Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 24

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="quarantaine"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) in kasteelt-sierplanten: meer problemen, meer regulering \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Hoop, B. de \ Jansen, M. \ Jilesen, C. \ 2015
Bemisia tabaci (Gennadius), (tabakswittevlieg) wordt wel gezien als één van de grootste plagen voor landbouwgewassen wereldwijd, primair vanwege de vele virussen die door dit insect kunnen worden overgebracht (EFSA, 2013). Ter vergelijking: de overee ...
help
Tools voor identificatie en detectie van quarantaine plantenpathogenen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Bonants, P. \ 2011
Samenvatting van de sessie 'tools voor identificatie en detectie van quarantaine plantenpathogenen' op de KNPV-voorjaarsvergadering, 8 juni 2011.
help
CSI ook in de Plantenwereld \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Bonants, P. \ Lee, T. van der \ 2011
In de land- en tuinbouw heeft de ontwikkeling van (moleculaire) detectiemethoden van plantenpathogenen de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Inmiddels worden deze methoden al grootschalig toegepast in de praktijk. Werd in het begin alleen convent ...
help
Levend of dood, dat is de vraag! \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Lee, T. van der \ Leeuwen, G. van \ Haan, E. de \ Helder, J. \ Koenraadt, H. \ Bonants, P. \ 2011
In de literatuur zijn voor de detectie van plantenpathogenen diverse methodieken beschreven. De biologische methodieken detecteren alleen levende organismen. Morfologische, serologische en moleculaire technieken maken mmestal geen onderscheid tussen ...
help
QBOL : Development of a new diagnostic tool using DNA barcoding to identify quarantine organisms in support of plant health \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]Bijbehorende website
Bonants, P. \ 2009
Bijdrage aan de KNPV-voorjaarsvergadering
help
EUPHRESCO; onderzoekers Q-organismen werkten al samen; de financiers nu ook! \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Regouin, E. \ Boogert, P. van den \ Driessen, S. \ 2008
EUPHRESCO is een door de Europese Commissie gesubsidieerd netwerk van 24 publieke organisaties van zeventien Europese landen op het gebied van aansturing en aanbesteding van onderzoek naar quarantaineziekten en -plagen (Q-organismen). Binnen EUPHRESC ...
help
Phytophthora Database \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]Phytophthora database - Mycobank
Bonants, P. \ Brouwer, H. \ Gerritsen, C. \ Verstappen, E. \ Zwiers, L-H. \ Cock, A. de \ 2008
In 2006 is het FES (Fonds Economische Structuurversterking) -programma "Versterking infrastructuur plantgezondheid" van start gegaan. Dit FES-programma is door het Ministerie van LNV voorgesteld. Het doel van dit programma is het op peil brengen van ...
help
Gewasbeschermingsbeleid : Beleid als brug tussen wetenschap en praktijk \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Buurma, J. \ 2008
help
Meloidogyne minor: een nieuw beschreven Meloidogyne-soort \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Lammers, W. \ Karssen, G. \ Hendriks, H. \ 2007
De nieuwe nematode soort Meloidogyne minor veroorzaakte in 2000 wortelknobbelsymptomen bij aardappelen op een perceel in Drenthe. Deze soort blijkt ook yellow patch disease te verookzaken in Engeland en Ierland. De plantenziektekundige dienst beslote ...
help
Anoplophora: een bedreiging voor Nederlandse loofbomen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Gaag, D.J. v.d. \ Scholte, E-J. \ 2007
Nederland is verplicht introductie van quarantaineziekten en -plagen zo goed mogelijk te voorkomen. Wanneer ondanks preventieve maatregelen een ziekte of plaag die op de 'EU-guarantainelijst' staat toch binnenkomt, moeten maatregelen worden genomen o ...
