help
Aalt! \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Goossens, R. \ 2014
Twaalf jaar lang stond de Drentse boerenzoon Aalt Dijkhuizen aan het roer van Wageningen UR. Met zijn no nonsense-mentaliteit zette hij Wageningen op de kaart, maar diezelfde zakelijkheid kwam hem ook op kritiek te staan. Met zijn afscheid in het viz ...
help
Het laatste woord is altijd aan de ledenraad \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Schönwetter, T. \ 2013
Waakhond van de ledenraad en klankbord voor de raad van beheer. Zo betitelen Wim Blijdorp en Johan van Driel de raad van toezicht van Cosun. Beide zijn sinds mei vorig jaar lid van deze raad. Hun taak is erop toe te zien dat de raad van beheer het do ...
help
Diertechnische Raad trekt wéér meer deelnemers \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Goossens, T. \ 2011
Op zaterdag 12 februari 2011 werd in Barneveld op uitnodiging van Kleindier Liefhebbers Nederland met alle speciaalclubs weer de jaarlijkse Diertechnische Raad gehouden. Dit initiatief is jaren geleden opgestart door het toenmalige NHDB bestuur. De s ...
help
Halfjaarbericht 2009 / Nederlandse Waterschapsbank N.V. \ Halfjaarbericht ... / Nederlandse Waterschapsbank N.V. [Jaarverslag]
2009
De NWB Bank heeft over het eerste halfjaar van 2009 voor € 2,4 miljard aan kredieten verstrekt. Dit is 25% of € 800 miljoen lager dan in dezelfde periode van 2008. De voornaamste verklaring is de afgenomen vraag in de publieke sector naar lange finan ...
help
Het bestuur van Delfland 1795-2007 : stuurlui aan de wal [Boek]
Cremers, E. \ 2007
Het waterschap Delfland strekt zich uit van even ten westen van Rotterdam, via de Maas naar Zee, vervolgens langs de kust tot boven Den Haag, en dan naar het oosten voorbij Zoetermeer. De oostgrens loopt naar beneden richting Rotterdam. Het omvat een ...
help
Paleisvloer in huis : exclusief parket uit de Oekraïne \ Het houtblad [Artikel]
Feenstra, B. \ 2006
Een Fries parketbedrijf heeft zich toegelegd op het leveren en leggen van hoogwaardig parket, dat prefab wordt gemaakt in een eigen fabriek in de Oekraïne, en dat relatief onbekend is in West-Europa
help
Schaalgrootte en schaalkwaliteit : toekomstvisie op de organisatie van het waterbeheer in het gebied van het waterschap Groot-Haarlemmermeer [Boek]
Heuvel, J.H.J. van den \ 2001
help
Vrouwennetwerk als methode om achterstand in te halen : enthousiasme op oprichtingsbijeenkomst Waterlelie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2000
Verslag van de oprichtingsbijeenkomst van het vrouwennetwerk Waterlelie waar de vraag centraal stond: 'Hoe krijgen we meer vrouwen in waterschapsbesturen en hoe moeten die besturen in de toekomst samengesteld worden?'
help
'Als je geen visie hebt, kun je ook niet meepraten' : portret van Waterschap Land van Nassau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2000
Waterbeheer en beleid in het Waterschap Land van Nassau in West-Brabant. Er is veel druk op de grond van industrie en landbouw; vandaar een grote beleidsdichtheid
help
Waterschappen en het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Driesprong, A. \ 2000
In hoeverre dienen waterschappen ingeschakeld te worden bij de totstandkoming van lokale ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen; structuurplannen). De juridische aspecten van artikel 10 Bro, en de aanstaande wijziging daarvan, en artikel 19 WRO (ont ...
help
Veel ideeen, maar weinig consensus waterschappen : ontwikkelingen in watersector noodzaken tot herbezinning \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
Verslag van het debat 'De waterschappen in de 21e eeuw, ontwikkelingen en gevolgen van een overheidslaag in beweging' (14 juni 2000, Rotterdam): over toekomstige taken, verkiezingen en financiering van waterschappen
help
Duurzame watersystemen in beheersgebied De Dommel : nieuw waterbeheersplan voor de komende vier jaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
De voornaamste thema's in het nieuwe waterbeheersplan van waterschap De Dommel: ruimte voor water, water als ordenend principe, stedelijk waterbeheer, bestrijding van wateroverlast en verdroging, waterkwaliteitsverbetering, de relaties tussen watersy ...
help
Krimpenerwaard begeerde bruid na indrukwekkende inhaalslag : langdurig fusieproces nadert ontknoping \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ Peperstraten, J. van \ 2000
De fusieperikelen en interne reorganisaties bij het Hoogheemraadschap Krimpenerwaard de afgelopen jaren
help
Normen voor waterbeheer : op welke gronden? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bladeren, C. van \ Bolt, F.J.E. van der \ Most, H. van der \ 2000
Resultaten van onderzoek naar een methodiek voor gedifferentieerde normstelling voor het functioneren van een waterhuishoudkundig systeem onder buitengewone omstandigheden. De normstelling moet het mogelijk maken te beoordelen of de infrastructuur di ...
help
Project Ruimte voor Rijntakken baart zorgen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Janssen, A. \ 2000
Gepensioneerd dijkgraaf Van Leeuwen van het Polderdistrict Betuwe heeft problemen met het eindconcept Advies Ruimte voor Rijntakken. De waterschappen moeten hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid wel kunnen blijven nemen, en dijkverhoging moet m ...
help
Resultaatsverbetering : Groot Salland boekt voor 7,5 miljoen aan bezuinigingen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Plooy, L.H.E.C. \ Hoekstra, M.J. \ 2000
Door een bottom-up benadering, waarbij medewerkers voorstellen voor resultaatsverbetering konden indienen, heeft Waterschap Groot Salland de tariefsontwikkeling voor waterkeringszorg, waterkwaliteitsbeheer en waterkwantiteitsbeheer beperkter kunnen h ...
help
Wettelijke milieuverslagplicht \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Eckstein, P. \ 2000
Gevolgen van het per 1 januari 1999 ingevoerde 'Besluit milieuverslaglegging' voor de waterschappen. Allereerst zijn zij zelf verslagplichtig voor rioolwaterzuiveringsinstallaties; ca. 20 van de 420 rwzi's in Nederland vallen hier onder. Daarnaast zi ...
help
Groot-Geesterambacht wil krachten bundelen en identiteit behouden : 'vrijblijvende samenwerking is voor ons een gepasseerd station' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ Peperstraten, J. van \ 2000
Portret van dit waterschap met o.a. aandacht voor de organisatie, de nieuwe huisvesting, de samenwerking met andere waterschappen en het weggraven van landbouwgrond voor waterberging in het gebied
help
Relatie tussen watersysteem- en waterketenbenadering : jaarvergadering Limburgse waterschapsbond \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Heel, R. van \ Delsing, J. \ 2000
Veel aandacht voor de veranderingen in de organisatie van het waterschapsbestel in Nederland: integraal waterbeheer, water als ordenend principe, waterspoor, organisatie en schaalgrootte van waterbeheer, enz.
help
Beleid en visie uitgebreid beschreven : waterkeringenbeheersplan Schieland \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kraan, A.P.M. van der \ 2000
Het Waterkeringenbeheersplan van het hoogheemraadschap van Schieland beschrijft het huidige beleid, de beleidsontwikkeling en de visie m.b.t. de toestand van de waterkeringen. Daarnaast gaat het in op de noodzakelijke beheers- en onderhoudsmaatregele ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.