help
Eiwit uit gras op maat de koe in : Aleid Blitterswijk bepaalt dagrantsoen met vers gras door tweemaal per dag melkureum te meten \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Feenstra, J. \ 2015
Met een ureummeter tweemaal per dag de eiwitbehoefte van je koeien bepalen. Dan de kwaliteit van je gras inschatten en op basis van deze getallen het dagrantsoen bepalen. De zuivelketen steunt het bijzondere voerplan van stalvoerder Aleid Blitterswij ...
help
Stoffwisselingsziekten door overaanbod gras \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Brom, R. van den \ Bosgoed, M. \ Heijden, M. van der \ 2015
In de afgelopen twee jaar hebben we in Nederland te maken gehad met milde winters. Het zijn winters geweest waarin ruim voldoende gras voor handen was, waardoor (drachtige) schapen te weinig en soms zelfs niet zijn bijgevoerd. Dit terwijl het einde v ...
help
Hekel aan verspillen : Bert de Bruin rekent nu al met de Kringloopwijzer voor een hogere productie : special rantsoensamenstelling \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2013
Door onder andere siëstabeweiding en fosforarm krachtvoer verbetert Bert de Bruin de mineralenefficiëntie. Erkenning van de Kringloopwijzer zou hem 164 kuub mestafvoer besparen, maar ook nu leveren de maatregelen al geld op.
help
Hogere krachtvoerkosten met volledig maïsrantsoen : familie van der Sande voert 100 % maïs \ Melkveebedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse melkveehouderij [Artikel]
Ginneken, R. van \ 2012
Lage bewerkingskosten en daarbij minder werk en minder risico. Dat is kort samengevat de motivering van Willem van der Sande om alleen maar maïs te telen, en niet eens op eigen grond. Die is namelijk opgeplant met bomen. Van der Sande ambieert een fl ...
help
Rantsoen op het biologisch melkveebedrijf : thema Focus op Biologisch melkveerantsoen \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Van Dijck, L. \ 2010
De basis van het biologisch rantsoen blijft gras-klaver. Belangrijk is de kwaliteit van de grasklaverkuilen en het goed gebruik van energiegewassen.
help
Sturen met weidegras : rekenmodel voorspelt optimale benutting van weidegras in rantsoen \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Cappellen, J. van \ 2010
De Luxemburgse onderzoeker Henri Kohnen ontwikkelde een model dat de optimale benutting van weidegras in het rantsoen kan berekenen. Melkveehouder Jan Groen uit Kampen bekeek het model kritisch. 'Het is een handig hulpmiddel als je zoekt naar een bew ...
help
Gras-klaver, een prachtig product : thema Focus op Biologisch melkveerantsoen \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Van Dijck, L. \ 2010
Omdat het rantsoen in de biologische melkveehouderij nog meer rond goede ruwvoeders draait, moet de bioboer niet alleen een goede veehouder zijn, maar ook een goede akkerbouwer.
help
Met eigen ruwvoeder sturen richting 100 % biologisch voeder [Boek]
Sobry, L. \ [2009]
Vanaf 1 januari 2009 zijn de Vlaamse biologische melkvee- en melkgeitenhouders verplicht een 100% biologisch rantsoen te voederen. Deze publicatie is de neerslag van het ADLO demonstratieproject "Netwerk herkauwerbedrijven als inspiratiebron voor 100 ...
help
Deel koeien toch de wei in: veehouder managet naast koeien ook gras \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Linde, A. van der \ 2009
Weidegang en werken met productiegroepen gaat goed samen. Dus aandacht voor de hoogproductieve dieren binnen en kosten besparen bij de laag productievedieren
help
Is er samenhang tussen saldo en beweidingsysteem melkvee? \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Jager, J.H. \ 2008
Bedrijven met stalvoedering halen een hoger saldo per koe dan bedrijven die weidegang toepassen. Het hogere saldo wordt echter niet door het beweidingssysteem zelf bepaald maar meer door andere bedrijfsomstandigheden en managementvaardigheden van de ...
