help
Beleidsdraaiboek Q-koorts [Boek] - Versie 2.0
2016
help
Het belang van diagnostiek : abortus bij kleine herkauwers \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Brom, R. van den \ 2016
Sinds de uitbraak van Q-koorts bij mensen, is er in Nederland steeds meer belangstelling voor besmettelijke ziekten die abortus veroorzaken bij schapen en geiten.
help
Diergezondheid groot goed op Dag van het Schaap : aankomende editie: 11 juni 2016 in Ermelo \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Rotgers, G. \ 2016
Op 11 juni aanstaande vindt het tweejaarlijkse event de Dag van het Schaap plaats, in Ermelo. De organisatie hoopt hier tientallen rassen samen te brengen voor een groot publiek. Dat vergt nogal wat; de regelgeving voor met name de diergezondheid maa ...
help
Airborne transmission of Coxiella burnetii : spatial dispersion modelling and the effects of meteorological and environmental conditions on Q fever incidence [Proefschrift]
Leuken, J. van \ 2015
Van 2007 tot en met 2010 ondervond Nederland de grootste Q-koortsepidemie ooit bij mensen, geiten en schapen beschreven. In totaal zijn meer dan 4000 patiënten geregistreerd. Waarschijnlijk zijn zelfs meer dan twaalf keer zoveel mensen besmet met de ...
help
Meteorologie voorspelt verspreiding Q-koorts \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Wolters, W. \ 2015
Ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht ontwikkelde Jeroen van Leuken een model waarmee berekend kan worden waar Coxiella burnetii zal worden verspreid na een uitbraak van Q-koorts. Híj kreeg zijn titel, ‘wij’ kregen een i ...
help
Langetermijneffecten van Q-koorts: proefschrift \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Loenhout, J.A.F. van \ 2015
De meeste patiënten die een Q-koortsinfectie hebben doorgemaakt herstellen. Toch lijdt na 2 jaar na het begin van de ziekte meer dan 1 op de 3 patiënten nog aan een ernstig aangedane gezondheidsstatus. Dat blijkt uit het proefschrift The long-term he ...
help
Dierenlab beschermt mensen \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Sikkema, A. \ 2015
Nederland krijgt steeds meer te maken met besmettelijke dierziektes die ook mensen ziek kunnen maken, zoals vogelgriep. Om daar goed onderzoek naar te doen is een lab gebouwd waarin levende, besmette landbouwhuisdieren gehouden worden. Geen virus kan ...
help
Vaccinatie onderdeel van totaalpakket tegen Q-koorts \ GD schaap geit [Artikel]
Brom, R. van den \ 2015
In de strijd tegen Q-koorts is het zaak om een totaal pakket aan maatregelen toe te passen. Dat concludeert GD'er René van den Brom in zijn proefschrift over de diergeneeskundige aspecten van een Q-koortsuitbraak. Bij promoveerde op het onderzoek naa ...
help
Verschillende opinies over verspreiding Q-koorts \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Sikkema, A. \ 2015
Onderzoekers hebben verschillende meningen over een mogelijke oorzaak van de Q-koorts epidemie in 2008 en 2009. Centrale vraag is of het transport van besmette mest hier aan heeft bijgedragen.
help
Factsheet maatregelen Q-koorts (20 mei 2015) [Brochure]
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie \ 2015
Factsheet met maatregelen en adviezen voor de verschillende categorieën geiten- en schapenhouders.
help
Emissies van stof en ziektekiemen uit melkgeitenstallen: aanvullende metingen = Emissions of dust and pathogens from goat houses: additional measurements [Boek]
Aarnink, A.J.A. \ Roest, H.I.J. \ Huis in 't Veld, J.W.H. \ Hulst, M.C. van der \ Hol, J.M.G. \ Mosquera, J. \ Ogink, N.W.M. \ 2014
De emissies van stof, (ziekte)kiemen en gassen zijn gemeten in twee geitenstallen gedurende de zomer en herfst. Coxiella burnetii, de veroorzaker van Q-koorts kon in een aantal stofmonsters worden aangetoond.
