help
Nieuwe biologische bestrijders van bodempathogene schimmels : thema: effectief en duurzaam middelenpakket BO-06-004-001.05 [Poster]
Postma, J. \ [2009]
Poster met informatie van aanvullend onderzoek naar de antagonist Lysobacter enzymogenes 3.1T8, dat Pythium aphanidermatum in komkommer op substraatteelt effectief kan onderdrukken
help
Biologische bestrijding van Pythium in komkommer [Poster]
Postma, J. \ Klein, M. de \ Wiegers, G. \ [2007]
Pythium aphanidermatum is een moeilijk te beheersen wortelpathogeen in substraatteelten. Bij gebrek aan resistente rassen kan biologische bestrijding een alternatief bieden voor het veelvuldig toepassen van chemische middelen; onderzoek, resultaten e ...
help
Soil suppressiveness of Meloidogyne, Verticillium and Pythium in diverse agricultural soils: possible mechanisms, and options for sustainable management \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Wurff, A. van der \ Stooten, M. van \ Hamelink, R. \ Böhne, S. \ Wensveen, W. van \ Os, G. van \ Postma, J. \ Bloem, J. \ 2010
Grond uit veertien verschillende glastuinbedrijven is door middel van biotoetsen getest op ziektewerend vermogen tegen drie belangrijke pathogenen, namelijk Meloidogyne incognita, Pythium aphanidermatum and Verticillium dahliae.
help
Minder Pythium in komkommer \ Vakdeel glasgroenten : gespecialiseerd vakdeel bij Groenten + fruit [Artikel]
1998
Komkommerplanten worden minder door Pythium aangetast als ze op niet ontsmette steenwol staan. Dit blijkt uit een onderzoek van het IPO-DLO en het PBG. het is voor de praktijk nog onverstandig de steenwol niet te ontsmetten. Niet alleen Pythium, maar ...
help
Pythium-Art als Wurzelpathogen gefährlich? Aktuelles zu Hydroponik aus Grossbeeren - Teil XI \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
Kyuchukova, M. \ Büttner, C. \ Gabler, J. \ 2004
Onderzoek naar de invloed van de watertemperatuur op de toename van de bodemschimmel Pythium aphanidermatum bij de komkommerteelt in recirculerende en gesloten teeltsystemen
help
Biovitaalkas : naar een weerbaarheids adviessysteem [Presentatie]
Wurff, A. van der \ Streminska, M. \ Slooten, M. van \ Cuijpers, W. \ Janmaat, L. \ [2011]
Powerpointpresentatie over onderzoek naar bodemweerbaarheid in kasgronden.
help
Pythium bij hyacint : grondontsmetting vroeg in het vruchtwisselingsschema toepassen \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Vreeburg, P.J.M. \ Korsuize, C.A. \ 2000
Het Laboratorium voor Bloembollencultuur onderzocht de invloed van vruchtwisseling en grondontsmetting op de bestrijding van Pythium bij hyacint
help
Grondontsmetting uitvoeren voor een ongevoelig gewas : Pythium bij hyacint \ Vakwerk [Artikel]
Vreeburg, P.J.M. \ Korsuize, C.A. \ 2000
Wegvallen van bestrijdingsmiddelen en reguleren van grondontsmettingsmiddelen maakt de bestrijding van Pythium steeds moeilijker. Vruchtwisseling en grondontsmetting voorafgaand aan een niet of minder gevoelig gewas voor Pythium gaf bij onderzoek de ...
help
Pythium in komkommer [Poster]
Gaag, D.J. van der \ Paternotte, P. \ 2004
De ziekteverwekker Pythium aphanidermatum dringt via de wortels de plant binnen en kan vervolgens de stengel ingroeien. De eerste bovengrondse symptomen zijn vaak verglazing en bruin worden van de stengel net boven de pot. Pythium aphanidermatum vorm ...
help
GNO's tegen Pythium in komkommer [Poster]
Paternotte, P. \ Flier, W. \ Förch, M. \ Stevens, L. \ Verstappen, F. \ Bouwmeester, H. \ [2005]
Tegen Pythium aphanidermatum, het belangrijkste wortelpathogeen in de teelt van komkommer, worden relatief veel chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Onderzocht wordt of GNO’s (Gewasbeschermingsmiddelen van Natuurlijke Oorsprong) een alternat ...
help
Opmerkelijke bestrijding tegen Pythium \ Vakdeel glasgroenten : gespecialiseerd vakdeel bij Groenten + fruit [Artikel]
Rattink, H. \ 1996
Onderzoek naar het effect van toediening van antagonisten in de opkweekfase als bestrijdingsmiddel tegen Pythium-aantasting
help
De aanval van bacterien en schimmels op Pythium \ Vakdeel glasgroenten : gespecialiseerd vakdeel bij Groenten + fruit [Artikel]
Postma, J. \ Kerssies, A. \ 2000
Biologische bestrijding van Pythium bij komkommer met antagonisten en adviezen om verspreiding van de ziekte te voorkomen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.