ...
help
Publiek en politiek debat rond kap van zilveresdoorn \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Iersel, M. van \ 2008
Kap van edsoorn in Tilburg is volgens de wethouder onvermijdelijk ondanks protest van binnenstadbewoners
help
'Bio-industrie noodzakelijk' : Rowdy Plantema laat zich niet slachten door dierenactivisten \ Meat&Meal management [Artikel]
Plas, C. van der \ 2007
Dierenarts Rowdy Plantema haalde de krantenkoppen met zijn strijd tegen Wakker Dier. De rechter vond dat Plantema zijn eerdere opmerking dat Wakker Dier bestaat uit terroristen, niet voldoende had gerectificeerd. Ruim twee ton boete was zijn deel. De ...
help
Nederland belangrijke uitvalsbasis activisten \ Meat&Meal management [Artikel]
Plas, C. van der \ 2007
Nederland was in augustus gastheer van de Animal Rights Gathering 2007. Deze bijeenkomst van dierenactivisten, in Appelscha, werd bezocht door honderden activisten uit heel Europa. Dat Nederland gastheer was -hoewel vanuit politiek en brancheorganisa ...
help
Muren van verzet : Kamer onderzoekt tegenwerking reconstructie \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Dokter, H. \ 2007
Bestemmingsplannen, verzet van burgers én boeren, vergunningen, oplopende kosten : er zijn genoeg obstakels bij de reconstructie. De Tweede Kamer gaat op inspectie. Wim Baan en zijn vrouw Herma zijn de eersten in Overijssel die hun bedrijf hebben ver ...
help
'Wilde Westen schrijft regels gentechnologie' : activisten zoeken grenzen democratie \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]Informatie en protestsite over gentech voedsel
Sterren, M. van der \ 2007
Hoe groot de voordelen van gentechnologie ook mogen zijn, sommige burgers zijn niet te overtuigen. Ze protesteren met spandoeken en manifesten en enkelen volgen het volledig juridische traject. In het democratische spel tussen macht en recht worden z ...
help
Angst voor dierenactivisten \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2007
De agrosector is in verhoogde alarmtoestand rond dierenactivisme. Internationale activisten willen in Friesland een zomerkamp houden. LTO vreest schermutselingen
help
Eerste import uit Groot-Brittannië verloopt soepel : weinig protest bij import \ De kalverhouder [Artikel]
2006
Groot-Brittannië exporteert weer nuka's naar Nederland. Het protest van Britse dierenactivisten viel betrokkenen mee
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.