help
Inperking quarantaine-organismen : zo geregeld! \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Klijn, N. \ Derks, H. \ Heres, J. \ 2006
Naast het toezicht op het voorkomen van de verspreiding van gereguleerde plantenziekten (quarantaineorganismen) middels de internationale handel in plantaardige producten, is de Plantenziektenkundige Dienst (PD) ook belast met het toezicht op het voo ...
help
Viroïde-infecties in Nederland : themanummer plantenvirussen : ken uw vijanden! \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Verhoeven, J.Th.J. \ Roenhorst, J.W. \ 2006
Ziekten die door viroïden worden veroorzaakt, zijn in het veld vaak moeilijk te onderscheiden van virusziekten. Tot zo'n 35 jaar geleden werd dan ook aangenomen dat dergelijke ziekten door virussen werden veroorzaakt: intrinsieke en moleculair-biolog ...
help
Fytosanitaire inspectie op basis van risico-analyse \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Riphagen, H. \ 2004
De Plantenziektekundige Dienst (PD) heeft vorig jaar een nieuw controlemodel geïntroduceerd bij de fytosanitaire inspectie van snijbloemen op Schiphol, namelijk de steekproefsgewijze keuring op basis van risico-analyse, beter bekend onder de naam 're ...
help
Wering van quarantainevirussen bij aardappel \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Werkman, A.W. \ Verhoeven, J.Th.J. \ Roenhorst, J.W. \ 2004
De PD voert een actief beleid om quarantaineorganismen te weren in de teelt en handel van aardappel. In deze publicatie geeft de sectie Virologie een overzicht van de toetsingen die zij in dit kader verricht en de vondsten die dit heeft opgeleverd. T ...
help
Beleid Plantenziektekundige Dienst t.a.v. Meloidogyne chitwoodi en M. fallax \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Janssen, F. \ 2004
Sinds 1998 hebben M. chitwoodi en M.fallax de quarantainestatus. De PD voert sindsdien een beleid dat erop gericht is te voldoen aan de voorwaarden van Europese fytorichtlijn. Dit beleid is erop gericht om verspreiding via uitgangsmateriaal te voorko ...
help
'Kennis over quarantaine wortelknobbelaaltjes leidt tot betere maatregelen' \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Zoon, F. \ Molendijk, L. \ Nijs, L. den \ 2004
Internationale workshop over 'Quarantaine Root-knot Nematodes in Europe' gehouden in october 2003 in Wageningen. Doel was de kennis die is opgedaan in Nederlandse en Europese onderzoeksprojecten te benutten voor verbetering van de beheersing op besme ...
help
Economische en bestuurlijke aspecten van het beheer van plantgezondheid \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Oude Lansink, A. \ 2003
Een sterke toename van het transport van planten en plantaardige producten resulteert in een stijging van risico's van verspreiding van quarantaine-organismen. Economische onderbouwing van fytosanitaire maatregelen kunnen helpen bij het ontwerpen van ...
help
'Plantgezondheid, daar gaat het om' : Plantenziektenkundige Dienst zet koers uit voor komende jaren \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Backer, Y. \ 2002
Strategienota, opgesteld door de Plantenziektenkundige Dienst, is leidraad voor de organisatie en haar medewerkers. Doelstelling, het speelveld (specifieke opdrachtgevers, "stakeholders", kennisnetwerk, sturingskolom), de taken en een kwalitatief hoo ...
help
Wratziekte bij aardappelen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Mulder, A. \ Turkesteen, L.J. \ Hemstede, G.D. \ 1998
Overzicht van in aardappelrassen beschikbare resistenties tegen wratziekte. Tevens een uiteenzetting over de ziekteverwekker, levenscyclus, symptomen en wettelijke maatregelen van deze schimmel
help
Najaarsvergadering KNPV 14 november 1996 \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
1995
Samenvattingen van de voordrachten over: risico-inschatting van potentiele quarantaine organismen; draaiboek voor fytosanitaire acties; quarantainemaatregelen in de praktijk en dilemma's voor de onderzoeker; knolcyperus, beheersmaatregelen en privati ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.