help
Ezel wil wel hele dag eten : zoeken naar laagcalorisch voedsel om overgewicht te voorkomen \ Levende have : magazine voor hobbydierhouders [Artikel]
Reali, M. \ 2008
Een verstandige ezeleigenaar beperkt het graasgedrag van zijn ezel door deze niet op een volle weide te zetten
help
Presteren op natuurgras [Presentatie]
Duinkerken, G. van \ Schooten, H. van \ [ca. 2007]
In deze presentatie van de divisie Veehouderij van de Animal Science Group wordt ingegaan op de mogelijkheden om een goede voeding voor melkkoeien en goede melkkwaliteit te bewerkstelligen op basis van natuurgras c.q. beheerskuil en een innovatief me ...
help
Aansluiten bij de natuurlijke cyclus \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Versteeg, A. \ 2007
Sierd Deinum en Joke Ensing gaan biologisch boeren. In hun bedrijfsvoering springt het graslandmanagement eruit. Vijfmaal daags krijgen de koeien een verse strip gras voor de kiezen
help
Geef fris gras met constant ruw eiwit \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Hogenkamp, W. \ 2007
Een evenwichtig weiderantsoen geeft constante productie en een niet te hoog melkureumgehalte. Veehouderij zet in samenwerking met NMI en Koe en Wij de aandachtspunten op een rij
help
Direct zaaien van maïs in een partnergewas : zoektocht naar een duurzame teelt [Boek]
eekeren, N. van \ Prins, U. \ Oomen, G. \ 2007
In deze brochure worden in hoofdstuk 2 de redenen voor de teelt van maïs op een biologisch melkveebdrijf besproken. In hoofdstuk 3 worden de teelttechnische problemen van de huidige biologische maïsteelt beschreven en worden de best mogelijke oplossi ...
help
'Weidegang staat op de agenda bij veehouders' \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
Buitenen, R. van \ 2007
Het project Koe & Wij nadert zijn einde. Weidegang of opstallen, de veehouders denken weer bewust na over de wijze waarop ze hun melkvee willen houden, meent projectleider Bert Philipsen. Na twee jaar Koe & Wij maakt hij de balans op. “Wij willen de ...
help
Rantsoen en melkvetzuren : verschillen in melkkwaliteit tussen biologische bedrijven in beeld gebracht [Boek]
Vries, A. de \ Wit, J. de \ 2006
CLA (conjugated linoleic acid) en omega-3 vetzuren, zijn meervoudig onverzadigde vetzuren waaraan positieve gezondheidsclaims worden toegeschreven, zoals het voorkomen van allergie en astma en het versterken van het immuunsysteem. Het is bekenddat de ...
help
Ammoniakemissie uit de melkveestal bij beperkte weidegang in relatie tot melkureumgehalte = Ammonia emission from the cow barn in a dairy farm system with limited grazing in relation to milk urea concentration [Boek]
Duinkerken, G. van \ Smits, M.C.J. \ Sebek, L.B.J. \ Vereijken, P.F.G. \ André, G. \ Monteny, G.J. \ 2004
Ammoniak (NH3) ontstaat wanneer ureum uit de urine wordt afgebroken door het enzym urease, dat onder andere aanwezig is in mest. Urine en mest komen met elkaar in contact op stalvloeren en in mestkelders, waardoor een melkveestal een belangrijke bron ...
help
Omweiden is het riskantst : boer heeft touwtjes strak in handen bij modern standweiden \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Hulst, M. van der \ 2003
Overzicht van beweidingsmethoden in de melkveehouderij (onbeperkt weiden, beperkt weiden, ouderwets standweiden, modern standweiden, stripgrazen, rantsoenbeweiding, siëstabeweiding) en de voor- en nadelen. Omweiden, waarbij de koeien elke drie tot vi ...
help
Effect van verrijking omgeving en beperking weidegang op wroetschade door zeugen = Effect of environmental enrichment and limited access to pasture on pasture damage by sows [Boek]
Mheen, H.W. van der \ Spoolder, H.A.M. \ 2003
De onderzoeksvragen die we met deze proef willen beantwoorden zijn: Wat is het effect van het verrijken van de verharde uitloop op de tijd die de zeugen in de wei doorbrengen en op de wroetschade? Wat is het effect van het beperken van de dagelijkse ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.