help
Beantwoording vragen over het bericht dat het fokken van honden met extreem platte snuiten ondanks een verbod ongestraft doorgaat [Brief]
Schouten, C. \ 2020
Antwoorden op vragen van lid Wassenberg (PvdD) over het bericht dat het fokken van honden met extreem platte snuiten ondanks een verbod ongestraft doorgaat.
help
Beantwoording vragen gevaarlijke honden [Brief]
Schouten, C. \ 2020
Mede namens de minister van justitie en Veiligheid worden vragen beantwoord over gevaarlijke honden, ingezonden 10 februari 2020 door de leden Moorlag en Kuiken (beiden PvdA).
help
Aanvullende maatregelen voor nertsenbedrijven : kamerbrief [Brief]
Jonge, H. de \ Schouten, C. \ 2020
dierenwelzijn, productiedieren, nertsen, diergezondheid, corona, wet- en regelgeving
help
Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 3 juni 2020, nr. WJZ/ 20152973, tot wijziging van de Regeling maatregelen Sars-CoV-2 bij nertsen [Boek]
2020
help
Beantwoording vragen over opvang olifant circus Freiwald [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
Beantwoording vragen over de wildopvang, die dreigt te bezwijken door een tekort aan geld en een toename van het aantal op te vangen dieren door de coronacrisis [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
Beantwoording van schriftelijke vragen over de situatie van de vogelopvang in Naarden en de steun voor wildopvangcentra in Nederland [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
Vraag en antwoord over dierenwelzijn bij transport tijdens droogte en watertekort [Boek]
2020
Informatie over de regels voor transport van dieren tijdens een periode van hitte.
help
Are veterinary inspections the best way to improve animal welfare during transport? \ The Veterinary record : the journal of the British Veterinary Association [Artikel]
Herskin, M.S. \ Overstreet, K. \ Anneberg, I. \ 2020
Mette S. Herskin, Katy Overstreet and Inger Anneberg argue that increased veterinary inspection may not lead to better animal welfare during transport and suggest that other tools should be considered.
help
Zo scheppen normen orde \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Hoog, A. van 't \ 2020
Om de Nederlandse economie richting 2050 te laten groeien van 7 naar 100 procent circulair en biobased zijn heldere afspraken nodig. Bijvoorbeeld over de eigenschappen waaraan nieuwe materialen moeten voldoen. Dat is niet eenvoudig, in een wereld die ...
help
How standards make for consistency : Clarity for the biobased economy \ Wageningen world : magazine of Wageningen and KLV about contributing to the quality of life [Artikel]
Hoog, A. van 't \ 2020
Clear agreements are needed for the Dutch economy to achieve the goal of growing from its current 7 per cent circular and biobased production to 100 per cent by 2050. Agreements about standards that new materials have to meet, for instance. Not an ea ...
help
Kamerbrief Hondenfokkerij [Brief]
Schouten, C. \ 2019
Kamerbrief bij de eindrapportage van het Fairfokprogramma en het rapport “Fokken met kortsnuitige honden”. Daarnaast ga ik in deze brief in op de vraag van het lid Wassenberg, tevens gesteld tijdens dit AO, over hoe om te gaan met de rasstandaard van ...
help
Fokken met kortsnuitige honden : Criteria ter handhaving van art. 3.4. Besluit Houders van dieren Fokken met Gezelschapsdieren [Boek]
Hagen, M.A.E. van \ 2019
Op 1 juli 2014 is een aantal wijzigingen in het Besluit Houders van Dieren in werking getreden. Het doel van deze wijzigingen was de verbetering van het dierenwelzijn bij de bedrijfsmatige fokkerij van gezelschapsdieren.
help
Voortgangsrapportage Fairfok 2019 [Boek]
2019
Het Fairfok-programma, gericht op een gezonde en sociale Nederlandse hond, is een bijzonder programma. Bijzonder, omdat het is opgesteld en wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband van organisaties en instituten met zeer uiteenlopende doelstellin ...
help
Grondstof of afval : aanbevelingen voor afvalwet- en regelgeving en de uitvoering daarvan op weg naar een circulaire economie [Boek]
2019
In dit adviesrapport beschrijft de Taskforce in deel 1 de hoofdstukken 1 t/m 4 de afvalwet- en regelgeving, hoe de uitvoering daarvan is geregeld en hoe dit uitwerkt voor afval of product. Deel 2 de hoofdstukken 5 en 6, beschrijft de instelling van d ...
help
‘Met Raman weet je écht wat er in de fermentor gebeurt’ \ LABinsights.nl [Artikel]
2019
Continue bewaking van procescondities en periodieke monitoring van reactieprocessen zijn onmisbaar bij biofermentaties. In-line pH-, zuurstof- en geleidbaarheidsmetingen en Raman-spectroscopie helpen laboratoria bioreactorprocessen te beheersen en te ...
help
Klimaatakkoord : D2 Biomassa [Boek]
2019
Op 21 december presenteerde Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, het ontwerp van het Klimaatakkoord aan het kabinet. Dit is het hoofdstuk over Biomassa.
help
Advies toetsingskader positieflijst zoogdieren [Boek]
2019
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beoogt invulling te geven aan een lijst met diersoorten die door eenieder in of om het huis gehouden mogen worden (‘de Positieflijst’). Daartoe heeft LNV in de herfst van 2017 een groep on ...
help
Standards and Regulations for the Bio-based Industry STAR4BBI : Work Package 3: D3.2 Regulatory and Standardization needs in bio-based industries [Boek]
2019
The STAR4BBI project will support adaption of the regulatory framework and relevant standards for selected existing value chains and for the development of new value chains based on biomass from forests, from agriculture and from organic waste
help
Report on regulations governing anaerobic digesters and nutrient recovery and reuse in EU member states [Boek] - Deliverable 2.1
Hermann, Ludwig \ Hermann, Ralf \ Schoumans, Oscar F. \ 2019
The regulatory framework governing anaerobic digestion and biogas production in EU Member States is arranged in European Policies, Regulations and Directives and by national legislation, which is based on European Policies and Directives. Consequentl ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.