help
Scottish landraces and traditional varieties [Website]
Genetic Resources \ [2015]
What are landraces and where are they grown in Scotland?
help
Invloed van ras, mulch en bemesting op de productie en het saldo van tomaat : verslag van een proef te Saramacca, Suriname [Boek]
Putter, H. de \ Wongsonadi, H. \ 2010
Vergelijkend onderzoek tussen twee tomatenrassen, uitgevoerd bji een teler in het gebied Saramacca in Suriname. Twee rassen van East West Seed werden vergeleken met een lokaal vergelijkbaar ras. Ook werden twee Bemestingsstrategieën getest en werd er ...
help
Van everzwijn tot vleesvarken : de geschiedenis van de varkensfokkerij in Nederland [Boek]
Slaghuis, H. \ Berg, R. van der \ cop. 2010
"Na een korte beschrijving van de varkenshouderij en de varkensrassen voor 1900 wordt er in het boek aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de varkenshouderij in Duitsland, Denemarken en Engeland, omdat die grote invloed hadden op de Nederlandse v ...
help
Rassenproef zwarte bessen in 2009 : verslag van de resultaten uit de rassenproef zwarte bes behaald in 2009 [Boek]
Oosten, A.A. van \ Balkhoven-Baart, J.M.T. \ Maas, F.M. \ 2010
Doel van dit onderzoek is (nieuwe) rassen zwarte bes vinden die een verbetering kunnen zijn van de huidige rassen, ook wat betreft de gevoeligheid voor ziekten en plagen. De aanbraag en opkweek van zwarte bessenrassen gebeurt door het Paraktijkonderz ...
help
Rassenproef zwarte bessen in 2010 : verslag van de resultaten in 2010 van de rassenproef zwarte bes [Boek]
Oosten, A.A. van \ Balkhoven-Baart, J.M.T. \ Maas, F.M. \ 2010
Doel van dit onderzoek is (nieuwe) rassen zwarte bes vinden die een verbetering kunnen zijn van de huidige rassen, ook wat betreft de gevoeligheid voor ziekten en plagen. In de proef worden zwarte bessenrassen beoordeeld op bruikbaarheid voor de teel ...
help
Bomenwaaier combineert kennis en inzicht : nieuwe sleutel voor boomselecties niet uniek, maar wel bruikbaar \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2009
Kennis over assortiment neemt af bij zowel boombeheerders als ontwerpers van de openbare ruimte. Dat is een ontwikkeling die al vele jaren aan de gang is. Dit gebrek aan kennis zou leiden tot eenvormige aanplant van een beperkt aantal succesnummers e ...
help
Gezamenlijk rassenonderzoek paprika : stookteelt 2008 - geel geoogst [Boek]
Steenbergen, P. \ Maaswinkel, R. \ cop. 2009
help
Oude fruitrassen : erfgoed uit vroeger tijden [Boek]
Rossel, H. \ Rekers, L. \ Brink, H. van den \ cop. 2009
Het boek is een bundeling van de rubriek 'Kijk op oude fruitrassen' uit het tijdschrift Landleven en beschrijft 77 oude rassen: 44 appels, 20 peren en 13 pruimen.
help
Obstsortendatenbank [Database]
[2009]
help
Gezamenlijk rassenonderzoek paprika : stookteelt 2008 - rood geoogst [Boek]
Maaswinkel, R. \ Steenbergen, P. \ cop. 2009
Het rassenonderzoek wil de teler ondersteunen in de weloverwogen keuze van zijn rassen door het vergaren, verwerken en presenteren van gegevens, verkregen uit objectief en betrouwbaar vergelijkend rassenonderzoek dat in samenwerking met telers en ver ...
help
Classificatie van planten : nieuwe inzichten en gevolgen voor de praktijk \ Dendroflora [Artikel]
Hoffman, M.H.A. \ 2008
Er zijn ongeveer 300.000 verschillende (hogere) plantensoorten, die onderling veel of weinig op elkaar lijken. Vroeger werden alle plantensoorten afzonderlijk benaamd, en was niet duidelijk hoe deze soorten verwant waren. Tegenwoordig worden soorten ...
help
DNA technieken voor de boomkwekerij \ Dendroflora [Artikel]
Hop, M.E.C.M. \ 2008
Bij het gebruik van DNA technieken denken de meeste mensen tegenwoordig aan genetische modificatie van planten. Dit speelt bij boomkwekerijgewassen nog niet of nauwelijk een rol. Maar er bestaan ook veel andere DNA technieken die wel zeer bruikbaar e ...
help
Nederlandse Planten Collecties \ Dendroflora [Artikel]
Kerkhof, P.P.A. \ 2008
De Nederlandse Planten Collecties (NPC's) bestaan nu 15 jaar. De collecties worden over het algemeen beheerd door kweker'/plantenliefhebbers. Steeds meer zien we ook dat collecties ondergebracht worden bij gemeentes, landgoederen en andere publieke i ...
help
Opnieuw een albino Gladde slang in de Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2008
Recentelijk verscheen de vondst van een abino Gladde slang (Coronella austriaca) als voorpaginanieuws in de Limburgse kranten. Hierbij werd de vraag gesteld hoe zeldzaam een dergelijk verschijnsel is bij deze soort. De auteur geeft een impressie, naa ...
help
Patrinia : ongekend \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Houtman, R. \ 2007
Patrinia is nauwelijks bekend, het is een gemakkelijke vaste plant, winterhard en heeft voldoende sierwaarde om tot het standaardsortimenten vaste planten te behoren
help
Sortimentsvergelijking freesia : resultaten herfstteelt 2006 [Boek]
Heij, G. \ Steenbergen, P. \ Kersten, M. \ 2007
De veredeling van Freesia zorgt voor een geleidelijke vernieuwing van het sortiment. Om zo spoedig mogelijk de teeltmogelijkheden van een nieuwe cultivar te weten, is een gebruikswaarde-onderzoek opgezet in samenwerking met WUR Glastuinbouw. Hierbij ...
help
Allemaal andersdenkenden : omgaan met cultuurverschillen [Boek] - 23e dr., geheel vernieuwde ed
Hofstede, G. \ Hofstede, G.J. \ 2007
help
Rassenproeven met zwarte en rode bessen op praktijkbedrijven in 2006 [Boek]
Oosten, A.A. van \ Balkhoven-Baart, J.M.T. \ 2007
Verslag van een onderzoek van Praktijkonderzoek Plant te Randwijk en Omgeving in samenwerking met de Cooperatieve Nederlandse Bessentelers B.A. te Heinkenszand naar bruikbaarheid van nieuwe rassen van zwarte- en rode bessen. Gekeken werd naar geschik ...
help
Het verhaal van het geslacht Grammangis : twee juwelen uit de schatkist van het Grote Rode Eiland \ Orchideeën : tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse Orchideeën Vereniging in samenwerking met de Belgische Vereniging de Orchideeënvriend [Artikel]
2007
Beschrijving van de orchidee Grammangis ellisii en Grammangis spectabilis, voorkomend op Madagascar.
help
Onderzoek naar mogelijke verschillen in stikstofbehoefte tussen suikerbietenrassen [Boek]
Wilting, P. \ 2007
Bij dezelfde stikstofvoorziening kunnen tussen rassen grote verschillen bestaan in loofkleur, loofhoeveelheid, wortelopbrengst en interne-kwaliteitsparameters. In dit onderzoek (uitgevoerd tussen 2003 en 2006) is op zes proefvelden onderzocht of deze ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.