help
Quercus petraea bij uitstek geschikt voor stedelijk gebied \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Lombarts, P. \ 2008
Zomer- en wintereiken zijn beide inheems, toch tref je de zomereik vaker in het openbaar groen aan, terwijl de wintereik juist de eigenschappen heeft die hem geschikt maakt voor toepassing in stedelijk gebied. Het is een warmtelievende boom en is zee ...
help
Twee inheemse eiken: hun herkomst, hun toekomst : [thema: Quercus] \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Maes, B. \ 2006
Na de ijstijden zijn zomer- en wintereik weer in West-Europa teruggekeerd. Vermoedelijk hebben ze nog een lang bestaan voor zich, gezien hun veerkracht. Toch zijn er ook allerlei bedreigingen
help
Zomereik ecologische drager van levensgemeenschappen : [thema: Quercus] \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Vonk, D. \ 2006
De zomereik is een veelzijdige boom en kent de meeste ecologische relaties, is veelvormig, groeit in diverse biotopen en bereikt een enorm volume. De wintereik is veel zeldzamer en beperkt zich tot de echte bossen. Daar speelt hij vrijwel dezelfde ro ...
help
Chloroplast DNA haplotype samenstelling van eikenopstanden (categorie 'van bekende origine') van de Rassenlijst van Bomen : een aanvullende methode voor identificatie van autochtoniteit [Boek]
Buiteveld, J. \ Boerwinkel, M.C. \ Bovenschen, J. \ Kranenborg, K.G. \ Vries, S.M.G. de \ 2005
Tegenwoordig kan autochtoon materiaal op de Rassenlijst van Bomen geplaatst worden in de categorie ‘van bekende origine’ en heeft daardoor een ‘officiële’ status. Identificatie van autochtone opstanden blijft echter nog een lastige zaak. Momenteel wo ...
help
Clusters of quercus robur and q. petraea in the Netherlands [Studentenverslag]
Copini, P. \ 2005
help
Tree-ring analysis of European oak: implementation and relevance in (pre-)historical research in Flanders [Proefschrift]
Haneca, K. \ 2005
help
Biomasseproduktion und morphologische Plastizität junger Eichen bei Konkurrenzbelastung durch unterschiedlich dichte Altholzschirme [Boek]
Voß, S. \ 2005
help
Clusters of Quercus robur and Q. petraea at the Veluwe (the Netherlands) [Boek]
Copini, P. \ Buitenveld, J. \ Ouden, J. den \ Sass-Klaassen, U.G.W. \ 2005
In this report three main questions were studied: (1) are oak clusters genetically identical, (2) can leaf morphology be used to identify clonal structures of oak and (3) what is the origin of oak clusters. The study sites were situated in a drift sa ...
help
Can water transport explain colonisation rates of oak (Quercus robur and Q. petracea) into Europe during the Holocene? [Studentenverslag]
Navas Martinez, M.N. \ 2004
help
Oak, king of villein? : is the common oak (Quercus robur and Q. petraea) an anachronism in the Dutch forests? : a literature study [Studentenverslag]
Feijen, J.M. \ 2003
help
Eiken uit het gelid \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Lombarts, P. \ 2002
Beschrijving van habitus, groeiwijze, standplaatseisen en vermeerdering van een aantal bijzondere, in Nederland gekweekte eikensoorten: Quercus palustris, Q. palustris 'Red Globe', Q. cerris, Q. cerris 'Handel', Q. x benderi (een kruising tussen Q. r ...
help
Is bastaardisering tussen Zomer- en Wintereik een gevaar voor de vitaliteit van eiken? \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Dam, B.C. van \ Bovenschen, J. \ Kranenborg, G. \ Das, C. \ 2001
Over het begrip soort bij zomereik en wintereik (twee soorten of één soot met twee ecotypen), de morfologische verschillen, het voorkomen van soorten met intermediaire morfologische kenmerken in gemengde eikenbossen, en de vraag of hierbij sprake is ...
help
Towards molecular tools for management of oak forests : genetic studies on indigenous Quercus robur L., and Q. petraea (Matt.) Liebl. populations [Proefschrift]
Bakker, E.G. \ 2001
help
Bosreservaat het Rot : bosstructuur en vegetatie bij aanwijzing tot bosreservaat [Boek]
Clerkx, A.P.P.M. \ Sanders, M.E. \ Jans, W.W.P. \ Bijlsma, R.J. \ 2001
Bosreservaat Het Rot in de Achterhoek bestaat uit een wintereikenbos waarin plaatselijk beuk domineert. Waar wintereik domineert begint beuk vanuit een tweede boomlaag de wintereik te verdringen. Verjonging van wintereik komt niet voor. Plaatselijk i ...
help
Eikensterfte in Nederland : onderzoek naar omvang en achtergronden [Boek]
Oosterbaan, A. \ 2001
Uit een inventarisatie is gebleken dat in bijna een kwart van de zomereikopstanden de laatste ca. 15 jaar veel sterfte is opgetreden. Deze sterfte vertoont duidelijke samenhang met ongunstige factoren in de waterhuishouding (storende bodemlagen, grot ...
help
Genetische diversiteit in gemengde populaties van Zomer- en Wintereiken \ De levende natuur [Artikel]
Dam, B.C. van \ Bakker, E.G. \ 2001
Genetische diversiteit binnen twee soorten en twee populaties van eiken. Met behulp van moleculaire technieken werden zomereiken en wintereiken onderzocht uit Bosreservaat De Meinweg bij Roermond en militair terrein De Stompert bij Soesterberg
help
Towards molecular tools for management of oak forests : genetic studies on indigenous Quercus robur L. and Q. petraea (Matt.) Liebl. populations [Proefschrift]
Bakker, E.G. \ 2001
help
Invloed van de bosbouwpraktijk op de genetische samenstelling van eikenbossen \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Dam, B.C. van \ Hees, A.F.M. van \ 2000
Hebben de verschillen in aanleg, ontwikkeling en beheer van eikenbossen een grote invloed op de genetische samenstelling (diversiteit) van de bossen? Drie bossen (bosreservaat De Meintweg bij Roermond, militair terrein De Stompert bij Soesterberg, en ...
help
Die Auswirkungen unterschiedlicher waldbaulicher Behandlungen auf das Wachstum und die Qualitätsentwicklung junger Traubeneichen (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) [Boek]
Küster, B. \ 2000
help
Humus en de natuurlijke verjonging van Zomer- en Wintereik \ De levende natuur [Artikel]
Waal, R.W. de \ Winteraeken, R.H.E. \ 1999
Resultaten van onderzoek naar de beperkende factoren bij natuurlijke verjonging van bossen op arme zandgronden. Naast factoren als kroonbedekking, samenstelling van de ondergroei en vraat, blijkt de dikte en aard van de humuslaag van belang te zijn. ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.