help
Effectiveness of nutrition education in Dutch primary schools [Proefschrift]
Battjes-Fries, Marieke \ 2016
help
Boer in problemen mijdt hulpverlener : hulpverlener moet boerentaal spreken \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Hoitink, H. \ 2013
Boeren die vee verwaarlozen, hebben problemen. Ze wantrouwen psychologen: 'die begrijpen hen niet'. Dat moet anders, aldus twee ervaren 'boerenhulpverleners'. En wat te doen als er dierverwaarlozing wordt vermoed?
help
Dierverwaarlozing: zoeken naar structurele oplossingen \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Louw, R. \ 2013
Veehouders, die hun dieren verwaarlozen, doen dat meestal niet met opzet: liggen vaak bedrijfseconomische of psychosociale problemen aan ten grondslag. Intensieve begeleiding kan uitkomst bieden.
help
Equitherapie (SHP) [Boek]Bijbehorende website
Thiel, U. \ Klüwer, B. \ 2012
Dit boek geeft een overzicht over een verantwoorde en systematische inzet van paarden, in het kader van psychotherapeutische, pedagogische en psychosociale behandelingen. Equitherapie (SHP) is gebaseerd op meer dan 40 jaar ervaring op wetenschappelij ...
help
Kwetsbare ouderen [Boek]
Campen, C. van \ 2011
De meeste ouderen voelen zich nog lang gezond en gelukkig. Een kleinere groep is meestal op hoge leeftijd afhankelijk geworden van zorg en ondersteuning. In de overgang tussen deze twee groepen bevinden zich de kwetsbare ouderen. Zij lijken op het ee ...
help
Mentale nood is wat anders : geen psychische nood bij boeren, wel zorgen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Welink, M. \ 2010
Een kwart van de boeren verkeert in psychische nood, althans, volgens televisieprogramma rondom 10. Deskundigen vinden dat echter overdreven.
help
Terugblik op de MKZ-crisis door betrokken dierenartsen zes jaar later : de gevolgen van de MKZ-crisis bij dierenartsen \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Noordman, J.W.J \ Endenburg, N. \ 2008
help
Omgaan met de nafase bij overstromingen \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]Handreiking nafase bij een grootschalige overstroming
Kolen, B. \ Vermeij-van den Braak, E. \ 2008
‘Wat als het is gebeurd’? Naast het voorkómen van een overstroming en de organisatorische voorbereiding (preparatie) is er tegenwoordig ook aandacht voor de laatste schakel uit de veiligheidsketen, de nafase. Niet omdat deze fase belangrijker is dan ...
help
Handreiking nafase bij een grootschalige overstroming : van dreigend hoogwater tot en met evacuatie [Boek]
Vermeij-van den Braak, E. \ Besselink, A. \ Rooze, M. \ 2008
Aandacht voor de nafase bij een overstroming is een onderdeel van het project ‘Van dreigend hoogwater tot en met evacuatie’. In het project is aandacht besteed aan herstel en wederopbouw én aan de psychosociale zorg (nazorg). Specifieke aandacht voor ...
help
Gewicht, sport en psychosociale problematiek bij kinderen \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Bun, C.J.E. \ Schütz, F.N. \ Hilgersom, W.J.A. \ 2007
In dit artikel wordt ingegaan op de relatie tussen gewicht en het voorkomen van psychosociale problemen bij 5-6 jarigen en 13-14 jarigen. Tevens is gekeken of er een verband is tussen het sportgedrag van kinderen en psychosociale problemen
help
Eerste hulp bij psychosociale arbeidsbelasting : hoe de bedrijfsmaatschappelijk werker arbeidsuitval helpt voorkomen \ Arbo : vakblad over arbeidsomstandigheden [Artikel]
Adrichem, J. van \ 2007
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) vormt één van de belangrijkste veroorzakers van ziekte en verzuim in Nederland. De bedrijfsmaatschappelijk werker kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van arbeidsuitval door psychosociale arbeidsbelast ...
help
Dementie: het belang van psychosociale interventies \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Koopmans, R.T.C.M. \ 2006
Hoe groot de impact van dementie op de patiënt is, werd indringend beschreven door Stella Braam in haar boek "Ik heb Alzheimer: het verhaal van mijn vader." Zij beschrijft daarin de beleving van haar dementerende vader. De vraag is wat de sleutels zi ...
help
Vertrouwensdierenartsen onder de aandacht : informatie over taak en werkwijze \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Herten, J. van \ 2006
help
The world's greatest : een essay over landschap, architectuur en grootheidswaanzin [Studentenverslag]
Boxman, O. \ 2005
help
De mentale gezondheid van lokale dierenartsen, twee jaar na de MKZ-crisis in hun praktijk \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Drijfhout, A.C. \ Leeuw, J.R.J. de \ 2005
Onderzoek in de periode van september tot december 2003 naar de mentale gezondheid van praktiserende dierenartsen. Welke factoren tijdens of na de MKZ-crisis hebben hun gezondheid beïnvloed? In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van het kwant ...
help
Hoofdlijnen in de beleving van de MKZ-crisis: interviews met getroffen lokale praktiserende dierenartsen en adviezen voor de toekomst \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Drijfhout, A.C. \ 2005
In het najaar van 2003 zijn in het kader van een afstudeeronderzoek naar de mentale gezondheid van dierenartsen, twee jaar na de MKZ-crisis, interviews gehouden met elf dierenartsen die deze crisis in de eigen praktijk hebben meegemaakt. De vragen in ...
help
Boeren en tuinders laten zich moeilijk helpen : vertrouwenspersonen cruciaal in hulpverlening agrarische gezinnen \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie West [Artikel]
Poppe, H. van de \ 2005
Primo Noord-Holland, provinciaal instituut voor maatschappelijke ontwikkeling, organiseerde een bijeenkomst voor professionals en vrijwilligers in de psychosociale hulpverlening om meer kennis op te doen over de specifieke omstandigheden op agrarisch ...
help
Wat een vogelpestepidemie doet met pluimveehouders : gezondheidsonderzoek vogelpestepidemie \ De pluimveehouderij [Artikel]Vogelpest epidemie 2003: gevolgen voor de volksgezondheid - Bijlagen bij Vogelpest epidemie 2003
Leeuw, R. de \ 2004
Belangrijkste resultaten van een onderzoek naar de gevolgen van de klassieke vogelpest-epidemie voor de psychosociale gezondheid van de verschillende groepen pluimveehouders van geruimde of niet-geruimde pluimveebedrijven is onderzocht door het RIVM ...
help
Wie de boer niet kent... : hulpverlening in de agrarische sector \ De psycholoog [Artikel]
Kindermans, G. \ 2004
Door veranderende wet- en regelgeving, dierziekten raken ook boeren psychisch in de knel, maar slechts weinigen melden zich bij de reguliere hulpverlening. Gesprek met een 'boerenpsycholoog' die met twee benen in de boerengemeenschap staat
help
Probleemgedrag van kinderen van 9-13 jaar in Amsterdam \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Wal, M.F. van der \ Wit, C.A.M. de \ Diepenmaat, A.C.M. \ Hirasing, R.A. \ 2004
In het schooljaar 2000/2001 deed de GG&GD Amsterdam een vragenlijstonderzoek naar de psychosociale gezondheid van kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool. Uit deze studie blijkt dat verschillen in emotionele problemen en gedragsproblemen naar etn ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.