help
Jaarrapportage surveillance respiratoire infectieziekten 2013 [Boek]
Teirlinck, A.C. \ Asten, L. van \ Brandsema, P.S. \ Dijkstra, F. \ Donker, G.A. \ Euser, S.M. \ Gageldonk-Lafeber, A.B. van \ Hooiveld, M. \ Lange, M.M.A. de \ Meijer, A. \ Slump, E. \ Hoek, W. van der \ 2014
Het griepseizoen (influenza) 2013/2014 was erg mild, na de uitzonderlijk langdurende epidemie in het seizoen 2012/2013. Ook was het een mild seizoen wat betreft het aantal mensen dat een longontsteking (pneumonie) opliep. In 2013 waren er geen grote ...
help
Vaccineer tijdig tegen Q-koorts \ Vakblad kinderboerderijen [Artikel]
2014
Publieksbedrijven zoals kinderboerderijen, zorgboerderijen, boerencampings en professionele melkschapen- en melkgeitenbedrijven hebben nog tot 1 augustus 2014 de tijd om hun schapen en geiten te vaccineren tegen Q-koorts. De Nederlandse Voedsel- en W ...
help
Coxiella burnetii in pregnant goats [Proefschrift]
Roest, H.I.J. \ 2013
Coxiella burnetii is een bacterie die de ziekte Q-koorts veroorzaakt. Q-koorts werd voor het eerst herkend als ziekte in Australië in de jaren 30 van de vorige eeuw. Sindsdien is de kennis over de bacterie en de ziekte toegenomen, hoewel veel vragen ...
help
Nu de diepte in : Hendrik-Jan Roest over Q-koortsonderzoek \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Wolters, W. \ 2013
In maart 2013 jaar promoveerde onderzoeker Hendrik-Jan Roest op het onderzoek dat hij sinds 2008 aan het Centraal Veterinair Instituut, onderdeel van Wageningen UR doet naar Q-koorts. Gelukkig is het onderzoek naar deze bacterie hiermee niet afgelope ...
help
Dossier Q-koorts [Dossier]
Blanken, J.H. \ [ca. 2013]
De dierziekte Q-koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii. Bijna alle gangbare boerderijdieren kunnen de ziekte oplopen, net als huisdieren, knaagdieren en vogels. Q-koorts is een zoönose. Dat betekent dat besmetting van dier naar m ...
help
CVI blijft waken voor opkomende bacterieziekten \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Klein Haneveld, J. \ 2013
Fred van Zijderveld nam op 21 november 2013 afscheid van CVI met een aan hem opgedragen symposium. Als hoofd van de afdeling Bacteriologie en TSE's was hij sinds 1979 betrokken bij de diagnostiek van ziekten als rundertuberculose, boviene spongiforme ...
help
Melkgeiten en schapen zijn definitieve bron van de Nederlandse Q-koortsuitbraak \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Houten, D. van \ 2013
Hendrik-Jan Roest deed onderzoek naar de verspreiding van Coxiella burnetii tijdens en na de grote Q-koortsuitbraak in Nederland. Hiertoe werd het genotype bepaald van C. burnetii afkomstig van besmette geiten en andere mogelijke besmette diersoorten ...
help
Aanhoudende vermoeidheid na een Q-koortsinfectie \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Keijmel, S.P. \ Morroy, G. \ Delsing, C.E. \ Bleijenberg, G. \ Bleeker-Rovers, C.P. \ Timen, A. \ 2013
Sinds 2007 zijn er in Nederland ruim 4000 patiënten gemeld met een acute Q-koortsinfectie. Ongeveer 20% van deze patiënten ontwikkelt aansluitend langdurige vermoeidheid. Deze vermoeidheid, de bijkomende klachten en de door patiënten ervaren beperkin ...
help
Q-koortscluster in Friesland \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Tas, P. van der \ Bouma, M. \ Kraaij, M. \ Isken, L. \ 2013
In de zomer van 2012 werden bij de GGD Fryslân in totaal 12 patiënten gemeld die mogelijk een acute Q-koorts doormaakten. Daarnaast was er 1 patiënt in Groningen. Dit was een groter aantal dan verwacht ten opzichte van 2011 (1 patiënt) en 2010 (7 pat ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.